Extra maatregelen corona – maart

Corona update door Martin Boogaard

Uitstel aflossingen (zakelijk)

De ABN-AMRO, ING, Rabobank, Triodos en Volksbank hebben besloten om ondernemingen de mogelijkheid te geven tot uitstel van aflossingen. Hieronder een overzicht per bank over de genomen maatregelen en de wijze van aanvraag. Het uitstel ziet op bedrijven die uitstel aanvragen voor kredieten tot 2.5 miljoen euro. Voor bedragen hierboven adviseren wij direct met de accountmanager van je bank contact op te nemen.

 • Rabobank: de aanvraag gaat via de website van de bank. Voor het uitstellen van de aflossing van de maand maart moet de aanvraag vóór 30 maart 13 uur zijn ingediend.
 • ABN-AMRO Bank: de bank verleent automatisch uitstel op de rente én aflossingen voor 6 maanden voor alle kredieten tot 2.5 miljoen euro. Wil jegeen gebruik maken van deze mogelijkheid, dan geldt dat je dit voor 31 maart moet melden. Voor groot-zakelijke klanten en voor kredieten van meer dan 2.5 miljoen euro wordt gekeken naar een steunoplossing op maat.
 • ING Bank: de bank heeft de mogelijkheid om de laatste aflossing terug te draaien én het (tijdelijk) stopzetten van de aflossingsverplichting.
 • Triodos: helaas nog geen informatie bekend.
 • Volksbank (SNS/RegioBank/ASN/BLG) geeft aan bij vragen contact op te nemen met je contactpersoon van de bank.

Uitstel aflossingen (privé)

In tegenstelling tot de zakelijke krediet is er geen algemene regel voor hypotheken. ABN-AMRO Bank en gelieerde dochtervennootschappen geven aan mee te werken aan een opschorting van drie maanden aflossing en rente. Hiervoor moet een apart verzoek worden ingediend. Wij adviseren om bij betalingsproblemen direct contact met je contactpersoon op te nemen.

Uitstel pensioenfondsen

Pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeningstellingen zullen getroffen ondernemers daar waar mogelijk helpen. Dat zal gebeuren door met de bedrijven in kwestie een speciale regeling te treffen. Advies: na het opleggen van de pensioennota of het verschuldigd worden van de premie adviseren wij, indien niet tijdig kan worden betaald, de pensioenuitvoerder in te lichten.

Werkkapitaal/liquiditeiten:

De komende maanden is het van belang dat je grip hebt op je liquiditeiten. Cash = king. Een belangrijke eerste stap is dat je goed inzicht krijgt in je liquiditeitspositie. Zowel op de korte en middellange termijn. Als gevolg van de pandemie en de genomen maatregelen kunnen je inkomsten en kasstromen sterk teruglopen. Als je niet in staat bent uw uitgavenpatroon hierop aan te passen, zal je liquiditeitspositie snel verslechteren. Snel en gedegen actie ondernemen is cruciaal. Met het verstrijken van de tijd nemen de opties die je hebt om een liquiditeitstekort te voorkomen af. Om een liquiditeitstekort als gevolg van de coronacrisis af te wenden kun je diverse maatregelen nemen, waaronder:

 • Gebruik maken van overheidsmaatregelen;
 • Privé opname of loon voor jezelf minimaliseren;
 • Debiteurentermijn inkorten;
 • Crediteurentermijn verlengen;
 • Voorschot vragen voor essentiële diensten;
 • Uitbreiden activiteiten – branche aanvullende of branche vreemde activiteiten;
 • Voorraad beheersing / aanpassen inkoopbeleid;
 • Personeelsplanning opnieuw beoordelen.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

De KIBO Rendementsverbetering / subsiedieregeling praktijklerenOpenstelling regeling RVO en duidelijkheid regeling Tozo