Cryptovaluta

Alles over cryptovaluta voor ondernemers

Bitcoin, Ethereum, Ripple… cryptovaluta zijn inmiddels flink ingeburgerd. Wellicht heb jij ook cryptovaluta. Deze cryptovaluta moet worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting, want over (het rendement op) dit vermogen moet belasting worden betaald.

In welke box valt cryptovaluta?

In de meeste gevallen behoren cryptovaluta in box 3. Het is echter ook goed mogelijk dat de winst die behaald is met de crypto’s, belast is in box 1. Er kan namelijk sprake zijn van winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Bij een box 1 belegging is de winst belast en zijn het verlies en de kosten aftrekbaar. In de volgende gevallen kan sprake zijn van winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden:

 • Het minen van cryptovaluta;
 • Het handelen in cryptovaluta wanneer je bijzondere kennis of deskundigheid hebt en je meer tijd besteed aan het handelen, waardoor er extra rendement wordt behaald.

In box 1 is de jaarwinst belast tegen het progressieve tarief tot 49,5%. Voor ondernemers geldt wel dat 14% van de winst is vrijgesteld.

Ondernemer en cryptovaluta

Het kan zo zijn dat jouw onderneming wordt betaald in cryptovaluta. Omdat de winst uit onderneming wordt berekend in euro’s, reken je de waarde van de cryptovaluta altijd om in euro’s. Het ontvangen bedrag behoort tot de omzet en de koerswinst- of verlies bij omwisseling komt terecht in de winst en verliesrekening.

Koop je als ondernemer cryptovaluta? Dan horen deze alleen tot het ondernemingsvermogen als je aankoop doet binnen de normale bedrijfsuitoefening. In alle andere gevallen hoort de aankoop tot je privévermogen.

Cryptovaluta in box 3

Het is algemeen bekend dat de waarde van cryptovaluta enorm fluctueert, daarom kan je voor de waarde uitgaan van de koers op 1 januari van het kalenderjaar om 00:00 uur.

Het totale heffingsvrije vermogen in box 3 bedraagt in 2022 € 50.650. Voor de fiscale partner geldt een gezamenlijk heffingsvrij vermogen van € 101.300. Wanneer je vermogen, bestaande uit o.a. banksaldo, aandelen, onroerend goed én cryptovaluta boven het heffingsvrij vermogen uitkomt, moet je dus belasting betalen over je vermogen.

In onderstaande tabel staat hoeveel belasting je verschuldigd bent over je vermogen. Hierbij is al rekening gehouden met het heffingsvrij vermogen, dus je kunt voor jouw situatie uitgaan van je totale box 3 vermogen.

Tarieven vermogen box 3 in 2022Tarieven vermogen box 3 in 2022

Wat als ik de waarde van mijn cryptovaluta niet opgeef?

Wanneer je je cryptovaluta niet opgeeft in de aangifte inkomstenbelasting, doe je opzettelijk onjuist aangifte en pleeg je een strafbaar feit. Dat betekent dat je strafrechtelijk kan worden vervolgd. Het niet opgeven van het vermogen levert vrijwel altijd een hoge boete van 75% tot 300% van het belastingbedrag op. Als de afhandeling via de strafrechter loopt, kan het verzwijgen van je cryptovaluta zelfs resulteren in een gevangenisstraf.

Momenteel heeft de belastingdienst nog geen informatie over jouw cryptovaluta, maar de gegevensuitwisseling binnen de EU en daarbuiten gaat steeds sneller en wordt steeds beter. Hierdoor wordt binnenkort alle crypto-informatie automatisch aan de Nederlandse fiscus verstrekt. Wanneer je de waarde van jouw cryptovaluta niet opgeeft aangifte, zal de Belastingdienst een navorderingsaanslag opleggen met belastingrente, een boete én mogelijk strafrechtelijke sancties. Naar verwachting zal de fiscus per 1 januari 2023 beschikken over de informatie van Nederlandse cryptobeleggers.

Hoe kan ik alsnog de waarde van mijn cryptovaluta opgeven?

Als je je nu beseft dat je de waarde van je cryptovaluta niet hebt opgegeven in de aangifte, willen wij je adviseren om niet stilletjes af te wachten wat de Belastingdienst straks gaat doen, maar actie te ondernemen. Je kunt namelijk je aangifte vrijwillig verbeteren of zelf melden dat je cryptovaluta in bezit had. Hiermee zorg je dat sprake is van strafverminderende omstandigheden, waardoor de boete lager zal worden of de strafrechtelijke sanctie minder zwaar wordt.

Wanneer je de cryptovaluta alsnog aangeeft, moet je alsnog belasting betalen over de waarde van je cryptovaluta. Daarnaast wordt er belastingrente gerekend over de belastingclaim en zal er een boete worden opgelegd. Om de cryptovaluta alsnog op te geven kan je gebruik maken van het formulier “Melding Vrijwillige verbetering” van de Belastingdienst.

Voor jou is het dus belangrijk dat je weet wat de waarde van je cryptovaluta op 1 januari van ieder jaar is. Deze waarde moet je namelijk opgeven bij je aangifte inkomstenbelasting. Als je je cryptovaluta – om welke reden dan ook – niet hebt opgegeven, is het zaak om dat alsnog te doen.


Medewerkersverhaal KIBO accountants Izaak

Assistent accountant Izaäk Kievit

De medewerkers van KIBO ontfermen zich iedere dag over de cijfers van jouw onderneming en dat doen ze met één doel: jouw bedrijf tot een groter succes maken. Je spreekt je vaste contactpersoon waarschijnlijk regelmatig, maar nu het team van KIBO gegroeid is tot ruim 30 gedreven professionals, ken je waarschijnlijk niet iedereen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. In deze blogreeks stellen we al onze medewerkers aan je voor. Deze maand: assistent accountant Izaäk Kievit.

Sinds wanneer werk je bij KIBO?

Ik ben in januari 2018 bij KIBO begonnen als stagiair. Ik zat toen in mijn 3e jaar van de opleiding HBO Accountancy. In september 2018 ben ik bij KIBO gaan werken, naast mijn studie.

Je stage bij KIBO was dus je eerste praktijkervaring in het vakgebied?

Dat klopt. De 2,5 jaar daarvoor heb ik op de opleiding Accountancy vooral veel theorie geleerd. Bij KIBO ontdekte ik voor het eerst wat het vak nu eigenlijk écht inhoudt en daar werd ik heel enthousiast van!

Je hebt je studie dus een poos gecombineerd met je werk bij KIBO?

Inderdaad. Na mijn stage werd ik door KIBO gevraagd of ik wilde blijven werken. Dit was natuurlijk een fantastische kans! Ze waren erg flexibel qua werkuren. De ene week werkte ik een dag en de andere week werkte ik 3 dagen. Ik heb vervolgens ook mijn afstudeeropdracht voltooid bij KIBO.

Wat houdt je functie bij KIBO in?

Ik ben dus assistent accountant en dat betekent dat ik voor verschillende klanten kwartaal- of maandcijfers opstel. Daarnaast houd ik me ook bezig met het samenstellen van jaarrekeningen, aangiften inkomstenbelasting, aangiften vennootschapsbelasting en aangiften omzetbelasting. Ik heb ook regelmatig contact met onze klanten. Voor het opvragen van stukken, maar ook om vragen van klanten te beantwoorden.

Waar haal je het meeste plezier uit?

Ik vind het klantcontact het leukste, omdat ik de klant op zo’n moment echt verder kan helpen. Onze administratieve taken moeten vanzelfsprekend van hoge kwaliteit zijn, maar juist in het stukje advisering zit wat mij betreft de toegevoegde waarde. Ik vind het tof dat de onderneming van de klant door middel van mijn hulp en advies verder kan groeien.

Wat is wat jou betreft een belangrijke trend in accountancy?

Toewerken naar 100% automatisering is wat mij betreft het allerbelangrijkste. Het zorgt ervoor dat wij meer tijd overhouden om de cijfers van klanten te interpreteren en hier advies over te geven.

Nog even voor de administratie:

Hoe oud ben je?
23 jaar

Liever cijfers of letters?
Cijfers

Waar kunnen we jou buiten kantooruren vinden?
Ik speel piano en begeleid daarmee ook een koor. Daarnaast (zaal)voetbal ik regelmatig en kun je me in Dirksland op straat al hardlopend tegenkomen.

Wat weten veel mensen niet over jou?
Ik denk dat veel mensen niet van mij weten dat ik piano speel.

Ben je toevallig familie van Hein, gezien je achternaam?
Nee, ik ben geen familie van Hein. Mijn broertje Arco werkt overigens wel bij KIBO. We reizen samen van en naar het kantoor, maar zien elkaar op de werkvloer niet zoveel omdat we op andere afdelingen werken.


Negatieve rente

Vermogen op de bank en negatieve rente?

Hoe vaak dachten we afgelopen jaren niet: ‘nu is de rente zó laag, lager kan gewoon niet!’. Maar met stijgende risico’s in de markt door allerlei soorten crisissen namen de interventies op de kapitaalmarkt toe en daalden de rentes nog verder. De banken moesten zelfs rente betalen om kapitaal te stallen bij de centrale bank en daarmee kwamen ook de rentevergoedingen over het kapitaal onder druk te staan. Dat zorgt nu voor negatieve rente over de tegoeden. In dit artikel vertellen we je waar jij in deze situatie op kunt letten en wat je kunt doen om dit te voorkomen.

Spreiding van je tegoed

Meerdere rekeningen bij dezelfde bank zorgen voor negatieve rente over het tegoed. Spreiden over meerdere banken is dan de oplossing, denk je wellicht in eerste instantie. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd voldoende.
In dat geval is het een optie om het geld over meerdere rekeninghouders te spreiden of je kunt het geld spreiden over privé en de B.V. Dit kun je doen door bijvoorbeeld onderling te lenen of kapitaal te storten/uit te keren. In deze situatie hebben we echter weer met fiscale aspecten te maken.

Spreiding tussen privé en de BV

Ondernemers die te maken hebben met negatieve rente op privé banktegoeden kunnen kiezen voor een bekende route: kapitaal in de B.V. storten, waarna de B.V. dit geld op haar rekening laat storten.

Een manier om dit te realiseren is door het storten van (informeel) kapitaal in de eigen (holding) B.V. Deze actie is je wellicht bekend, omdat deze ook wel eens zorgt voor het voorkomen van de box 3 heffing. Let wel op dat je langs de notaris moet om het geld weer uit de B.V. te halen.

Gaat de route anders van de B.V. naar privé, dan kan dit juist zorgen voor heffing in box 2.

 • Kan de Belastingdienst hard maken dat de verschuiving van het kapitaal als winstuitkering (zogenoemd verkapt dividend) te zien is? Dan ben je in 2022 in totaal 26,90% box 2 heffing verschuldigd over het uitgekeerde vermogen (15% dividendbelasting en 11,90% inkomstenbelasting).
 • Wanneer in 2023 de aangekondigde grens van € 700.000 voor schulden bij je eigen B.V. in werking treedt, hoeft de Belastingdienst overigens niet meer aan te tonen dat er sprake is van dividend. Dit geldt wanneer de schuldpositie van jou als ondernemer bij de eigen B.V. boven deze grens komt. Dat werk wordt dan verricht door de wet. Hou hier dus rekening mee als je schuld aan je eigen B.V. momenteel meer bedraagt dan de genoemde € 700.000.

Spreiding tussen de BV’s

Spreiding van banktegoed tussen de groepsmaatschappijen van jouw bedrijf is ook een optie. De Box 2 heffing komt dan te vervallen. Hier spelen echter wel wat fiscale aandachtspunten, namelijk die van de zakelijkheid van de transacties:

 • Wanneer je kapitaal overdraagt van de ene B.V. naar de andere B.V. (binnen de groep) dan wordt er gelet op de zakelijkheid van de transactie. Binnen de holdingstructuur gebeurt dit overigens in mindere mate. In deze situatie zal er eerder sprake zijn van een storting of winstuitkering via holdingmaatschappijen. Welke in de meeste MKB-gevallen belastingvrij is.
 • Spreid je het kapitaal door het verstrekken van een lening tussen (zuster)maatschappijen dan is het allereerst van belang dat je om een zakelijke reden de lening verstrekt. De voorwaarden van de lening moeten hierbij ook zakelijk zijn. Zo kan een lening voor toekomstige investeringen bijvoorbeeld al als zakelijk gelden. De rente hangt van overige omstandigheden af, zoals verstrekte zekerheden en opgesteld aflossingsschema.

Leg je transactie schriftelijk vast

Als laatste het advies de transactie waarmee je de tegoeden spreidt schriftelijk vast te leggen. Leg daarbij ook het directiebesluit voor de kapitaal spreiding vast. Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact op met je relatiebeheerder!


KIBO klantverhaal De schaapskooij

In gesprek met Marianne Kooijman van Woonhoeve "De Schaapskooij"

Deze maand spreken we met Marianne Kooijman, eigenaresse van Woonhoeve “De Schaapskooij” in Stellendam. Ze vertelt hoe ze met haar man Marinus in 2018 een woonvoorziening oprichtte en welke rol KIBO in de onderneming speelt.

Kun je kort vertellen wat “De Schaapskooij” precies is?

In 2018 hebben we onze organisatie “De Schaapskooij” opgericht. Marinus en ik hebben allebei een achtergrond in de zorg en wilden graag iets voor onszelf beginnen. “De Schaapskooij” is een woonvoorziening voor negen mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Wij ondersteunen en coachen deze groep mensen op leef- en woongebied. Het is ons doel om de bewoners zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn. Daarom heeft iedereen een eigen woon- en slaapkamer en kijken we per cliënt wat hij of zij nodig heeft en waar ontwikkeling mogelijk is.

Wanneer hebben jullie de hulp van KIBO ingeschakeld?

We kwamen via via in contact met KIBO toen wij “De Schaapskooij” wilden oprichten. KIBO heeft ons vervolgens in een vroeg stadium geholpen met leningen bij de bank en het opzetten van onze organisatie. Dat was erg prettig, want wij hebben veel meer kennis van de zorg dan van de bedrijfsmatige aspecten die om de hoek komen kijken bij het oprichten van een onderneming.

KIBO klantverhaal De schaapskooij

Jullie zijn nu een aantal jaar verder, wat doet KIBO tegenwoordig voor jullie?

Eigenlijk heeft KIBO alle financiën in beheer. Wij vinden het heel belangrijk dat wij onze tijd en energie kunnen steken in wat voor onze bewoners het belangrijkste is. We hebben als zorgorganisatie al te maken met veel administratief werk, dus het is voor ons extra belangrijk dat we het financiële werk uit kunnen besteden aan het partij die hier met voldoende focus en zorg naar kijkt.

Wat is de toegevoegde waarde van KIBO voor jullie organisatie?

KIBO biedt ons een bepaalde mate van houvast. Ze houden ons scherp. Eens in de drie maanden worden we bijgepraat over de kwartaalcijfers en bespreken we verschillende aandachtspunten. Zo berekenen zij bijvoorbeeld voor ons wat we op jaarbasis aan onderhoud van ons pand uit kunnen geven. KIBO stelt een realistisch plan op waarin vastgesteld wordt wat we op jaarbasis kunnen veranderen aan de woonomgeving van onze cliënten. Dat zijn zaken waar wij erg veel baat bij hebben.


Carlijn Koningswoud - KIBO

In gesprek met Junior Belastingadviseur Carlijn Koningswoud

De medewerkers van KIBO ontfermen zich iedere dag over de cijfers van jouw onderneming met één doel: jouw bedrijf tot een groter succes maken. Je spreekt je vaste contactpersoon waarschijnlijk regelmatig, maar nu het team van KIBO gegroeid is tot ruim 30 gedreven professionals, ken je waarschijnlijk niet iedereen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. In deze blogreeks stellen we al onze medewerkers aan je voor en deze keer is dat Junior Belastingadviseur Carlijn Koningswoud.

Je bent Junior Belastingadviseur bij KIBO. Waar is jouw carrière in accountancy begonnen?

Eigenlijk is mijn loopbaan heel anders verlopen dan ik van tevoren had gedacht. Ik heb namelijk de studie Sociale Geografie afgerond en dat heeft niets te maken met accountancy! In die tijd was er helaas weinig werk te vinden rondom mijn studierichting en daarom heb ik aangeklopt bij een accountantskantoor. Zij hebben mij een baan aangeboden en intern opgeleid tot Assistent- Accountant. Ik ben dus hét voorbeeld dat je loopbaan anders kan gaan dan gepland, want inmiddels werk ik bij KIBO als Junior Belastingadviseur.

Je was dus voorheen Assistent-Accountant?

Klopt. Bij het vorige kantoor werkte ik als Assistent-Accountant en in diezelfde rol ben ik ook bij KIBO gestart. Ik kwam er echter achter dat ik me graag ergens in wilde specialiseren. Daarom heeft mijn collega José zo’n drie jaar geleden gevraagd of ik op de afdeling fiscaal binnen KIBO wilde komen werken. Hierdoor ontstond voor mij de mogelijkheid om intern opgeleid te worden tot Belastingadviseur.

Wat houdt je rol als Junior Belastingadviseur precies in?

Ik houd me vooral bezig met het maken en nakijken van overeenkomsten, zoals arbeidsovereenkomsten en managementovereenkomsten. Daarnaast correspondeer ik regelmatig met de Belastingdienst en review ik aangiften inkomstenbelasting voor veel van onze klanten.

Wat is je ambitie binnen KIBO?

Ik wil uiteraard doorgroeien tot Belastingadviseur. Er is nog veel te leren en ik zal nog genoeg opleiding nodig hebben, maar het is een mooi doel om naartoe te werken.

Hoe kijk je tot zover terug op je tijd bij KIBO?

Ik heb KIBO groter zien worden, dat is heel bijzonder om mee te maken. Voorheen werkten we nog met z’n allen op een kamer en ondertussen zijn we verhuisd en hebben we veel nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Ik voel me nog niet oud, maar bij KIBO moet ik me toch echt bij de oudere uit het team rekenen. Dat geeft niks, want ik vind het juiste heel leuk dat ik onderdeel ben van zo’n dynamisch kantoor met veel jonge mensen om je heen.

Welk advies wil je ondernemers meegeven?

Lastige vraag, de adviseurs van KIBO zitten bij de klant zo dicht op de bal dat ik geloof dat adviezen tot op heden altijd direct gecommuniceerd worden. Daar ligt onze kracht, als ons iets opvalt zorgen we dat het zo snel mogelijk met de klant besproken wordt.

Nog even voor de administratie:

Hoe oud ben je?
41 jaar

Waar kunnen we je buiten kantooruren vinden?
In de speeltuin! Ik heb twee jonge kinderen van 3 en 1, je kunt je vast voorstellen dat ik daar ontzettend druk mee ben.

Cijfers of letters?
Het liefste zou ik voor een combi gaan, want in mijn functie ben ik zowel met cijfers als letters in de weer. Maar als ik echt moet kiezen, ga ik toch voor de cijfers.

Als je één collega mee zou mogen nemen naar een onbewoond eiland, wie zou je dan kiezen?
Fianne! Als je met haar op een onbewoond eiland zit, verveel je je geen moment. Ik kan zo met haar lachen. Stiekem zijn er nog zat andere collega’s die ik mee zou willen nemen, maar dat mag niet he?!

De lockdown is weer gedeeltelijk opgeheven, wat staat er op jouw planning?
Het liefste zou ik met mijn partner lekker een avondje uit eten gaan. Ondanks dat dat er nog niet in zit, staat het wel bovenaan mijn lijstje. En ik heb ook wel heel veel zin om weer op vakantie te gaan.


Het belang van financiële planning voor jou als ondernemer!

Wat is financiële planning? Als ondernemer zijn we veelal druk bezig met de onderneming. We maken investeringsplannen, zetten begrotingen op en zijn periodiek bezig met onze cijfers. Opvallend is dat de ondernemer dit veelal niet doet voor zijn persoonlijke situatie. De ondernemer denkt te weinig na over pensioen, verkoop onderneming, gevolgen van overlijden of (blijvende) arbeidsongeschiktheid. Het in kaart brengen van deze events noemen we financiële planning. Iedere ondernemer moet volgens ons de dag dat hij of zij start met zijn of haar onderneming, direct nadenken over het moment waarop de onderneming wordt beëindigd. Al dan niet door verkoop.

Beschik jij al over een goed financieel plan?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat diegenen die over een financieel plan beschikken een betere controle hebben over hun financiën, betere financiële beslissingen nemen, doorgaans een positievere vermogensontwikkeling kennen en eerder hun privé- en ondernemingsdoelstellingen realiseren. Een financieel plan helpt je bij het optimaliseren van de totale juridische en fiscale situatie, zowel zakelijk als privé.

Planningsvraagstukken

Het aantal planningsvraagstukken is bijna oneindig, maar de volgende vragen kun je verwachten bij het opstellen van een financieel plan. Deze vragen dienen om je te laten nadenken en te laten ervaren hoe belangrijk financiële planning is:

 • Heb je geld genoeg om 100 jaar oud te worden en je levensstijl van nu ook in de toekomst voort te zetten? Zo nee, wat is hiervoor nodig? Hoe dit te realiseren?
 • Past het huidige huwelijksgoederenregime wel bij je persoonlijke en financiële situatie?
 • Past je testament nog bij je huidige persoonlijke en financiële situatie? Betreft het hier zowel juridisch als fiscaal een optimaal testament? Zo nee, welk testament zou dan beter passen?
 • Beschik je al over een levenstestament? Dit laatste is vooral voor ondernemers van belang om de continuïteit van de onderneming te bewaken bij ziektes als Parkinson en Alzheimer.
 • In hoeverre wordt gebruikgemaakt van passende en optimale schenkingsfaciliteiten? Hierbij kan gedacht worden aan reguliere schenkingsmethoden, maar ook aan bijvoorbeeld schenken op basis van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Is er al nagedacht over toekomstige bedrijfsopvolging?
 • Moet er iets gebeuren om de financiële risico’s als invaliditeit en arbeidsongeschiktheid of faillissement af te dekken?
 • Wat gebeurt er met je onderneming mocht je plotsklaps overlijden en wat wil je dat er gebeurt?
 • Hoe vermogen op te bouwen en in welke fiscale box? Welk rendement en hiermee risico is nodig om bijvoorbeeld je levenslange inkomensdoelstelling te realiseren? Is het slimmer om vermogen op te bouwen in de bv of in privé, dan wel op een andere wijze?
 • Hoe is de onderneming en/of het onroerend goed gefinancierd? Is dit fiscaal en bedrijfseconomisch optimaal.Wat is verstandiger: vermogen opbouwen of schulden aflossen?

Antwoorden op dit soort vragen leiden er uiteindelijk toe dat de financiële middelen op je persoonlijke doelen kunnen worden afgestemd en je totale financiën worden geoptimaliseerd. Veelal zal het financieel plan in overleg met andere professionals zoals vermogensbeheerders en notarissen worden opgesteld.

Wil je weten wat financiële planning voor jou kan betekenen, neem dan contact met ons op!


Doelstellingen 2022

Start met je doelstellingen voor 2022

We zijn inmiddels in de laatste periode van 2021 beland en maken ons op voor 2022. Dit vraagt van jou als ondernemer na te denken over je begroting, financiële en strategische doelstellingen en niet te vergeten je persoonlijke doelstellingen!

Financiële doelstellingen

Wij adviseren onze klanten om ieder jaar een begroting op te stellen voor het komende jaar. Door het stellen van financiële doelstellingen word je door middel van je financiële dashboard iedere periode ‘getriggerd’. Zijn de doelstellingen behaald of juist niet en wat kun jij er nog aan veranderen om de doelstellingen wel te behalen? Winst wordt te vaak gezien als een toevallige uitkomst van omzet minus kosten. Maar draai het eens om! Hoeveel winst wil je halen in 2022 of hoeveel winst vind je minimaal benodigd gezien je inspanningen, risico’s, etc.?

Het opstellen van een begroting en cashflow prognose helpt je als ondernemer verder. Wil je een keer van gedachten wisselen hoe wij dit doen of heb je hulp nodig bij het opstellen hiervan? Bel je adviseur en we maken graag een afspraak!

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen leggen de focus op het doel, niet op de middelen. Ze vertellen op algemeen niveau hoe je naar de realisatie van de missie in de volgende periode zal toewerken. Maak gebruik van het SMART-principe (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). De visie en strategie van een organisatie moet je zo vertalen dat elke medewerker weet hoe hij of zij ernaar moet handelen.

Persoonlijke doelstellingen

Veel ondernemers zijn bezig met hun zaak en vergeten vaak hun persoonlijke doelstellingen. Wat wil jij bereiken als ondernemer? Meer vrije tijd, een andere functie of werkzaamheden in je onderneming of juist een nieuwe woning? Het houden van doelen houd je scherp. Als je een doelstelling hebt, wordt dat je nieuwe focus in je dagelijks leven. Oftewel: het zorgt ervoor dat je bezig bent met iets dat voldoening geeft. En dát houd je elke dag scherp en maakt je gelukkiger.

Bij zowel de financiële, strategische als persoonlijke doelstellingen geldt dat doelen stellen motiveert: Een duidelijk doel zorgt ervoor dat je iets hebt om naartoe te werken. Een eindpunt. Het is een soort deadline: je werkt ergens naartoe, waardoor je veel gemotiveerder werkt dan zonder. Bij KIBO hebben we als doelstelling om in 2022 een dag(deel) te organiseren omtrent de voorgaande onderwerpen en daar met onze klanten over na te denken. Verdere informatie volgt!


Monique Kinderopvang Flakkee

In gesprek met Monique Riemslag Baas van Kinderopvang Flakkee

Deze maand spreken we met Monique Riemslag Baas, eigenaresse van Kinderopvang Flakkee. Ze vertelt over het starten van haar eigen onderneming en welke rol KIBO hierin gespeeld heeft.

Kun je iets vertellen over het ontstaan van Kinderopvang Flakkee?

“Ik werkte al lange tijd in de kinderopvang en had maar één droom; mijn eigen kleinschalige huiselijke kinderopvang beginnen dat aanvoelt als een tweede thuis. In 2018 besloot ik om die stap te nemen. Nu, bijna 3 jaar later, werken er zo’n 13 pedagogisch medewerkers bij Kinderopvang Flakkee en hebben we onlangs onze locatie uitgebreid met een grotere BSO.”

Is KIBO al vanaf het begin betrokken bij jouw onderneming?

“Zeker, KIBO is er vanaf het eerste moment bij betrokken geweest. Het starten van een kinderopvang was mijn droom, maar van ondernemen en alles wat daarbij komt kijken had ik nog geen kaas gegeten. Ik ging daarom op zoek naar een adviseur die mij hierin kon begeleiden. Via via kwam ik terecht bij KIBO.”

Waar heeft KIBO jou mee geholpen?

“Zij hebben mij bij het opstarten van mijn eenmanszaak geadviseerd en begeleid met alles wat er geregeld moest worden. Van advies over mijn ondernemingsplan tot het rondkrijgen van de financiering bij de bank. Na de opstartfase ben ik met KIBO samen blijven werken. Zij regelen mijn boekhouding, waardoor ik me kan focussen op het kinderdagverblijf. Zo heeft ieder zijn vak, zeg ik altijd maar.”

Wat vind je fijn aan de samenwerking?

“Wat ik vanaf het begin al heel prettig vindt, is de betrokkenheid van KIBO. Proactief waardoor er steeds advies op maat is en zaken goed geregeld zijn. Ze zijn erg betrokken en je merkt dat ze zelf veel energie halen uit het helpen van ondernemers.”

Zou je andere startende ondernemers aanraden om met KIBO samen te werken?

“Absoluut! KIBO neemt je mee in de mogelijkheden, maar ook in de onmogelijkheden. Ze zijn dus ook echt kritisch op je plan en stellen goede vragen, waardoor je onderneming alleen maar beter wordt. Maar ook na het opstarten van je bedrijf houden ze de vinger aan de pols en komen ze met adviezen. Dat is in mijn geval heel belangrijk, want de kinderopvang is snel gegroeid. Zo ontstond vorig jaar de mogelijkheid om uit te breiden en daar heb ik wel wat slapeloze nachten over gehad, want wat moest ik doen? KIBO heeft toen meegekeken naar wat haalbaar was en of het slim was om te doen. Dat was heel fijn!”


Onmogelijke dilemma's

Als je al 10 jaar zakenpartners bent, ga je dan op elkaar lijken of sta je vaak haaks tegenover elkaar? De heren van KIBO laten zien hoe het bij hun werkt tijdens een spelletje ‘onmogelijke dilemma’s. Ze krijgen beiden dezelfde stelling en MOETEN kiezen.

Laten we het erop houden dat ze goed op elkaar zijn ingespeeld.

Nooit meer ondernemen OF nooit meer met de familie op vakantie?

“Nooit meer met de familie op vakantie.”


Nooit meer je KIBO partner Hein/Martin zien OF nooit meer personeel in dienst kunnen hebben?

“Nooit meer personeel in dienst kunnen hebben.”


10 jaar terug in de tijd OF 10 jaar vooruit?

“10 jaar vooruit”


Tot je pensioen voor een baas werken OF alleen nog maar klanten uit Abu Dhabi?

“Alleen nog maar klanten uit Abu Dhabi.”


Een andere zakenpartner kiezen OF samen een andere onderneming starten?

“Samen een andere onderneming starten.”


Elkaars functie gaan bekleden binnen KIBO OF je eigen functie behouden maar altijd natte sokken in je schoenen?

“Je eigen functie behouden maar altijd natte sokken in je schoenen.”


Miljonair zijn en hele dagen thuis zijn of je werk doen zoals nu?

“Je werk doen zoals nu”.


Paspoort: Martin Boogaard

Alhoewel genoeg van onze klanten Martin zullen kennen, zijn er altijd nog nieuwe dingen om te ontdekken. Wij vroegen hem het hemd van het lijf over de zakelijke feiten, maar voornamelijk persoonlijke!

Leeftijd
45 jaar

Woonplaats
Sommelsdijk

Gehuwd
Ja, met Marleen

Kinderen
2, Roan (21) en Sanne (18)

Afgestudeerd in
Fiscaal recht

Specialisme
Belastingadvisering, bedrijfseconomische adviezen

Jaren werkervaring
Ik werk sinds mijn twintigste, dus 25 jaar.

Droomauto
Ferrari

Hobby’s
Kickboksen

Vroeger wilde ik worden
Vrachtwagenchauffeur

Favoriete vakantiebestemming
Italië

Dit kan ik elke dag eten
Zalm

Ik heb een hekel aan
Liegen

Mijn slechte gewoonte
Nagelbijten

Dit wil ik nog bereiken
Ik ben privé en zakelijk gelukkig met wat ik heb!