Door slim om te gaan met het uitkeren van dividend aan de DGA kan je fiscaal voordeel behalen. Juist nu, aan het eind van 2023, is het cruciaal om te overwegen om dividend uit te keren. Vanaf 1 januari 2024 veranderen namelijk de tarieven. Lees in dit blog wat er verandert en waarmee jij rekening moet houden bij het uitkeren van dividend.

Omdat veel DGA’s werken met een BV schrijven we in dit blog enkel over de rechtsvorm BV.

Regels dividend uitkeren

Bij het uitkeren van dividend is het essentieel dat je voldoet aan de wettelijke regels. Vóórdat het besluit tot dividenduitkering wordt genomen, worden er twee tests gedaan: de balanstest en uitkeringstest.

Door middel van de balanstest beoordeel je of de BV voldoende vermogen heeft voor de dividenduitkering. Je mag namelijk alleen besluiten om dividend uit te keren als het eigen vermogen van de BV groter is dan de wettelijk vereiste of statutair vastgestelde reserves.

Daarnaast is goedkeuring van het bestuur nodig, dat de uitkeringstoets uitvoert. Hierbij wordt getoetst of de BV na de voorgestelde dividenduitkering nog steeds in staat is aan haar opeisbare schulden te voldoen. Als het bestuur wist of behoorde te weten dat de BV na de dividenduitkering aan haar opeisbare schulden kan voldoen, kan iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

De hoogte van de dividenduitkering

Jij als DGA hebt de bevoegdheid om te beslissen hoeveel dividend er wordt uitgekeerd door de BV. Zo lang de voorwaarden worden nageleefd, bestaat er geen vastgesteld maximum voor de dividenduitkering.

Tarieven

Bij het uitkeren van dividend aan een aandeelhouder met een belang van 5% of meer van een soort aandelen moet de BV 15% dividendbelasting inhouden en betalen aan de belastingdienst. Hiervoor moet een aangifte dividendbelasting worden ingediend. De aangifte moet binnen één maand na de dividenduitkering zijn ingediend en betaald.
De DGA moet in privé nog inkomstenbelasting betalen over de dividenduitkering. Dit gebeurt uiterlijk bij de aangifte inkomstenbelasting. De door de BV ingehouden dividendbelasting mag worden verrekend met de te betalen inkomstenbelasting.

2023

In 2023 geldt een belastingtarief in box 2, waar belastingheffing van dividend plaatsvindt, van 26,9%. Doordat de BV al 15% dividendbelasting heeft betaald, moet je nog 11,9% bijbetalen in privé.
Je kan er voor kiezen om ook deze belasting door de vennootschap te laten betalen. Let hier dan op bij het doen van de dividenduitkering. Wil je het bedrag bruto of netto ontvangen? Oftewel, het bedrag na inhouding van dividend- en inkomstenbelasting of juist het bedrag inclusief de inhouding van dividend- en inkomstenbelasting.

2024

Per 1 januari 2024 wordt het belastingtarief in box 2 gewijzigd. Het huidige tarief van 26,9% wordt vervangen door twee belastingtarieven. Voor inkomsten tot € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000 gezamenlijk) geldt een tarief van 24%. Voor het meerdere geldt een tarief van 33%.

Uitkeren of wachten?

Hoe kan je het beste anticiperen op de aangekondigde tariefswijziging? Als je jaarlijks dividend uitkeert én de BV over voldoende vermogen en liquiditeiten beschikt, kan het voordelig zijn om de dividenduitkering voor een deel naar voren te halen. Ook als je een flinke schuld aan de BV hebt die meetelt voor de grens van excessief lenen kan het verstandig zijn om nog in 2023 een deel af te lossen.

Keer je beperkt dividend uit? Dan kan het verstandig zijn om te wachten en het jaarlijkse opstaptarief te benutten voor dividenduitkeringen tot € 67.000 (of € 134.000 met fiscaal partner). Het tarief is kan dan namelijk gunstiger uitvallen.

Let op! Het beoordelen van de dividenduitkering is maatwerk en is afhankelijk van de cijfers en omstandigheden van de BV en jouw persoonlijke omstandigheden. Overleg daarom altijd met jouw (fiscaal) adviseur voordat je besluit dividend uit te keren!

Mogen we jou verbazen?

Wil je meer weten over onze diensten, werkwijze of een keer vrijblijvend sparren over jouw onderneming? Laat dan hier je bericht achter.