Terugkijken op 2020 met Viswinkel Hameeteman

Viswinkel Hameeteman is een familiebedrijf in Ouddorp dat dit jaar 65 jaar bestaat. Wat een feestelijk jaar had moeten worden, eindigde zowel privé als zakelijk in een bewogen periode vol ups en downs. Eigenaresse Arjanne Hameeteman deelt haar verhaal over 2020 met ons.

Een jubileum jaar

“We hadden ons al jaren voorgenomen om voor het 65e jubileum van de zaak een feest te geven. Wat een mijlpaal is dat!” begint Arjanne. “Maar door het overlijden van mijn moeder en het overlijden van mijn zwager én heel de coronacrisis waren wij niet in de stemming om het 65 jarig bestaan van het bedrijf te vieren.”

Ups en downs

Ondanks het zwaar weer waar Arjanne en haar team vanaf maart in verkeerden, is het optimisme in de stem van Arjanne te horen. “Er waren heel veel ups en downs dit jaar. Waar we rond april niet konden werken omdat de horeca dicht moest, hebben we het drukker dan ooit gehad in de zomer.” Arjanne legt uit dat het niet altijd meeviel om positief te blijven, maar dat ze ondanks alle tegenslagen iedere keer op zoek ging naar creatieve oplossingen. Zo ging alle catering dit jaar niet door en dit was financieel een gemis, maar ook voor het personeel dat hier altijd veel plezier aan beleeft. Daarom heeft Arjanne zich een aantal maanden geleden ook gericht op het maken van kerstpakketten.

Water bij de wijn

De coronacrisis vraagt niet alleen veel van Arjanne als ondernemer, maar ook van haar team. “Het was voor ons team ook een periode waarin het personeel veel moest schakelen. Eerst gingen we dicht en maakten ze te weinig uren, daarna hadden we een gigantisch drukke zomer waarin iedereen veel meer werkte en in het najaar en met kerst is dat weer precies hetzelfde verhaal geweest. We hebben er veel over gesproken met het team en ze pakten het heel sportief op. Het werd al snel duidelijk dat iedereen in deze crisis water bij de wijn moet doen, niet alleen de ondernemers.” licht Arjanne toe.

De decembermaand

Voor de viswinkel in Ouddorp is het dit jaar ook erg duidelijk geworden hoe afhankelijk de ondernemers op Goeree-Overflakkee van toeristen zijn, maar ook de inwoners van het eiland spelen een belangrijke rol. Zo vertelt ze hoe de kerstperiode verliep: “Toen we hoorden dat de horeca weer dichtging in december was dat natuurlijk een ontzettende klap. Maar ook nu probeerden we positief te blijven. We hadden de Kerstbestellijst uitgebreid met extra menu’s en we zijn 1e en 2e kerstdag meer opengegaan dan andere jaren. Het was wel weer even spannend wat mensen uit de omgeving zouden gaan doen met kerst, want ik merkten dat er weinig bestellingen binnenkwamen vóór de toespraak van Rutte. Logisch natuurlijk, want niemand had zijn kerstplannen nog vaststaan! Gelukkig stroomden de bestellingen een paar dagen na de toespraak binnen.”

Onze psycholoog

“Waar je zag dat veel mensen even moesten schakelen en bijkomen van de berichten die we van Rutte kregen, had KIBO hier overigens minder lang voor nodig”, vertelt Arjanne verder. “Ik denk dat ik binnen vijf minuten na de eerste persconferentie in maart al gebeld werd door Martin. Sindsdien hebben we veel contact gehad met KIBO. Ik ben er wel achter gekomen dat ze van nature proactief meedenken en dat heb ik nog niet eerder gezien bij een accountant. Ook toen het privé allemaal erg zwaar was, wilden ze graag extra administratieve taken voor ons overnemen zodat wij wat meer lucht kregen. Als je erover nadenkt is een accountant eigenlijk een soort psycholoog, want zowel privé als zakelijk weten ze écht alles van je!”

Op naar 2021

Vol goede moed gaat Arjanne 2021 tegemoet. “Als wij zonder lach op ons gezicht in de winkel staan, dan merkt de klant dat direct! Tuurlijk hebben we onze zorgen, maar we moeten positief blijven en beseffen dat we ook hier doorheen komen.” besluit Arjanne.


Schenkingen doen aan de kinderen

Ouders kunnen jaarlijks binnen bepaalde grenzen schenkingen doen aan hun kinderen zonder schenkbelasting verschuldigd te zijn.
Per kind kan in 2020 €5.515 onbelast worden geschonken. Naast de vrijstelling voor jaarlijkse schenkingen mag een kind dat tussen de 18 en 40 jaar is één keer in zijn of haar leven een groter bedrag belastingvrij ontvangen van de ouders. In 2020 gaat het om een bedrag van €26.457 dat onbelast mag worden geschonken, mits op deze vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan.

De vrijstelling kan worden verhoogd tot €55.114 voor een dure studie, maar om voor die vrijstelling in aanmerking te komen moet aan een aantal nadere voorwaarden worden voldaan. U vindt de tarieven voor de schenkbelasting 2020 op deze pagina. Alle vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting in 2020 vindt u op deze pagina.

Met ingang van 1 januari 2017 is de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning structureel verhoogd. In 2020 bedraagt de vrijstelling maximaal €103.643. Voorwaarde is dat de schenking moet worden aangewend voor:

 • de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
 • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
 • de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld ter zake van een vervreemde eigen woning van de begiftigde.

De verruimde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning is niet beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen. Wel geldt de eis dat de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn.


Kik ongediertebestrijding

Kik Ongediertebestrijding bestaat sinds 1998 en is een familiebedrijf. Klaas-Willem Kik is onlangs toegetreden tot het bedrijf dat zijn vader begonnen is. Kik Ongediertebestrijding voorkomt en bestrijdt overlast door ongedierte, voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Bij Kik steken ze de handen uit de mouwen, van wespen en vliegen tot houtworm en muizen, niets is te gek. ‘Grip met Kik!’ is niet voor niets een bekend begrip in de regio.

Het werk gaat altijd door, ook tijdens de coronacrisis: “We merken dat we iets minder meldingen krijgen vanuit de horeca, maar verder hebben we er weinig last van. Dieren zullen altijd blijven wonen op plaatsen waar dit voor overlast zorgt, daar heeft een virus weinig invloed op.”

Overname

Toen Klaas-Willem toetrad tot het familiebedrijf, wilde hij graag wisselen van accountant. Hij zocht iemand met een werkwijze die bij hem past. Klaas-Willem: “Ik vind het belangrijk dat een accountant laagdrempelig is in de omgang. Iemand om mee te sparren, die mij helpt om de cijfers overzichtelijk te houden en die zo nodig feedback geeft op dingen die beter kunnen.” Via een vriend kwam Klaas-Willem bij KIBO terecht. “Tijdens het kennismakingsgesprek met Martin en Niels merkte ik al dat KIBO past bij het beeld waar een accountant voor mij aan moet voldoen. Ze zijn heel toegankelijk en de klik was er gelijk”, aldus Klaas-Willem.

Groei

KIBO doet het grootste gedeelte van de boekhouding van Kik. “Ik heb altijd inzicht en we nemen ieder kwartaal de cijfers door, dus ik weet precies hoe het ervoor staat met mijn bedrijf en waar ik bij moet sturen.” Klaas-Willem vertelt dat hij het prettig vindt dat hij door KIBO nu veel meer inzicht heeft in zijn cijfers. Zo kan hij zelf zien waar het goed gaat en waar een aanpassing nodig is. Kik groeit elk jaar gestaag: “KIBO begeleidt ons bij onze groei. Inzichten uit het dashboard en het advies dat daaruit volgt, helpen daarbij enorm. We hebben een prettige samenwerking, waarbij ik het sparren met elkaar erg waardeer.”

Klik

De slogan van KIBO is: Accountants die verbazen. Klaas-Willem vertelt: “Ik wist van tevoren al dat ik naast een zakelijke samenwerking ook een persoonlijke klik wilde hebben met mijn accountant, en dat heb ik in KIBO gevonden. De open en toegankelijke houding van KIBO helpen daarbij. Ook wanneer het over gevoelige of persoonlijke informatie gaat, is alles bespreekbaar. Dat is heel prettig.”


Dividendbelasting en dividenduitkering

Wanneer dividend uitkeren met het oog op belastingontwikkeling?

De dividendbelasting is na veel discussie uiteindelijk niet afgeschaft. In de komende jaren veranderen diverse belastingtarieven, zowel de vennootschapsbelasting als de inkomensbelasting in box 2 en box 3. Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen als u dividend wilt uitkeren uit uw onderneming?

Schulden aan de bv?

In de komende jaren wordt van dga’s verwacht dat zij eventuele schulden aan hun vennootschap beperken tot maximaal € 500.000 (buiten de eigenwoningschuld). Mocht u een deel van uw schuld willen ‘wegvegen’ door middel van een dividenduitkering, dan is natuurlijk de vraag wanneer u het beste (een deel van) een bedrag kunt uitkeren uit uw bv. Maar ook als u zeer beperkt schulden hebt bij uw bv wilt u wellicht weten wanneer het voor u fiscaal gunstig uitpakt om dividend uit te keren.
Vanwege de coronacrisis wil het kabinet het tijdstip waarop uw schuld aan de bv maximaal € 500.000 mag bedragen met een jaar verschuiven naar 2023. Hieronder vindt u de tariefontwikkelingen zoals die in Belastingplan 2021 zijn afgesproken.

Ontwikkeling vennootschapsbelasting

Vanaf 2019 wordt het “mkb-tarief” vennootschapsbelasting stapsgewijs verlaagd. Tot een belastbaar bedrag van € 200.000 bedraagt in 2020 dit opstaptarief 16,5% (in 2019 was dat nog 19%); voor het meerdere geldt het reguliere tarief van 25%. In 2021 blijft het reguliere tarief steken op 25%, het mkb-tarief daalt naar 15%. Intussen wordt de eerste tariefschijf van € 200.000 in 2020, verlengd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022.

Andere wijzigingen in de vennootschapsbelasting:

 • Bedrijven zullen in de toekomst in geval van verliezen als gevolg van de ontbinding van een dochteronderneming of het staken van een bedrijfsactiviteit in het buitenland minder vaak zo’n verlies kunnen aftrekken van de in Nederland gemaakte winst. Het wetsvoorstel tot beperking van stakings- en liquidatieverliezen is op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer ingediend.
 • Over winst gemaakt met innovatieve activiteiten gaan bedrijven meer belasting betalen. Het verlaagde effectieve Vpb-tarief dat zij in de Innovatiebox betalen gaat omhoog van 7% nu naar 9% vanaf 1 januari 2021.

Ontwikkelingen inkomstenbelasting

Box 2
Het tarief over inkomsten uit aanmerkelijk belang in box 2 bedraagt 26,25% in 2020 en stijgt in 2021 verder naar 26,9%

Box 3
De vermogensrendementsheffing in box 3 is vanaf 1 januari 2017 anders vormgegeven omdat het voordien veronderstelde rendement van 4% langdurig onhaalbaar is gebleken. De heffing in box 3 wordt sindsdien per jaar aangepast aan de rendementsontwikkeling van de verschillende categorieën beleggingen en is daardoor niet vooraf met zekerheid te voorspellen voor de komende jaren.

Per 1 januari 2021 wordt het heffingsvrij vermogen verhoogd naar € 50.000 per persoon. Het tarief stijgt naar 31%. De forfaitaire vermogensmix blijft hetzelfde.

Wanneer dividend uitkeren?

De vraag, wanneer het uitkeren van dividend gunstig uitvalt, is puur op basis van de afgesproken ontwikkelingen in de belastingtarieven te beantwoorden met “zo vroeg mogelijk”, aangezien de tarieven ieder jaar meer uiteen gaan lopen. Maar de tarieven vormen natuurlijk maar één aspect van het verhaal.

 • Mocht u door de coronacrisis genoodzaakt zijn om gebruik te maken van bijvoorbeeld de NOW-regeling, dan mag u geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders van uw bv. Voor mkb-ondernemers die een voorschot van minder dan €100.000 ontvangen of een definitieve subsidie van minder dan €125.000 geldt deze beperking niet.
 • Ook mag u geen dividend uitkeren indien u verlengd uitstel van betaling heeft aangevraagd wegens liquiditeitsproblemen.
 • Bedraagt de omvang van de schuld aan uw bv (veel) meer dan vanaf 2023 is toegestaan, dan speelt ook de vraag hoeveel geld u voor die tijd aan de bv kunt onttrekken zonder de continuïteit van die bv in gevaar te brengen. Over het uitgekeerde dividend betaalt u belasting in box 2, en het uitgekeerde bedrag – of een deel daarvan – kunt u vervolgens gebruiken om uw schuld aan de bv te verkleinen. Hoe veel geld u nodig hebt, hoe vaak u in de komende jaren in staat zult zijn om dividend uit te keren uit uw bv en of u op deze manier voor 2023 uw schuld voldoende kunt beperken, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Alles bij het oude laten is in het geval van een omvangrijke schuld aan de bv af te raden. Over het ‘teveel’ aan schuld zou u vanaf 2023 namelijk het dan geldende IB-tarief in box 2 aan de Belastingdienst verschuldigd zijn, wat op basis van de nu geldende voornemens neerkomt op een heffing van 26,9% (tarief vanaf 2021). Alles wat u voor die tijd kunt aflossen, kost u minder.

Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact op met uw adviseur.


Relatiebeheerder

KIBO is op zoek naar een relatiebeheerder. Help jij mee onze klanten zichzelf te verbazen? Ze te laten doen wat ze nooit gedacht hadden? Adviseer je zowel op fiscaal, organisatorisch en financieel gebied als op personeelsgebied? Ga bij KIBO aan de slag!

Wij zijn accountants die ondernemers helpen zichzelf te verbazen. Hoe we dat doen? We weten ongelooflijk veel van de ondernemingen van onze klanten. We beschikken over enorm veel financiële data. Daarom zien we mogelijkheden en kansen eerder en beter. Zo weten we wat ondernemers kunnen, hoe ze zichzelf kunnen verbazen, hoe ze kunnen doen wat ze nooit voor mogelijk hielden. En elke keer wanneer dat lukt, geeft ons dat een enorme kick.

Wat ga je doen?

Je adviseert relaties in de MKB-praktijk op alle accountancy-vraagstukken. Jij bent het aanspreekpunt van onze (nieuwe) klanten voor al hun fiscale, organisatorische, financiële en personele zaken. Deze klanten begeleid je zelfstandig. De functie is zowel uitvoerend als adviserend. Voor de uitvoerende werkzaamheden heb je ondersteuning van een team van assistent-accountants.

Jouw profiel

Een accurate en efficiënte werker die, net als wij, een proactieve houding heeft. Je hebt na je HBO opleiding (bijvoorbeeld HEAO BE/ACC, AA of SPD) minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan. Daarbij heb je gedegen fiscale kennis en ervaring met geautomatiseerde financiële systemen. Je beschikt over communicatieve vaardigheden en bent stressbestendig. Je wilt meer uit jezelf halen; je bent dan ook bereid tot het volgen van opleidingen of cursussen. Een ondernemende blik is een pré.

Wat bieden we je?

Een actieve en uitdagende werkomgeving. Alle ruimte om zelfstandig te werken en jezelf verder te ontwikkelen. Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Maar vooral: met een hecht team van accountancy-professionals de ondernemers écht verder helpen.

Het team van KIBO

Onze kern: een intrinsieke motivatie om de klant écht verder te helpen. Daarnaast is ons team jong en energiek en werken we hard aan mooie resultaten. Dit doen we samen met de ondernemer en in contact met de ondernemer, welke rol of functie je ook hebt. En we werken altijd dicht op de cijfers (financieel en niet-financieel).

Ben jij onze relatiebeheerder?

Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Bel Hein Kievit of Martin Boogaard op 0187 760010, of solliciteer direct hieronder.

  Je contactgegevens

  Upload je CV


  Junior belastingadviseur

  Je werkzaamheden

  Je ondersteunt de accountant en belastingadviseur die verantwoordelijk zijn voor management, acquisitie en relatiebeheer.

  Jouw profiel

  Je bent een starter op de arbeidsmarkt en je bent accuraat en efficiënt. Net als wij heb je een pro-actieve houding. Je denkt en werkt minimaal op HBO-niveau. Ben je reeds junior belastingadviseur of juist een werkstudent? Dat maakt ons niet uit; je bent altijd welkom bij ons!

  Wat verwachten we van jou?

  Je ondersteunt de fiscale afdeling door o.a. het opstellen van fiscale aangiftes, het schrijven van bezwaarschriften, uitzoeken van fiscale vraagstukken en het voorbereiden fiscale adviezen.

  Ons aanbod

  We bieden je een actieve en uitdagende werkomgeving. Binnen ons hechte team krijg je alle ruimte om zelfstandig te werken en jezelf verder te ontwikkelen. Interesse? Bel Martin Boogaard of José Veldhuizen-Bom op 0187 760010. Of solliciteer direct hieronder.

   Je contactgegevens

   Upload je CV


   Belastingadviseur

   Ben jij een adviseur in de breedste zin van het woord? Wil je een rol spelen bij de ontwikkeling van ons fiscale team? En heb je de wo-opleiding FE/FR afgerond? Dan is deze vacature Belastingadviseur bij onze vestiging in Middelharnis jou op het lijf geschreven!

   Wij zijn accountants die ondernemers helpen zichzelf te verbazen. Hoe we dat doen? We weten ongelooflijk veel van de ondernemingen van onze klanten. We beschikken over enorm veel financiële data. Daarom zien we mogelijkheden en kansen eerder en beter. Zo weten we wat ondernemers kunnen, hoe ze zichzelf kunnen verbazen, hoe ze kunnen doen wat ze nooit voor mogelijk hielden. En elke keer wanneer dat lukt, geeft ons dat een enorme kick.

   Wat ga je doen?

   • Je werkt nauw samen met de fiscaal adviseurs en spart met hen over (complexe) cases en ontwikkelingen op de afdeling;
   • Je geeft gevraagd en ongevraagd (complex) fiscaal advies op breed terrein aan onze MKB-klanten;
   • Je bent het aanspreekpunt voor de klant bij het bespreken van de uitgevoerde opdrachten;
   • Je controleert de door accountants gemaakte belastingaangiften;
   • Je levert een actieve bijdrage aan het vaktechnisch overleg;
   • Je neemt deel aan acquisitiegesprekken;
   • Je coacht de junior Belastingadviseurs en je maakt en beoordeelt gemaakte belastingadviezen.

   Jouw profiel

   Als Belastingadviseur denk je met de klant mee en werk je nauw samen met de andere teams binnen KIBO. Hierbij richt jij je als ervaren Belastingadviseur op de advisering van MKB ondernemingen. Je bent verantwoordelijk voor de fiscale check op basis van advies aan en uitdagingen van de klant. Je collega’s zijn ondernemende academici die de drive hebben om excellent advies te geven.

   • Je hebt je opleiding wo FE/FR afgerond;
   • Je hebt als generalist minimaal 5 jaar ervaring met het geven van fiscale adviezen aan klanten;
   • Je krijgt energie van advisering, begeleiding en het verder brengen van ondernemers;
   • Je bent kritisch en onderzoekend;
   • Proactieve instelling om innovatieve oplossingen te bedenken;
   • Je kunt je goed inleven in een ander en hebt een goed analytisch vermogen.

   Wat maakt het de moeite waard?

   We houden van ons werk en dat werkt aanstekelijk. Nieuwsgierig en leergierig als het gaat om nieuwe kennis en bijbehorende kansen. Dus bieden we je een energiek en ervaren team van enthousiaste en gedreven adviseurs, die altijd voor je klaar staan om met je mee te denken. Je krijgt de vrijheid om je eigen pad te volgen en de ondernemer in je los te laten.

   Ben jij onze Belastingadviseur?

   Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Bel Martin Boogaard op 0187 760010, of solliciteer direct hieronder.

    Je contactgegevens

    Upload je CV


    Inspiratie-event voor Keurslagers smaakt naar meer

    Op dinsdagavond 22 september 2020 was het zover. Wij organiseerden een inspiratie-avond exclusief voor de Keurslagers van Nederland over winstgevende plannen en bedrijfsoverdracht. Tijdens deze avond sloot Femke Hogema zich bij ons aan als gastspreker. We willen deze avond niet ongezien aan je voorbij laten gaan en zetten de highlights voor je op een rij!

    De 3 fases van bedrijfsoverdracht

    Aan het begin van de avond nam Martin Boogaard de ondernemers mee in het proces van bedrijfsoverdracht. De 3-tal fases: emotionele, financiële en juridisch/fiscale fase zijn hier aan bod gekomen. Met name de emotionele fase is vaak onderbelicht, terwijl dit juist de meest uitdagende fase is! In het verlengde van de bedrijfsoverdracht is gesproken over financiële planning. Is er een financieel plan voor als je wilt stoppen? Kan ik nog uitgaan van de waarde van mijn onderneming of moet ik voldoende andere reserves op gaan bouwen?

    Introductie vernieuwde dashboard

    Met het oog op de financiële planning introduceerden wij ook ons vernieuwde dashboard in samenwerking met TFC Services. Zowel de financiële data vanuit de boekhouding als de niet-financiële data vanuit de kassa/weegschaal wordt weergegeven in een overzicht dashboard. In één oogopslag ziet u inzichtelijk wat de omzet per uur is, hoeveel klanten per dag in de winkel zijn geweest en wat de omzet per artikel of artikelgroep is.

    Femke Hogema over winstgevende plannen

    Na de pauze nam Femke Hogema het stokje over en ging in op winstgevende plannen. Wat is je visie en strategie? Hoe zorg je voor cashflowmanagement? Je financiële administratie is het fundament van de piramide. De piramide bestaat naast financiële administratie uit: visie, strategie, waarde, team/systemen/processen & marketing/sales.

    De zuurstof van je onderneming

    Femke benadrukte dat geld de zuurstof van je onderneming is. Het is goed om eerst de winst voorop te stellen. Dit daagt uit tot een andere mindset. Een mindset waarbij je je eigen salaris en je winst minstens zo belangrijk vindt als het betalen van de rekeningen. Een mindset waarbij winst geen restje is, wat hopelijk aan het eind van het jaar over blijft, maar een essentieel onderdeel van het runnen van een gezond bedrijf.

    Wil jij meer weten over winstgevende plannen, bedrijfsoverdracht of ons vernieuwde dashboard? Neem dan contact met ons op. 


    Prinsjesdagspecial

    Nog nooit eerder maakten we zo’n bijzondere Prinsjesdag mee. Een leeg Den Haag, geen hoedjes, geen koets… Desalniettemin zijn er genoeg interessante zaken voor het Belastingplan uit het koffertje gekomen. In onze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2021 en aanvullende wetsvoorstellen voor je op een rij.

    Lees Prinsjesdagspecial

    Keurslagerij Monden stapt na 40 jaar over van accountant

    Iedere maand delen wij met trots de verhalen van onze klanten. Deze keer spreken we met Tommy en Sharona, die sinds een jaar eigenaar zijn van Keurslagerij Monden.

    Hoe ziet de historie van Keurslagerij Monden eruit?

    Tommy: “Keurslagerij Monden is een echt familiebedrijf. In 1951 is mijn opa gestart met de zaak en in 1978 namen mijn ouders het van hem over. Sinds 2008 draai ik ook mee in het bedrijf als mede-eigenaar. Toen ik Sharona leerde kennen en ontdekte dat we dezelfde passie voor het slagersvak deelden, was de keuze snel gemaakt: Op een dag zouden wij de slagerij van mijn ouders overnemen. Dat is uiteindelijk gebeurd in 2019!”

    Kun je ons meenemen naar het moment dat je voor het eerst met KIBO in contact kwam?

    Tommy: “Dat was tijdens een managementcursus die Sharona en ik volgden. Martin was hier uitgenodigd om te spreken. Volgens mij kreeg hij 20 minuten spreektijd, maar dat duurde uiteindelijk zo’n 1,5 uur! Toen zagen we direct dat hij erg bevlogen is in wat hij doet.”

    Waarom hebben jullie eigenlijk de overstap gemaakt naar KIBO?

    Sharona: “Het was voor Tommy en mij al een poos duidelijk dat onze boekhouding een stuk moderner kon. De ouders van Tommy hebben 40 jaar met dezelfde accountant gewerkt en het was een logische stap voor ons om in het begin met deze partij samen te werken. Maar we zijn allebei jonge mensen en hadden ook wel door dat er accountants rondlopen die veel moderner te werk gaan.”

    Tommy: “Toen we Martin hoorden spreken tijdens de managementcursus was de keuze voor ons niet moeilijk meer. We zagen dat KIBO ver vooruitliep wat betreft automatisering en digitalisering. Overstappen van accountant als je op het punt staat een zaak over te nemen, is niet per se een goede timing. Toch was het voor ons de beste keuze als ik er zo op terugkijk. KIBO heeft ons namelijk ook juist met de overname super begeleid!”

    “Soms lijkt het wel of je een personal trainer hebt die je continu coacht.”

    Hebben jullie allebei contact met KIBO?

    Tommy: “Ja, Sharona en ik hebben een goede taakverdeling wat betreft de boekhouding. Waar zij aan de voorkant zorgt voor facturen, kijk ik aan de achterkant wat de cijfers doen. Hier anticiperen we dan direct op. Dat gaat een stuk sneller nu we met KIBO samenwerken, want met de vorige accountant kregen we de jaarcijfers ergens in augustus pas toegestuurd.”

    Sharona: “Ik zorg dat al onze facturen en wekelijkse overzichten bij KIBO terechtkomen, die het vervolgens weer verwerkt in het dashboard. Arno is ons vaste contactpersoon en dat werkt superfijn! Hij reageert ontzettend snel en ik mag hem over elke vraag bellen of mailen. Zo zijn we nu bezig met het aannemen van een nieuwe medewerker en ook daarover spar ik dan even met hem. Heel fijn!”

    Wat heeft de overstap van accountant voor de doelen van de slagerij betekend?

    Tommy: “Eerlijk gezegd hadden we voorheen helemaal geen concrete doelen. We deden maar een dotje en zagen vanzelf wel wat ervan kwam. Nu we bij KIBO zitten worden we getriggerd door de cijfers en stellen we veel concretere doelen. We kunnen zelf onze conclusies trekken vanuit het dashboard, maar Arno denkt ook heel actief mee. Soms lijkt het wel of je een personal trainer hebt die je continu coacht. En dat is fijn, want ik heb verstand van lekker vlees en niet van hypotheken.”

    Heeft KIBO jullie weten te verbazen?

    Tommy: “Absoluut! Het snelle contact is erg fijn en de samenwerking is heel persoonlijk. De digitalisering is gewoon geweldig, we zijn altijd up-to-date.”

    Sharona: “Ik ben heel blij met KIBO, hun digitalisering zorgt ervoor dat ik veel tijd over heb. Als ik zie hoe mijn schoonmoeder het voorheen deed, vraag ik me soms af hoe ze het voor elkaar kreeg! Niks gedigitaliseerd of geautomatiseerd en daarnaast ook nog gewoon in de winkel staan. Ik ben heel tevreden met onze nieuwe aanpak.”