MKB’ers kunnen TVL aanvragen

MKB-ondernemers die direct geraakt zijn door de coronamaatregelen kunnen vanaf 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen. Die biedt een tegemoetkoming van maximaal € 50.000 voor de periode van juni tot en met september. De bijdrage is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten (een vast percentage per branche) en de mate van omzetderving.


Aanvragen TVL

De nieuwe TVL-regeling is bedoeld om dekking te geven aan de vaste lasten over de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Aanvragen voor de tegemoetkoming kunnen vanaf 30 juni tot en met 30 oktober 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voorwaarden

De voorwaarden voor de nieuwe TVL-regeling komen voor een deel overeen met de voorwaarden van de TOGS-regeling (onderdeel van Noodpakket 1). De TOGS liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en kan niet meer worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor de TVL moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming, zoals deze op 15 maart 2020 geregistreerd stond bij de Kamer van Koophandel, komt overeen met één van de vastgestelde SBI-codes (bekijk hier de lijst van vastgestelde SBI-codes). Let op, voor sommige SBI-codes gelden aanvullende eisen.
  • Het omzetverlies in de periode juni t/m september moet ten minste 30% bedragen.
  • De onderneming heeft maximaal 250 werknemers.
  • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland, welke nietook het huisadres van de ondernemer is. Hierbij geldt een uitzondering voor een pand dat fysiek is afgescheiden van de privéwoning en een eigen op- of toegang heeft. Voor een horecaonderneming geldt nog een uitzondering: indien de onderneming ingeschreven staat op het adres van de ondernemer, maar er wel ten minste één horecagelegenheid gehuurd of gepacht wordt of in eigendom is, dan komt de onderneming alsnog in aanmerking voor de TVL.
  • De onderneming mag op 31 december 2019 of daarna geen surseance van betaling hebben aangevraagd bij de rechtbank en de onderneming was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
  • De onderneming heeft na ontvangst van de TVL niet meer dan € 800.000 bruto aan coronagerelateerde overheidssteun ontvangen. Let op, er gelden afwijkende maxima voor ondernemingen die mede actief zijn in de landbouw- en visserijsector of in de verwerking van landbouwproducten.
  • De vaste lasten moeten over de periode van juni tot en met september 2020 minimaal € 4.000 bedragen. Hierbij wordt uitgegaan de volgende berekening: normale omzet (referentieperiode) X omzetverlies in procenten X aandeel vaste lasten in procenten. Er wordt daarbij gerekend met het gemiddelde percentage in de sector en niet met de werkelijke vaste lasten.
  • Net zoals bij de TOGS komen de geregistreerde nevenactiviteiten ook in aanmerking voor de TVL. Voorwaarde hierbij is wel dat het omzetverlies en de vaste lasten enkel zien op deze nevenactiviteit.
  • Voor de TOGS was er voor toeleveranciers/groothandels de aanvullende eis dat de omzet normaal gesproken voor ten minste 70% afkomstig moest zijn van ondernemers die vanwege de coronacrisis zijn geraakt door de overheidsmaatregelen. Deze eis komt voor de TVL te vervallen, omdat de eis van het omzetverlies van 30% voldoende is om enkel getroffen toeleveranciers/groothandels in aanmerking te laten komen voor de subsidie.

Ongeldige SBI-code

Als de SBI-code op 15 maart 2020 niet voorkomt op de lijst met SBI-codes maar de onderneming feitelijk een hoofd- of nevenactiviteit heeft die wel op de lijst voorkomt, kan wederom worden verzocht om alsnog in aanmerking te komen voor de TVL. Indien dit al voor de TOGS is gedaan en er is een goedkeuring ontvangen, dan hoeft dit niet nog een keer voor de TVL gedaan te worden.

Bepaling omzetverlies

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Het omzetverlies wordt bepaald door de omzet, over de periode juni tot en met september 2020, te vergelijken met de referentieomzet (juni tot en met september 2019). Voor de bepaling van de omzet over periode juni tot en met september 2020 hoeft geen rekening gehouden te worden met de eventuele ontvangen andere subsidies in verband met de coronamaatregelen. Let op, voor ondernemingen die zijn gestart na 1 april 2019 gelden afwijkende referentieperiodes.

Aanvragen TVL

Aanvragen voor de TVL kunnen vanaf 30 juni 12.00 uur tot en met 30 oktober 17.00 uur ingediend worden bij het RVO. Er moet direct bewijs meegestuurd worden met betrekking tot de referentieomzet.

Op de site van de RVO is een adviestool opgenomen met de mogelijkheid om op basis van je KvK inschrijving te beoordelen of je in aanmerking komt. Klik hier om direct naar de adviestool te gaan. Indien de liquiditeiten van de onderneming het toelaten, adviseren wij de aanvraag op een later moment in te dienen. Je hebt dan meer zicht op je daadwerkelijke omzetverlies.

Heb je vragen of wil je ondersteuning bij het aanvragen bij de TVL? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs staan graag voor je klaar. 

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

NOW-regeling 2.0NOW-regeling voor mkb - tweede tranche