De toekomstscan

Denk na over de toekomst

In hoeverre heb jij al nagedacht over je toekomst? Ben je op alles voorbereid of is het juist tijd om nu actie te ondernemen? Doe deze korte check en kom erachter of jij privé alles net zo goed geregeld hebt als zakelijk!

Doe de toekomstscan

De blik vaneen expert

Notarissen stellen toch een testament op? Dat klopt! Maar het betrekken van een belastingadviseur bij het regelen van je toekomst heeft 3 belangrijke redenen.

  • Je toekomst bestaat uit meer dan een testament. Bijvoorbeeld eerder stoppen met werken.
  • Testamenten zijn juridisch meestal helemaal correct, maar fiscaal niet optimaal ingericht.
  • Een aanpassing van een testament omwille van een fiscaal voordeel kost je veel geld. Laat daarom altijd een belastingadviseur meekijken.

De toekomstbegint vandaag!

Zaken als sparen voor de oude dag of eerder stoppen met werken lijken nog een ver-van-mijn-bed-show te zijn, laat staan het nadenken over een levenstestament of ‘normaal’ testament. Toch leert de praktijk dat ook met deze laatstgenoemde zaken niet vroeg genoeg kan worden begonnen.

  • Privésituatie: Wat voor gevolgen heeft je burgerlijke staat nu? Wil je dat je kinderen erven?
  • Pensioen: Eerder stoppen met werken en bedrijfsopvolging
  • Bevoegdheid: Wie bepaalt wat als je het zelf niet meer kan?
Doe de toekomstscan