Hoe een dashboard écht verschil kan maken

Veel ondernemers worstelen met de vraag: “Hoe kan ik op een eenvoudige manier goed inzicht krijgen in het reilen en zeilen van mijn onderneming?” Een dashboard met financiële cijfers kan de oplossing zijn, maar zijn alleen de financiële cijfers voldoende om te streven naar een beter resultaat?

Hoe presteert jouw onderneming op dit moment?

Bij de inrichting van een dashboard is een veelgemaakte fout dat de KPI (kritieke prestatie-indicator of key performance indicator) aangeeft hoe jouw onderneming op een bepaald gebied presteert, maar zich slechts beperkt tot financiële indicatoren. Te denken valt aan de liquiditeit, solvabiliteit, werkkapitaal of rentabiliteit. Jouw onderneming bevat echter alle aspecten van de bedrijfsvoering en daarom zou er ook op alle aspecten gemeten moeten worden.

Hoe kun je dat doen?

1.Denk goed na over jouw ambities en stel strategische meerjaren doelen
Voer een nulmeting uit en beoordeel deze aan de hand van enkele vragen:

 • Wat wil ik de komende periode bereiken met mijn onderneming?
 • Hoe gaan we dit doel realiseren?
 • Wat is het maximale resultaat dat we kunnen behalen? (Houd ook rekening met beperkingen zoals corona gevolgen en energiecrisis.)
 • Ga eens kritisch door het grootboek. Wat zijn de minimale kosten binnen de huidige werkwijze? Zijn er kosten die onnodig zijn of uitgesteld kunnen worden?
 • Gaat het goed? Of kan het beter?
 • Welk inkomen wil je ‘verdienen’ in 2023? Denk niet alleen vanuit omzet -/- kosten = winst, maar vanuit winst + kosten = omzet.
 • Wie of wat heb je hierbij nodig?2. Het strategische doel vertalen naar een jaarbudget
  Na de nulmeting is het tijd om een begroting voor komend jaar vast te stellen. Je wilt wellicht het brutomarge verbeteren of het netto rendement verhogen en koppelt hier een doel aan voor 2023. De processen om dit doel te bereiken zijn ook belangrijk, wees daar kritisch op. Geef duidelijke instructies aan je personeel en betrek ze bij de gestelde doelen. Pas prijzen eventueel aan en kijk kritisch naar het inkoopbeleid.

  3. Bepaal 5 KPI’s

  Bepaal ongeveer 5 KPI’s die relevant zijn om te meten of iets wel of niet goed gaat. Denk bijvoorbeeld aan de brutomarge per productgroep, per onderdeel of denk aan alternatieve omzetstromen (omzet per m2, per unit, per klant). Een KPI kan ook gaan over het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Denk daarbij ook aan de bezettingsgraad t.o.v. de capaciteit.4. KPI’s die meetbaar zijn
  KPI’s bepalen is goed. Houd bij het bepalen van KPI’s in de gaten dat de output zonder al te veel moeite meetbaar moet zijn en opgenomen kan worden in een dashboard. Dan heb je namelijk direct inzicht in brutomarge, inkoopbeleid of weet je welke medewerker de meeste omzet scoort.5. Wat beïnvloedt jouw cijfers?
  Is het duidelijk welke externe invloeden jouw onderneming beïnvloeden? En waar lopen je resultaten achter t.o.v. de gestelde doelen? Wellicht is het goed om je te richten op gebieden waar nog ruimte voor verbetering is. Dan kun je jouw doel misschien wel overtreffen. Maar betrek de nieuwe en externe invloeden wel in het opstellen van nieuwe verwachtingen en aanpassingen op korte termijn. Sturen en bijsturen is essentieel.
  Wij adviseren u eveneens om de werknemers te betrekken in dit proces.

Koppelingen

Het inrichten van een dashboard dat alle bovenstaande informatie omvat, vraagt om een koppeling met je operationele systeem. Denk hierbij aan personeelsadministratie, logistieke/voorraad systemen, online informatie, CRM systeem en externe bronnen. Een dashboard ontwikkelen vergt het nodige denkwerk en budget, maar het is de moeite waard als je daarmee je doelstellingen behaald.
Bij KIBO werken we al jaren met dashboards die verder gaan dan alleen de financiële data. Heb je vragen over bovenstaande neem contact op met je relatiebeheerder van KIBO.


Eetwinkel ’t Hoekje over historie, corona en digitalisering

Patrick Bezuijen is de 3e generatie van familiebedrijf ‘t Hoekje. Sinds 2018 is hij klant bij KIBO Accountants & Belastingadviseurs. Patrick vertelt over de geschiedenis van het bedrijf, de coronaperiode en de meerwaarde van KIBO voor zijn bedrijf.

Kun je ons meenemen in de geschiedenis van Eetwinkel ’t Hoekje?

Eetwinkel ’t Hoekje is gevestigd in Ouddorp en het bestaat al sinds 1970. Inmiddels is onze onderneming dus 52 jaar oud en ik ben de 3e generatie die aan het roer staat. Het begon als een eetcafé/kroeg. Inmiddels is ’t Hoekje uitgegroeid tot een eetwinkel met een zeer divers aanbod.

Wat is er allemaal veranderd door de jaren heen?

Ons aanbod bestaat nu niet alleen meer uit een frietje met een snack, maar we hebben ook een buffetbar, een carpaccio bar, en zelfs een frietwagen die mensen kunnen inhuren voor feestjes en partijen. Als ondernemer moet je creatief blijven, zeker in tijden zoals corona. We hebben toen bijvoorbeeld iedere zaterdagavond ijsjes rondgebracht in Ouddorp door middel van een advertentie op Facebook.

Wanneer kwam KIBO bij jullie in beeld?

Mijn vader en ik waren allebei eigenaar en we werkten al ruim 25 jaar met dezelfde boekhouder. Ik wilde echter graag stappen maken wat betreft digitalisering en dat kon onze toenmalige boekhouder ons niet bieden. Ik wist dat KIBO op dit gebied voorloper was op het eiland en heb een afspraak met ze gemaakt.

Wat voert KIBO voor jullie uit?

Mijn vader deed de administratie altijd zelf, maar ik ambieerde niet om dit op dezelfde manier aan te pakken. Het verder digitaliseren van de administratie is waar ik naar op zoek was. KIBO bood dit aan en ontzorgt mij inmiddels door alle boekhoudkundige taken uit handen te nemen en mij tevens te voorzien van een dashboard om inzicht in de cijfers te krijgen. Daarnaast verzorgen ze voor ons de gebruikelijke jaarcijfers en aangiften richting belastingdienst.

Wat maakt de samenwerking voor jou prettig?

Ik heb door de tijd heen geleerd wat ik van KIBO mag verwachten. Zo overleed mijn vader bijvoorbeeld plotseling toen we beiden nog eigenaar waren. Hierdoor hing ik ineens een stuk vaker aan de telefoon bij KIBO en daarin hebben ze mij erg goed bijgestaan.

Daarnaast is KIBO een goede sparringpartner. Ik heb veel contact met Patrick en Izaäk. We komen sowieso iedere twee maanden bij elkaar. Tijdens deze afspraken vraag ik altijd naar verbeterpunten. Dat helpt mij enorm, want de heren komen regelmatig met punten waar ik zelf nog niet over na had gedacht. Uiteindelijk moet ik bedrijfsmatig de knopen doorhakken, maar het advies van KIBO is daarin meer dan welkom.


Wijzigingen voor bestelauto's in 2025

In 2025 vindt er een wijziging plaats voor bestelauto’s. De BPM gaat omhoog. De bestelauto wordt voor ondernemer vanaf 2025 fors duurder. Dit komt door een hogere BPM bij aanschaf. De voorstellen hiervoor zijn opgenomen in het Belastingplan 2023. De voorgestelde verhoging van de motorrijtuigen belasting voor bestelauto’s gaat niet door. Hieronder treft u een korte weergave van de wijzigingen.

Hogere bpm voor bestelauto’s per 2025

De bpm is een belasting op nieuwe personen- en bestelauto’s en op motoren. Voor ondernemers geldt echter een vrijstelling van bpm op bestelauto’s wanneer een bestelauto meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld deze vrijstelling per 2025 af te schaffen.

Geen bpm voor elektrische bestelauto

Voor elektrische bestelauto’s verandert er per 2025 niets. Voor de aanschaf hiervoor hoeft ook vanaf 2025 geen bpm te worden betaald. Vanaf 2025 wordt de bpm namelijk ook voor bestelauto’s berekend op basis van de uitstoot van CO2.

Hoeveel bpm voor uw bestelauto?

De berekening van het tarief van de bpm voor bestelauto’s gaat vanaf 2025 ook veranderen. De bpm wordt vastgesteld op € 66,91 (prijspeil 2022) per gram CO2-uitstoot. Vervuilende bestelwagens betalen daardoor straks meer bpm. Nu is deze bpm nog afhankelijk van de cataloguswaarde en van de gebruikte brandstof.

Wegenbelasting bestelauto’s toch niet verhoogd

In het Belastingplan 2023 is ook voorgesteld om bestelauto’s per 2025 meer motorijtuigenbelasting (mrb), ofwel wegenbelasting te laten betalen. Voor bestelauto’s geldt voor ondernemers nu een verlaagd tarief. Ook daarvoor is vereist dat de bestelauto meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Inmiddels is bekend geworden dat de voorgenomen verhoging van de wegenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers per 2025 wordt geschrapt. Het verlaagde tarief zou in 2025 verhoogd worden met 15% en in 2026 met nogmaals 6,96%. De dekking hiervoor wordt gevonden door de bpm bij import van gebruikte auto’s te verhogen en de kansspelbelasting en accijns op rooktabak te verhogen.

Let op! Deze plannen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd en zijn dus nog niet definitief.


Crisis

“In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden.”

De energiecrisis duurt al een aantal weken en sommige van jullie hebben de gevolgen ondervinden of gaan die ondervinden. Los van de energiecrisis ligt er ook nog een recessie op de loer of zijn we inmiddels in een recessie terecht gekomen. De vraag is: hoe gaan we daar mee om als ondernemer? Hebben we perspectief en kijken we vooruit?

Het is belangrijk om vooruit te kijken. Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor de toekomst? Wat we in ieder geval geleerd hebben van de afgelopen weken en maanden is dat grip op je liquiditeiten van belang is. In dit blog willen we ingaan op de cashflow van je bedrijf.

Liquiditeit tijdens de (energie)crisis

Er bestaat grote onzekerheid hoelang de crisis nog zal voortduren. Juist in crisistijd is het belangrijk overzicht te behouden, risico’s te identificeren, de cash flow te managen, alternatieven af te wegen en op basis van verkregen inzichten besluitvaardig te handelen.
In dit blog willen we jullie handvaten geven om overzicht te behouden.

1. Beoordeel en maak risico’s inzichtelijk
• Verkoop: plotselinge vraaguitval bij klanten, uitgestelde orders of projecten, sluiting van vestigingen, beperkte sales funnel
• Financieel: debiteuren betalen niet of minder snel, vaste kosten lopen door en variabele kosten lopen door voor zover die niet op korte termijn flexibel zijn, voor de crisis aangegane verplichtingen

2. Beoordeel kansen en maatregelen
• Overheid: maak gebruik van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)
• Fiscus/pensioenfondsen: minimaliseer voorlopige aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting, vraag uitstel van betaling voor de loonheffing en BTW aan en stel, indien mogelijk, betaling van pensioenpremies uit
• Financiers: schort rente- en aflossingen op lopende bancaire financieringen voor 6 maanden op en onderzoek alternatieve financieringsmogelijkheden
• Onderneming: inventariseer mogelijke kostenreductie, optimaliseer werkkapitaal, heroverweeg investeringen en overweeg herstructurering indien nodig om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen

Tip: vraag aan je accountant of boekhouder een overzicht van je kosten en bekijk deze kritische. Welke kosten zijn overbodig en kun je direct schrappen en welke kosten kun je op termijn verminderen.

3. Stel uitgangspunten scenario’s op
• Uitgangspunten: definieer op basis van de geïdentificeerde risico’s, kansen en maatregelen verschillende scenario’s om inzicht te krijgen welke impact de energiecrisis kan hebben op de bedrijfsvoering en daaruit volgende financiële implicaties
• Stel hierbij de volgende relevante vragen:
o Zijn er alternatieven om de omzetdaling te beperken?
o Kan ik mijn privé opname of loon voor mezelf minimaliseren?
o Hoe snel kan ik kostenreductie doorvoeren?
o Hoe kan ik mijn werkkapitaal optimaliseren?
o Crediteurentermijn verlengen;
o Zijn er alternatieve inkoopkanalen?
o Voorraad beheersing / aanpassen inkoopbeleid;
o Personeelsplanning opnieuw beoordelen; kan ik uren schrappen?
o Hoeveel liquiditeit is er nodig en voor hoe lang?
o Welke financieringsoplossingen zijn er beschikbaar?
o Wanneer moet ik herstructureren?

4. Verkrijg inzicht en handel doelgericht
• Verkrijg inzicht: maak ‘base-’, ‘worst-’ en ‘best case’ scenario’s inzichtelijk in een exploitatie, balans en liquiditeitsprognose inclusief de daarmee gepaard gaande belangrijkste risico’s
• Houd rekening met tegenvallers: in het ‘worst case’ scenario met een daarbij behorende gedetailleerde liquiditeitsplanning
• Neem beslissingen: handel met het verkregen inzicht proactief en besluitvaardig door waar mogelijk concrete risico mitigerende acties uit te voeren.
• Creëer vertrouwen: bij medewerkers, afnemers, leveranciers en financiers door doelgerichte acties en transparante communicatie

Waarom is een liquiditeitsbegroting zo belangrijk?

Een liquiditeitsplanning geldt als controlemiddel in je onderneming. Het is een schatting van de cashflow, oftewel de inkomende en uitgaande geldstromen in jouw onderneming.

Door deze planning naast de realiteit te leggen, krijg je meer inzicht in het reilen en zeilen van jouw onderneming.

Weet wat de toekomst brengt op financieel gebied

In een liquiditeitsbegroting wordt duidelijk hoe de financieringsbehoefte, ook wel de tekorten genoemd, en het saldo liquide middelen (een bankrekening, contanten of bezittingen die je makkelijk om kunt zetten in geld) van een ondernemingen zich in de toekomst zullen ontwikkelen. De liquiditeitsplanning is een vertaling van de bedrijfsactiviteiten die je voor ogen hebt, naar de in- en uitgaande geldstromen. Je neemt dus als het ware een kijkje in de financiële toekomst van jouw bedrijf en kunt hierdoor voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan.


blog_prinsjesdagspecial

Prinsjesdagspecial 2022

We hebben speciaal voor jou de Prinsjesdagspecial weer gereed gemaakt! In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 en aanvullende wetsvoorstellen voor jou op rij. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota. Lees de hele special nu via onze website.

Lees Prinsjesdagspecial

In gesprek met Assistent Accountant Luc van der Welle

De medewerkers van KIBO ontfermen zich iedere dag over de cijfers van jouw onderneming en dat doen ze met één doel: jouw bedrijf tot een groter succes maken. Je spreekt je vaste contactpersoon waarschijnlijk regelmatig, maar nu het team van KIBO gegroeid is tot ruim 30 gedreven professionals, ken je waarschijnlijk niet iedereen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. In deze blogreeks stellen we al onze medewerkers aan je voor. Deze maand: Assistent Accountant Luc van der Welle.

Kun je iets vertellen over je opleiding?

Na de HAVO ben ik gestart met de voltijd opleiding HBO Accountancy in Rotterdam. Ik merkte echter dat ik toen al meer met accountancy wilde doen dan alleen de theorie leren. Daarom ben ik van de voltijd opleiding overgestapt naar de deeltijdopleiding in Breda. Dit is een werken-leren traject, waarbij ik vier dagen werk en één dag in de week naar school ga. Dat bevalt me hartstikke goed.

Is dat hoe je bij KIBO terecht bent gekomen?

Klopt, aangezien ik vier dagen zou gaan werken ben ik uiteraard op zoek gegaan naar een accountantskantoor in de regio. Ik ben bij verschillende kantoren op gesprek geweest en bij KIBO kreeg ik het beste gevoel. Het eerste gesprek met Hein en Patrick liet een goede indruk achter. We hebben toen al flink gelachen en een fijne werksfeer is voor mij erg belangrijk.

Hoe lang werk je inmiddels bij KIBO?

Deze maand is mijn eerste jaar bij KIBO een feit.

Wat doe je precies bij KIBO?

Ik werk voornamelijk de administraties van klanten bij. Daarnaast hou ik me ook bezig met het opstellen van periodieke cijfers, aangiftes voor de omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Uiteraard maak ik natuurlijk ook jaarcijfers. Sinds januari heb ik mijn eigen klantenportefeuille waar ik verantwoordelijk voor ben.

Wat vind je het leukste aan je werk?

Ik vind het heerlijk om de hele dag bezig te zijn met cijfers. Het voelt alsof ik ieder moment van de dag bezig ben met puzzels oplossen in de vorm van cijfers. Waarmee ik probeer de klanten te verbazen!

Heb je een specifieke branche waar je graag voor werkt?

Ik werk op dit moment veel voor de rijschoolbranche en dat vind ik erg leuk. Daarnaast zijn er nog meer MKB-bedrijven waar ik werkzaamheden voor doe. Ook dit trekt mijn aandacht enorm.

Nog even voor de administratie:

Hoe oud ben je?

19 jaar. Ik ben de jongste van de club!

Liever cijfers of letters?

Zonder twijfel, cijfers!

Waar kunnen we jou buiten kantooruren vinden?
Ik spreek graag met vrienden af op een terras en ben fan van verschillende series. Daarnaast ben ik dit jaar begonnen met tennisles samen met mijn collega Fianne.

Wat weten veel mensen niet over jou?

Veel klanten schatten mij ouder in en zijn verbaasd als ze ontdekken dat ik 19 ben.

Favoriete gerecht?
Sushi

Favoriete vakantiebestemming?
Egypte! Maar… eigenlijk ieder ander land waar het zonnetje het grootste gedeelte van de dag schijnt!


KIBO klant Harry Westhoeve

Harry Westhoeve maakte van zijn hobby een succesvol bedrijf

Harry Westhoeve startte ruim 25 jaar geleden met zijn onderneming Harry Westhoeve Keuken- en Interieurbouw. Sinds 2019 is hij klant bij KIBO. Hij deelt zijn ondernemersverhaal en vertelt over zijn ervaring met KIBO.

Hoe is jouw onderneming ontstaan, Harry?

Mijn bedrijf is eigenlijk ontstaan vanuit mijn hobby om maatwerk meubels te maken. Ik heb de opleiding tot timmerman gevolgd, maar interieurmaker en meubelbouwer was mijn grote hobby. Ik ben zo’n 26 jaar geleden gestart als zzp’er. In het begin werkte ik voor andere bedrijven en heb ik veel projecten gedaan in Zuidwest Nederland. In 2004 kwam het omslagpunt van zzp’er naar zelfstandig ondernemer en heb ik mijn eerste projecten uitgevoerd voor particulieren klanten. Nu zijn we 25 jaar verder en is het bedrijf uitgegroeid tot een team van 5 professionals.

Werkte je vanaf het begin al samen met een accountant?

Ja, ik heb vanaf het begin advies ingewonnen bij een accountant. Financieel moet je vanaf het begin veel regelen en dat was voor mij natuurlijk allemaal nieuw. Daarnaast wilde ik me veel liever bezighouden met meubels maken en monteren. Die cijfers, die trokken mij niet zo. Daarom heb ik direct bij een accountant aangeklopt.

Wat is voor jou een reden geweest om uiteindelijk in 2019 over te stappen naar KIBO?

Ik ben nooit echt enthousiast geweest over het samenwerken met accountants. De meeste zijn, in mijn beleving, saai en langdradig. Ik keek vaak op tegen de ellenlange afspraken waarin ik bestrooid werd met cijfers waar ik weinig mee kon. Ik had al eens iets gelezen over KIBO en besloot contact met ze op te nemen. Dat eerste gesprek heeft een positieve indruk op mij achtergelaten. Ik merkte direct dat KIBO het anders doet.

En wat vind je nu, doet KIBO het ook echt anders?

Zeker! Wat mij het meeste opvalt is dat andere accountants soms een negatieve invalshoek kiezen als ze naar de cijfers kijken en daarbij juist kijken naar het verleden, terwijl KIBO met een optimistische blik de cijfers interpreteert. Ze maken juist de vertaalslag naar de toekomst. Dat maakt die cijfers, waar ik voorheen niet zo graag mee bezig was, voor mij ook een stuk leuker!

Daarnaast ben ik erachter gekomen dat ze nog meer administratief werk uit handen nemen, dan ik van tevoren gedacht had. Daar word ik erg blij van, want zo kan ik me focussen op mijn ultieme hobby; het fijnere timmerwerk.


Medewerkersblog Jan

Relatiebeheerder Jan ’t Jong in de schijnwerpers

De medewerkers van KIBO ontfermen zich iedere dag over de cijfers van jouw onderneming en dat doen ze met één doel: jouw bedrijf tot een groter succes maken. Je spreekt je vaste contactpersoon waarschijnlijk regelmatig, maar nu het team van KIBO gegroeid is tot ruim 30 gedreven professionals, ken je waarschijnlijk niet iedereen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. In deze blogreeks stellen we al onze medewerkers aan je voor. Deze maand: Relatiebeheerder en accountant Jan ’t Jong.

Jan, wat is jouw rol binnen KIBO?

Ik ben naast accountant ook relatiebeheerder en teamleider. Ik sta dus paraat voor klanten die inhoudelijke vragen hebben, maar stuur intern ook een team aan en ben eindverantwoordelijk voor diverse uitgaande rapportages en jaarrekeningen.

Je werkt sinds begin 2021 bij KIBO, hoe bevalt het je?

Het bevalt heel goed! In het begin was het wel erg wennen, want ik heb lange tijd bij een ander kantoor gewerkt. Ik moest kennis maken met andere programma’s, systemen en interne procedures en dat vergt toch even wat tijd.

Wat was voor jou een reden om bij KIBO te gaan werken?

Bij het vorige kantoor waar ik werkte, veranderden door fusies en overnames mijn taken en functie door de jaren heen. Uiteindelijk had ik een functie die steeds meer intern gericht was en kon ik mij steeds minder bezighouden met klantcontact. Op een gegeven moment vroeg ik me af ‘Wat wil ik nu écht graag doen tot mijn pensioen?’. Ik merkte toen dat ik het klantcontact was gaan missen. Bij KIBO kreeg ik de mogelijkheid om de rol van accountant én relatiebeheerder aan te nemen en dat was voor mij de perfecte combi.

Je werkt inmiddels al een poos in het vak, wat is er volgens jou het meest veranderd in de wereld van accountancy?

Ik heb door de jaren heen twee hele grote verschuivingen zien plaatsvinden. Eén daarvan is de automatisering van administratieve werkzaamheden en de ander is de manier waarop het verdienmodel van een accountant is ingericht. Vroeger was dat vaak op basis van uren en tegenwoordig werken we met abonnementsvormen. Hierdoor weet de klant wat hij periodiek kwijt is voor zijn reguliere werkzaamheden en behoren tegenvallende rekeningen veelal tot het verleden.

Je werkt veelal voor ondernemers, welke tip wil je hen in het bijzonder meegeven over hun financiën of bedrijfsvoering?

Ga uit van je gezond verstand. Je kan er nog zoveel verdienmodellen en spreadsheets op loslaten, maar met logisch nadenken kom je al een heel eind. En laat je zeker niet gek maken als het gras van de buren groener lijkt!

Nog even voor de administratie:

Hoe oud ben je?
56

Waar kunnen we je buiten kantooruren vinden?
Ik ben veel aan het trainen met mijn jachthond. Hij wordt niet ingezet voor de jacht, maar ik vind het ontzettend leuk om samen met hem bezig te zijn.

Cijfers of letters?
Dan ga ik voor letters. Uiteindelijk heb ik die toch nodig om goed te kunnen communiceren. En met letters kun je ook cijfers schrijven. Haha!

Staat er nog een vakantie op de planning?
Die staat op de planning, maar is nog niet concreet. Dat wordt waarschijnlijk een last-minute.

Je komt uit de Hoeksche Waard, dan voel je je op een eiland als Flakkee vast thuis?
Zeker, de eilanden lijken best op elkaar. Die ‘doe maar gewoon’ mentaliteit vind je bij allebei terug.


Werkvergunning vluchtelingen

Geen werkvergunning voor Oekraïense vluchtelingen

De vluchtelingen uit Oekraïne staan te popelen om de handen uit de mouwen te steken. En dat kan! Sinds 1 april is de Richtlijn Tijdelijk Bescherming Oekraïners in werking getreden. In de eerste maand heeft dit al geleid tot 4.300 vluchtelingen die een baan hebben gevonden in Nederland.

Wil jij ook een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Dan is er, vanwege de richtlijn, geen werkvergunning voor hem of haar nodig. Wel dient er aanmelding plaats te vinden bij het UWV.

Voorwaarden

U hoeft geen werkvergunning aan te vragen voor de werknemer uit Oekraïne, als:
-        De werknemer met u een arbeidsovereenkomst heeft;
-        Hij/zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie valt.

Wat houdt die Richtlijn Tijdelijke Bescherming in?

De richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben daardoor het recht om te werken in Nederland. De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 (en heeft een terugwerkende kracht t/m 4 maart 2022). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (kort gezegd de IND) geeft een document af aan de Oekraïense vluchtelingen waarop staat dat ze verblijven op grond van Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Tevens staat er vermeld dat ze mogen werken. Tot en met 30 mei 2022 was er een vrijstelling om te werken zonder dit document en was aantoning middels paspoort mogelijk. Die vrijstelling is nu komen te vervallen en daarom is het van belang dat u dit document aanvraagt via de IND.

Wat moet er gebeuren?

De Oekraïense vluchtelingen die gehuisvest zijn in Nederland, moeten zich zo snel mogelijk bij het Gemeenteloket melden en zich laten inschrijven in het Basisregistratie Personen register. Daarna ontvangen zij een Burgerservicenummer, wat weer nodig is om te kunnen werken (inschrijving bij het RNI: Registratie Niet-ingezetenen)
Daarna volgt de melding bij het UWV. Twee dagen na de aanmelding kan hij/zij aan de slag als werknemer voor uw bedrijf!

De volgende zaken moeten ingevuld worden:
·       Gegevens van de werkgever; bedrijfsnaam, vestigingsadres, postcode en vestigingsplaats, KvK nummer en sectorindeling;
·       Identiteitsgegevens van de werknemer; voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, documentnummer reisdocument, vreemdelingennummer van de immigratie- en naturalisatiedienst.
·       Informatie rondom de werkzaamheden; begin- en einddatum van het dienstverband, functie indeling, omschrijving en plaats van de werkzaamheden, arbeidstijden, de CAO die van toepassing is (mits van toepassing), loon en gegevens over de huisvesting.

Risico niet aanmelden

Meldt u de werknemer niet aan? Dan bent u in overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen en riskeert u een boete van € 1.500. Twijfelt u aan de echtheid van een identiteitsbewijs, dan kan er contact gezocht worden met Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten om de juistheid te controleren. Contact kan via Koninklijke Marachaussee en/of ID-desk nummer. Bekijk hiervoor de UWV website.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met uw relatiebeheerder!


Accountant AA

KIBO is op zoek naar een Accountant AA. Help jij mee onze klanten zichzelf te verbazen? Ze te laten doen wat ze nooit gedacht hadden? Adviseer je zowel op fiscaal, organisatorisch en financieel gebied? Ga bij KIBO aan de slag!

Wij zijn accountants die ondernemers helpen zichzelf te verbazen. Hoe we dat doen? We weten ongelooflijk veel van de ondernemingen van onze klanten. We beschikken over enorm veel financiële data. Daarom zien we mogelijkheden en kansen eerder en beter. Zo weten we wat ondernemers kunnen, hoe ze zichzelf kunnen verbazen, hoe ze kunnen doen wat ze nooit voor mogelijk hielden. En elke keer wanneer dat lukt, geeft ons dat een enorme kick.

Wat ga je doen?

Je stelt jaarrekeningen op en helpt klanten hun (financiële) administratie te organiseren en te verbeteren. Ook initieer en realiseer je het opstellen van tussentijdse rapportages.

Je ben vakinhoudelijk sterk, weet complexe processen te doorgronden en dit te vertalen naar een waardevol advies. De functie is zowel uitvoerend als adviserend. Voor de uitvoerende werkzaamheden heb je ondersteuning van een team van assistent-accountants.

Jouw profiel

Een accurate en efficiënte werker die, net als wij, een proactieve houding heeft. Je bent in het bezit van je AA-titel. Je hebt gedegen fiscale kennis en ervaring met geautomatiseerde financiële systemen. Je bent IT minded, en je bent je bewust van maatschappelijke ontwikkelingen. Je beschikt over communicatieve vaardigheden en bent stressbestendig. Je wilt meer uit jezelf halen; je bent dan ook bereid tot het volgen van opleidingen of cursussen. Een ondernemende blik is een pré.

Wat bieden we je?

Een actieve en uitdagende werkomgeving. Alle ruimte om zelfstandig te werken en jezelf verder te ontwikkelen. Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Maar vooral: met een hecht team van accountancy-professionals de ondernemers écht verder helpen.

Het team van KIBO

Onze kern: een intrinsieke motivatie om de klant écht verder te helpen. Daarnaast is ons team jong en energiek en werken we hard aan mooie resultaten. Dit doen we samen met de ondernemer en in contact met de ondernemer, welke rol of functie je ook hebt. En we werken altijd dicht op de cijfers (financieel en niet-financieel).

Ben jij onze Accountant AA?

Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Bel Hein Kievit of Martin Boogaard op 0187 760010, of solliciteer direct hieronder.

  Je contactgegevens

  Upload je CV