Auto van de zaak en bijtelling bij wisseling van auto tijdens kalenderjaar

Veel ondernemers, dga’s en werknemers hebben een auto van de zaak. Het privégebruik van de auto vindt plaats door bijtelling op basis van een vast percentage van de cataloguswaarde (uitzonderingen laten we achterwege). De hoofdregel voor privégebruik en bijtelling is bij veel mensen duidelijk. Het wordt lastiger als je ergens in het jaar een nieuwe auto krijgt en wilt overstappen naar een kilometeradministratie of juist wil stoppen met het bijhouden van de kilometeradministratie. Lees verder in dit artikel hoe dit werkt en hoe je onverwachte heffing kunt voorkomen.

Zakelijke auto en bijtelling

Bij een zakelijke auto die behoort tot je ondernemingsvermogen en die ter beschikking wordt gesteld aan jou in privé vindt bijtelling plaats in de inkomstenbelasting of loonbelasting. De bijtelling is afhankelijk van het type auto en wordt berekend over de cataloguswaarde van je auto. Voor brandstofauto’s geldt een bijtellingspercentage van 22%. Er gelden uitzonderingen zoals bijvoorbeeld voor auto’s die ouder zijn dan 15 jaar of auto’s die elektrisch zijn aangedreven en voor een bepaalde datum te naam zijn gesteld.

Je hebt geen bijtelling als je kunt aantonen dat je in een kalenderjaar minder dan 500 privékilometers hebt gereden met de auto. Dit doe je door middel van een sluitende kilometeradministratie.

Als je meer dan 500 kilometer privé rijdt met een auto van de zaak, geldt de bijtelling voor elke auto die je in dat jaar tot jouw beschikking had. Dus ook als je een auto hebt gewisseld in het kalenderjaar en de ene auto niet privé hebt gebruikt of minder dan 500 kilometer privé hebt gereden.

Keuzemoment

Voor de bijtelling van de auto heb je ieder jaar op 1 januari een keuzemoment. Voor werknemers is er ook een keuzemoment bij de wisseling van werkgever. Wissel je niet van werkgever, maar wel van auto gedurende het jaar? Dan geldt het volgende:

Wisseling auto in kalenderjaar

Bij een wisseling van de auto heb je voor beide auto’s geen bijtelling als je op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé hebt gereden en dit kunt aantonen. Is dit niet zo, dan heb je een bijtelling voor beide auto’s.

Situaties:

1. eerste auto geen privégebruik, tweede auto meer dan 500 km: bijtelling voor beide auto’s
2. eerste auto en tweede auto in totaal minder dan 500km privégebruik: geen bijtelling voor beide auto’s
3. eerste auto en tweede auto in totaal meer dan 500km privégebruik: bijtelling voor beide auto’s

De bijtelling voor het privégebruik van de auto wordt berekend over de periode waarin je deze tot je beschikking hebt. Bij een wisseling halverwege de maand heb je dus een halve maand bijtelling voor de ene auto en een halve maand bijtelling voor de nieuwe auto.

Denk dus goed na over de consequenties bij het wisselen van een auto gedurende het jaar. Heb je vragen over bijtelling of privégebruik van je auto? Wij helpen je graag!

Mogen we jou verbazen?

Wil je meer weten over onze diensten, werkwijze of een keer vrijblijvend sparren over jouw onderneming? Laat dan hier je bericht achter.


  Dividend uitkeren in 2023

  Dividend uitkeren in 2023?

  Door slim om te gaan met het uitkeren van dividend aan de DGA kan je fiscaal voordeel behalen. Juist nu, aan het eind van 2023, is het cruciaal om te overwegen om dividend uit te keren. Vanaf 1 januari 2024 veranderen namelijk de tarieven. Lees in dit blog wat er verandert en waarmee jij rekening moet houden bij het uitkeren van dividend.

  Omdat veel DGA’s werken met een BV schrijven we in dit blog enkel over de rechtsvorm BV.

  Regels dividend uitkeren

  Bij het uitkeren van dividend is het essentieel dat je voldoet aan de wettelijke regels. Vóórdat het besluit tot dividenduitkering wordt genomen, worden er twee tests gedaan: de balanstest en uitkeringstest.

  Door middel van de balanstest beoordeel je of de BV voldoende vermogen heeft voor de dividenduitkering. Je mag namelijk alleen besluiten om dividend uit te keren als het eigen vermogen van de BV groter is dan de wettelijk vereiste of statutair vastgestelde reserves.

  Daarnaast is goedkeuring van het bestuur nodig, dat de uitkeringstoets uitvoert. Hierbij wordt getoetst of de BV na de voorgestelde dividenduitkering nog steeds in staat is aan haar opeisbare schulden te voldoen. Als het bestuur wist of behoorde te weten dat de BV na de dividenduitkering aan haar opeisbare schulden kan voldoen, kan iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

  De hoogte van de dividenduitkering

  Jij als DGA hebt de bevoegdheid om te beslissen hoeveel dividend er wordt uitgekeerd door de BV. Zo lang de voorwaarden worden nageleefd, bestaat er geen vastgesteld maximum voor de dividenduitkering.

  Tarieven

  Bij het uitkeren van dividend aan een aandeelhouder met een belang van 5% of meer van een soort aandelen moet de BV 15% dividendbelasting inhouden en betalen aan de belastingdienst. Hiervoor moet een aangifte dividendbelasting worden ingediend. De aangifte moet binnen één maand na de dividenduitkering zijn ingediend en betaald.
  De DGA moet in privé nog inkomstenbelasting betalen over de dividenduitkering. Dit gebeurt uiterlijk bij de aangifte inkomstenbelasting. De door de BV ingehouden dividendbelasting mag worden verrekend met de te betalen inkomstenbelasting.

  2023

  In 2023 geldt een belastingtarief in box 2, waar belastingheffing van dividend plaatsvindt, van 26,9%. Doordat de BV al 15% dividendbelasting heeft betaald, moet je nog 11,9% bijbetalen in privé.
  Je kan er voor kiezen om ook deze belasting door de vennootschap te laten betalen. Let hier dan op bij het doen van de dividenduitkering. Wil je het bedrag bruto of netto ontvangen? Oftewel, het bedrag na inhouding van dividend- en inkomstenbelasting of juist het bedrag inclusief de inhouding van dividend- en inkomstenbelasting.

  2024

  Per 1 januari 2024 wordt het belastingtarief in box 2 gewijzigd. Het huidige tarief van 26,9% wordt vervangen door twee belastingtarieven. Voor inkomsten tot € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000 gezamenlijk) geldt een tarief van 24%. Voor het meerdere geldt een tarief van 33%.

  Uitkeren of wachten?

  Hoe kan je het beste anticiperen op de aangekondigde tariefswijziging? Als je jaarlijks dividend uitkeert én de BV over voldoende vermogen en liquiditeiten beschikt, kan het voordelig zijn om de dividenduitkering voor een deel naar voren te halen. Ook als je een flinke schuld aan de BV hebt die meetelt voor de grens van excessief lenen kan het verstandig zijn om nog in 2023 een deel af te lossen.

  Keer je beperkt dividend uit? Dan kan het verstandig zijn om te wachten en het jaarlijkse opstaptarief te benutten voor dividenduitkeringen tot € 67.000 (of € 134.000 met fiscaal partner). Het tarief is kan dan namelijk gunstiger uitvallen.

  Let op! Het beoordelen van de dividenduitkering is maatwerk en is afhankelijk van de cijfers en omstandigheden van de BV en jouw persoonlijke omstandigheden. Overleg daarom altijd met jouw (fiscaal) adviseur voordat je besluit dividend uit te keren!

  Mogen we jou verbazen?

  Wil je meer weten over onze diensten, werkwijze of een keer vrijblijvend sparren over jouw onderneming? Laat dan hier je bericht achter.


   Investeringen

   Investeringen van 2023

   Inmiddels gaan we richting eind 2023: tijd om de investeringen in 2023 eens te beoordelen. Welke investeringen zijn er gemaakt? Zijn er nog investeringsplannen voor dit jaar of voor volgend jaar? Maak dan optimaal gebruik van de fiscale regelingen door je investeringen goed te plannen. Hoe je dat doet? Dat lees je in dit blog.

   De overheid stimuleert het doen van investeringen door de diverse aftrekposten en afschrijvingsmogelijkheden. In 2023 kun je eenmalig gebruik maken van willekeurig afschrijven.

   Willekeurig afschrijven

   Voor investeringen in 2023 in nieuwe bedrijfsmiddelen mag je in 2023 eenmalig willekeurig afschrijven. Je mag bepaalde bedrijfsmiddelen eenmalig afschrijven tot 50% van de aanschaffingskosten. Op het restant pas je de gewone afschrijving toe. De willekeurige afschrijving verlaagt de winst in 2023 en levert je mogelijk een liquiditeits- en rentevoordeel op.

   Let op: het bedrijfsmiddel moet uiterlijk op 31 december 2025 in gebruik worden genomen. Neem je het bedrijfsmiddel pas in 2024 of later in gebruik? Dan mag je enkel afschrijven over het bedrag dat je in 2023 hebt betaald.
   De tijdelijke regeling voor willekeurig afschrijven geldt echter niet voor alle bedrijfsmiddelen. De volgende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd:

   • Alle bedrijfsmiddelen die voor meer dan 70% bestemd zijn voor verhuur
   • Bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven
   • Gebouwen, immateriële activa, dieren, schepen, vliegtuigen, bromfietsen en motoren
   • Personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsgoederenvervoer met uitzondering van auto’s zonder CO2-uitstoot.

   Fiscale aftrekposten

   Naast de eenmalige willekeurige afschrijving kun je jaarlijks gebruik maken van diverse aftrekposten. Deze aftrekposten worden toegepast in de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. De bekendste aftrekpost is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt voor vrijwel alle bedrijfsmiddelen, met uitzondering van personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsgoederenvervoer.

   Investering Kleinschaligheidsaftrek
   Minder dan € 2.600 0%
   € 2.601 t/m € 63.716 28% van het investeringsbedrag
   € 63.717 t/m € 117.991 € 17.841
   € 117.992 t/m € 353.973 € 17.841 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 117.991
   Vanaf € 353.973 0%

   In bovenstaande tabel zie je dat je vanaf € 2.601 t/m € 63.716 een aftrekpost hebt van wel 28% van het investeringsbedrag. Naarmate het bedrag aan investeringen toeneemt, daalt het voordeel. Kortom, heb je in 2023 de drempel van € 2.601 nog niet bereikt, maar heb je wel investeringsplannen en ruimte? Haal de investering dan naar voren en benut het fiscale voordeel van de investeringsaftrek in 2023!

   Heb je al voor een flink bedrag geïnvesteerd en komt er nog een investering van minimaal € 2.600 aan? Stel de investering dan uit tot 2024, zodat je maximaal gebruik kunt maken van de aftrekpost.

   Latere ingebruikname

   Als je een investering naar voren haalt maar het bedrijfsmiddel pas in 2024 in gebruik neemt, mag je in 2023 investeringsaftrek claimen tot het bedrag dat je in 2023 hebt betaald. Het restant mag dan in 2024 worden geclaimd.

   Milieu-investeringaftrek en Energie-investeringsaftrek

   Voor investeringen in nieuwe duurzame bedrijfsmiddelen kun je onder voorwaarden gebruik maken van de milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek.
   Voor investeringen boven € 2.500 die op de milieulast of energielijst staan kun je een extra aftrek krijgen in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De milieu-investeringsaftrek loopt op tot wel 45%. De energie-investeringsaftrek bedraagt in 2023 45,5% van het aanschafbedrag.

   Let op: je moet de investering vooraf melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Je hebt hiervoor tot 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst.

   Combineren aftrekposten

   Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek kan niet.

   In 2023 kan je onder voorwaarden dus gebruik maken van de willekeurige afschrijving, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en milieu- of energie-investeringsaftrek!

   Tot slot

   Heb je vragen over een van deze regelingen of over je investeringsplan? Bel dan snel naar ons kantoor en mis geen fiscaal voordeel!

   Mogen we jou verbazen?

   Wil je meer weten over onze diensten, werkwijze of een keer vrijblijvend sparren over jouw onderneming? Laat dan hier je bericht achter.


    KIBO accountants Mark Grinwis

    In gesprek met Assistent Accountant Mark Grinwis

    De medewerkers van KIBO ontfermen zich iedere dag over de cijfers van jouw onderneming en dat doen ze met één doel: jouw bedrijf tot een groter succes maken. In deze blogreeks stellen we al onze medewerkers aan je voor. Deze maand: Assistant Accountant Mark Grinwis.

    Mark, wat is jouw functie bij KIBO?

    Ik ben Assistant Accountant, waarbij ik aanspreekpunt ben voor verschillende klanten. Daarnaast begeleid ik startende collega’s in hun eerste maanden op de werkvloer, wanneer zij weinig of geen ervaring hebben bij een accountantskantoor. Ik vertel ze meer over de werkwijze van KIBO en ben het aanspreekpunt voor alle vragen die ze wellicht hebben.

    Hoe ben jij destijds met KIBO in contact gekomen?

    Ik ben eind 2015 begonnen bij KIBO en dat contact is ontstaan op de voetbalvereniging. Ik was hier trainer en Martin zijn zoon speelde in één van de teams. Zo raakte we aan de praat en de rest is verleden tijd.

    Wat voor werk deed je voordat je bij KIBO aan de slag ging?

    Ik heb de eerste jaren van mijn loopbaan bij een autogarage gewerkt. Hier was ik verantwoordelijk voor de administratie. In 2012 stortte de automarkt echter in en moest deze garage de deuren sluiten. Daarna heb ik nog een poosje bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt.

    Wat vind je fijn aan je werk bij KIBO?

    Bij KIBO heerst een hoge mate van wederzijds respect, dat vind ik erg prettig. Je wordt daarnaast uitgedaagd om te leren én om fouten te maken, er wordt geen druk op je uitgeoefend dat je vanaf de eerste dag alles perfect moet kunnen. Toen ik bij KIBO begon had ik nog veel te leren, ik had geen opleiding Accountancy op zak. Er was gelukkig alle ruimte om (interne) cursussen te volgen. Nu mag ik nieuwe collega’s aan de hand nemen en dat vertrouwen doet me goed!

    Wat is een leuke herinnering die je hebt aan je tijd bij KIBO?

    Ik begon in 2015 als eerste mannelijke medewerker bij KIBO en sindsdien is het traditie dat ik bij elke photoshoot met alle vrouwelijke collega’s op de foto ga. Net zoals afgelopen maand, toen we de nieuwste foto’s van het team hebben laten maken.

    KIBO Accountants Mark Grinwis

    Welke tip wil jij ondernemers meegeven?

    Neem een paar keer per jaar de tijd om je relatiebeheerder te bellen. Zeker nadat je de maand- of kwartaalcijfers ontvangt kun je wel eens wat vragen hebben. Schroom dat niet en bel ons gerust, vaak komen er tijdens die gesprekken weer andere relevante onderwerpen op tafel waar we over mee kunnen denken.

    Nog even voor de administratie

    Wat is je leeftijd?
    Ik ben 38 jaar.

    Waar ben je deze zomer op vakantie geweest?
    Ik was in Kroatië, met een grote groep van de tennisvereniging. Vorig jaar zijn we met elkaar naar België geweest en dat beviel erg goed, dus dit jaar hebben we een nieuwe reis gemaakt.

    Liever cijfers of letters?
    Dan ga ik toch voor letters. Alhoewel we veel bezig zijn met cijfers, vind ik de duiding van die cijfers misschien nog wel belangrijker. Het is heel prettig als je een ondernemer op een laagdrempelige manier kan vertellen wat die cijfers nu precies betekenen. Ik ben van mening dat daar ook onze toegevoegde waarde ligt.


    Ondernemer met één belangrijke opdrachtgever

    Sommige zzp’ers en ondernemers werken veel voor één opdrachtgever en doen nog een paar kleine klusjes voor andere opdrachtgevers. Jij ook? Lees dan verder om geen belangrijke informatie te missen!

    Ondernemers kunnen gebruik maken van ondernemersfaciliteiten zoals de MKB-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek en investeringsaftrek. Deze faciliteiten verlagen fiscaal gezien de winst van jouw onderneming, waardoor je minder belasting betaald. Maar wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en kun je gebruik maken van die faciliteiten?

    Ondernemer voor de inkomstenbelasting

    De Belastingdienst kijkt naar een aantal zaken om te beoordelen of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting:

    • Winst: je moet winst verwachten en behalen
    • Zelfstandigheid: je moet zelfstandig zijn, er mag geen gezagsverhouding zijn
    • Kapitaal: een onderneming moet kapitaal hebben
    • Arbeid: Wat is de beschikbare tijd en hoeveel tijd besteed je aan je onderneming
    • Opdrachtgevers: hoeveel opdrachtgevers heb je en wie zijn dat?
    • Ondernemersrisico: loop je ondernemersrisico?
    • Bekendheid: Is je onderneming bekend naar buiten toe en hoe staat die bekend?
    • Spraakgebruik: wordt jij gezien/besproken als ondernemer?

    Al deze zaken zijn belangrijk en de meeste voorwaarden zijn ook duidelijk. Voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek geldt de harde eis dat je 1225 uur per jaar moet besteden aan je onderneming. Sommige eisen zijn minder duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan de opdrachtgevers.

    Eén belangrijke opdrachtgever

    Als je één belangrijke opdrachtgever hebt waar een groot deel van je omzet vandaan komt, loop je het risico dat de Belastingdienst jou geen ondernemer voor de inkomstenbelasting vindt. Je mag dan geen gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten. Hierdoor moet je meer belasting betalen.

    Aantal opdrachtgevers
    De Belastingdienst heeft geen minimumeis voor het aantal opdrachtgevers, wel kijkt de belastingdienst naar de verhouding tussen de opdrachtgever en jou. Als er een gezagsverhouding is tussen jou en de opdrachtgever, moet je meerdere opdrachtgevers in een jaar hebben.

    Omzet per opdrachtgever
    Ook de omzet die je krijgt per opdrachtgever speelt een rol. Een ondernemer met meerdere opdrachtgevers die meer dan 90% van zijn omzet van één opdrachtgever kreeg, is volgens de Belastingdienst en de rechtbank geen ondernemer. Als je voldoet aan de voorwaarden voor een onderneming en maximaal 70% van je omzet van één opdrachtgever komt, kan je gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting.

    Let er daarom op dat je meerdere opdrachtgevers hebt en de omzet niet vooral van één opdrachtgever vandaan komt. Is je omzet voor meer dan 70% afkomstig van die ene opdrachtgever? Bespreek je situatie dan met een adviseur om te kijken naar de gevolgen en mogelijkheden.

    Op Prinsjesdag 2023 werden een aantal belastingmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers aangekondigd. Voor 2024 verandert het volgende voor ondernemers:
    1. MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 12,7%
    2. Zelfstandigenaftrek wordt verlaagd van € 5.030 naar € 3.750
    3. Percentage van de EIA EN MIA daalt van 45,5% naar 40%, meer investeringen op de lijst
    4. Afschrijving op gebouw in eigen gebruik beperkt tot 100% WOZ-waarde

     


    KIBO medewerker Nathalie

    ‘Ik vind KIBO van nu.’ Assistent Accountant Nathalie Kranendonk vertelt over KIBO.

    De medewerkers van KIBO ontfermen zich iedere dag over de cijfers van jouw onderneming en dat doen ze met één doel: jouw bedrijf tot een groter succes maken. In deze blogreeks stellen we al onze medewerkers aan je voor. Deze maand: Nathalie Kranendonk, Assistent Accountant bij KIBO.

    Kun je iets vertellen over je functie bij KIBO?

    Ik werk sinds 2019 als Assistent Accountant. Ik houd me onder andere bezig met de administratie en de daarbij behorende tussentijdse cijfers, aangiften btw, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en jaarrekeningen voor verschillende klanten. Ik ben tevens contactpersoon voor een vaste groep klanten. Met vragen kunnen ze bij mij terecht.

    Hoe zag je loopbaan eruit voordat je bij KIBO aan de slag ging?

    Ik heb eerst de Bacheloropleiding Accountancy afgerond en in 2013 ben ik gestart bij een ander accountantskantoor. In 2019 kwam ik iemand tegen op een feestje die bij KIBO werkt en zij was erg enthousiast over haar werkplek. Haar enthousiasme was aanstekelijk, waardoor ik zelf wat research ben gaan doen. KIBO sprak mij aan omdat ze, in tegenstelling tot veel andere kantoren, vooruitkijkt.

    Dat was voor jou de reden om te solliciteren?

    Zeker! Ik heb de tussentijdse cijfers altijd als belangrijker beschouwd dan de jaarrekeningen waarmee je vooral naar het verleden kijkt. Ik merkte dat de filosofie van KIBO overeenkwam met die van mijzelf.

    Wat vind jij het leukste aan je werk?

    Ik vind het leuk dat ik de klant kan helpen ondernemen. Wij nemen werk uit handen en geven advies waar nodig, allemaal zodat de ondernemer kan doen wat hij/zij leuk vindt en waar de passie ligt.

    Wat zijn de voordelen van werken bij KIBO?

    Ik vind KIBO een kantoor anno 2023. Vaak is het imago van een accountantskantoor ‘oubollig’, maar bij KIBO is dat totaal niet zo. Het is een actief bedrijf, met een vernieuwende werkwijze en veel jonge medewerkers en dat maakt de werkomgeving heel anders.

    Nog even voor de administratie

    Liever cijfers of letters?
    Cijfers, ik denk dat je anders niet snel in dit vak zal gaan werken.

    Waar was je afgelopen zomer te vinden?
    We zijn drie weken naar de camping in Zeeland geweest met een tour caravan. Ik ben vorig jaar moeder geworden, dus het was leuk om met mijn zoontje te kamperen en lekker van de zon te genieten.

    Wat zal klanten wellicht over jou verbazen?
    Dat ik goed overweg kan met onder andere een schroeftol en afkortzaag. In 2018 heb ik samen met mijn partner een huis gekocht, waar we met veel lieve mensen om ons heen heel wat jaren aan hebben geklust totdat het helemaal naar onze wens is. Binnen is het klussen voorlopig klaar, nu buiten nog.


    Prinsjesdagspecial 2023

    We hebben speciaal voor jou de Prinsjesdagspecial weer gereed gemaakt! In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2024 en aanvullende wetsvoorstellen voor jou op rij. Lees de hele special nu via onze website.

    Lees Prinsjesdagspecial

    Een tweede huis in het buitenland: goed voor de toekomst?

    Hoe zit dat precies met een tweede huis? Sinds dit jaar is het een stuk minder aantrekkelijk geworden om in Nederland een tweede woning aan te schaffen. Voor veel ondernemers rijst daarom de vraag: is een tweede huis een luxe of blijft het ook een goede belegging en/of pensioenvoorziening?

    Een tweede huis in Nederland

    Koop je dit jaar in Nederland een tweede woning, dan betaal je 10,4% overdrachtsbelasting. Dat maakt de aanschaf van een tweede huis veel duurder dan een aantal jaar geleden: het tarief is sinds 2020 met een tussenstap gestegen van 2% naar 10,4%. Een flinke verhoging! Wat de aanschaf van een tweede huis in Nederland ook onaantrekkelijker maakt is de gestegen hypotheekrente. Sowieso is deze voor tweede huizen minstens een halve procent hoger dan voor een huis waar je zelf gaat wonen. Maar het grootste nadeel is wel dat de regels voor de vermogensrendementsheffing (de belastingen in box 3) zijn aangescherpt. Een tweede huis telt namelijk mee als belegging waarop je een verondersteld rendement maakt.

    Voor een in Nederland gekocht huis telt de WOZ-waarde van die woning mee als vermogen in box 3. Ook wanneer je het object alleen voor jezelf gebruikt en niet verhuurt. De belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat je over de WOZ-waarde een fictief rendement maakt van 6,17%. Het rendement wordt belast tegen 32% inkomstenbelasting. Een kleine rekensom: bij de tweede woning in Nederland met een WOZ-waarde van € 450.000,- is het fictieve rendement € 27.765,-. Hierover betaal je dan 32% belasting, dat is een bedrag van ruim € 8800,-. Eventuele huurinkomsten en waardestijgingen worden nu niet belast, maar dit wil de overheid vanaf 2027 wel in gaan voeren.

    Zijn huizen in het buitenland financieel aantrekkelijk?

    Tweede woning in het buitenland
    Nu tweede huizen in Nederland duurder geworden zijn, wordt het financieel gezien vaak aantrekkelijker om een huis in het buitenland te kopen. Nederland heeft met veel landen belastingverdragen om zo te voorkomen dat mensen dubbel belasting moeten betalen. Wanneer de tweede woning in het buitenland ligt, zal dat land door het situsbeginsel belasting heffen. Door samenloop van het woonplaatsbeginsel en het situsbeginsel leidt het bezit van een tweede woning in het buitenland tot een dubbele belastingontheffing. Echter, om dit te voorkomen, zal Nederland een vrijstelling verlenen. De WOZ waarde van het huis moet dan wel nog opgegeven worden in box 3, maar je krijgt voor ongeveer hetzelfde bedrag een aftrekpost. Hierdoor hoef je per saldo (nagenoeg) niets aan belasting te betalen ook niet als het land waar de woning is gelegen geen belasting heft.

    Lenen van de BV
    De meeste tweede huizen worden (gedeeltelijk) gefinancierd door middel van een hypothecaire geldlening. De hypotheekrente voor een tweede huis is fiscaal niet aftrekbaar, maar je kunt wel de schuld in mindering brengen op je vermogen in box 3. In het verleden ging dat simpel en werden de bezittingen tegenover de schulden weggestreept. Nu is de berekening voor de belastingheffing ingewikkelder en ongunstiger. Voor schulden geldt een fictieve rente van ongeveer 2,5% (het exacte bedrag wordt eind van het jaar vastgesteld). Het bedrag van de fictieve rente op je schulden mag je aftrekken van het bedrag van 6,17% rendement op de WOZ-waarde van het tweede huis.

    Mensen met een eigen bedrijf lenen voor een tweede huis soms geld van hun BV. Dit is namelijk fiscaal en financieel gezien gunstiger dan een bancaire financiering. Echter, sinds 2023 mag je niet meer onbeperkt lenen van de eigen BV. Buiten de eigenwoningschuld mag je maximaal € 700.000 lenen van je BV. Als het totale bedrag van alle leningen bij de BV (m.u.v. de eigenwoningschuld) op 1 januari van een jaar meer bedraagt dan €700.000, dan betaal je over het meerdere 26,9% inkomstenbelasting in box 2. Wees je dus bewust van de consequenties van lenen bij de eigen BV.

    Wil je enerzijds investeren in je pensioen, vermogen opbouwen door rendement te maken uit verhuur en/of werken combineren met vakantie? Dan kan een investering in een tweede woning aantrekkelijk zijn. Gezien de recente ontwikkelingen in box 3, wordt het aantrekkelijker om te investeren in een tweede woning in het buitenland. Laat je wel goed informeren of de voor- en nadelen en goed begeleiden in het buitenland. Door andere wet- en regelgeving is het namelijk niet aantrekkelijk om in ieder land onroerend goed aan te kopen!


    Van ZZP’er naar miljoenenbedrijf: Het verhaal van Bouwbedrijf Sebze

    De ouders van Murat Sebze kwamen in 1991 naar Nederland als werkmigranten. Murat bleef bij zijn oma in Turkije wonen, ook toen zijn ouders besloten definitief in Nederland te blijven. Toen de 16-jarige Murat in 2003 zijn oma verloor, koos hij ervoor om naar Nederland te verhuizen. Onzeker over de toekomst, maar met een grote ambitie.

    Murat startte met een versnelde taalcursus Nederlands en wilde aan de slag bij de politie. Uiteindelijk behaalde hij de opleiding van de Nederlandse Marechaussee en er stonden hem uitzendingen naar het buitenland te wachten. Maar toch wilde hij liever bij zijn ouders in de buurt blijven. Hij besloot het roer om te gooien en ging in 2007 aan de slag als zzp’er in de bouw.

    Een grote droom

    “Ik mocht al snel een aantal mannen onder mijn leiding meenemen. Ik besloot daarna om voor mezelf te starten en uiteindelijk had ik in 2010 een organisatie met 30 man personeel opgebouwd.”, vertelt Murat. “Mijn ambitie is een bedrijf opzetten dat over 100 jaar nog steeds zal bestaan.” En daar was een passende accountant voor nodig. Zijn vorige boekhouder had het niet zo nauw genomen met de regels en Murat ontdekte dat hij een schuld had bij de Belastingdienst. Er werd hem een faillissement geadviseerd, maar dat sloot niet aan met zijn droom om over 100 jaar nog steeds te bestaan. Via een klant kreeg hij het telefoonnummer van KIBO Accountants. “Het was een opluchting om met KIBO te spreken, zij geloofde in wat ik kon bereiken. KIBO hielp mij een plan te maken om de administratie op orde te krijgen en de groei van BBS door te zetten.”.

    Rapportages en advies

    En gegroeid is BBS zeker, van 2 miljoen omzet in 2011 is het bedrijf in 2023 uitgegroeid naar een bedrijf met 50 personeelsleden op de loonlijst, aangevuld met zo’n 200 Zzp’ers en een jaarlijkse omzet van 16 miljoen. Inmiddels heeft BBS een boekhouder en een administrateur in dienst maar helpt KIBO met de overige administratie en overzicht van het grotere plaatje. Murat: “De maandelijkse rapportages zijn heel prettig, maar ook de periodieke gesprekken zijn fijn. Ik hecht veel waarde aan de adviezen die ik krijg over het verhogen van de cashflow en mogelijke investeringen”.

    Even voor de administratie

    Bouwbedrijf Sebze B.V. te Nootdorp
    Opgericht in 2007, werkt sinds 2011 samen met KIBO Accountants

    Toekomstperspectief
    Binnen 5 jaar groeien naar een omzet van 50 miljoen.

    Mooiste project
    De Markthal in Rotterdam, Rotterdam Centraal Station of toch de huidige renovatie van de Beneluxtunnel. “Mooi dat ik straks tegen mijn (klein)kinderen kan zeggen: dit heeft papa/opa gebouwd!”.

    Trots op
    Het feit dat ik zoveel mensen werk en inkomen kan geven. Dat BBS stabiel is en jongens graag voor het bedrijf willen blijven werken. De mannen die 10 jaar geleden zijn begonnen, werken er nog steeds. En dat is belangrijk, je hebt goede mensen om je heen nodig om door te kunnen bouwen!


    Workation: hoe werkt het fiscaal?

    Workation: Hoe werkt het fiscaal?

    Tot de coronacrisis was op kantoor werken de norm en werd er bijna nooit aan thuiswerken gedacht. Dit is de afgelopen jaren veranderd naar een situatie waarbij thuiswerken bijna de norm is. Door deze ingrijpende verandering hebben veel bedrijven het werken op kantoor los gelaten en kiezen veel mensen voor de gulden middenweg: hybride werken. Naast hybride werken wordt ook een workation steeds populairder. Daar waar voorheen een zakenreis in het teken stond van een zakelijke afspraak, wordt nu remote werken vanaf een zonnige of mooie locatie de trend.

    In deze blog gaan we in op de fiscale gevolgen van een workation en geven we je handvatten bij het bepalen van de zakelijkheid van de reis en de kosten. De fiscale behandeling van een workation is afhankelijk van het doel van de reis en de activiteiten tijdens deze reis.

    Doel en activiteiten

    De kosten van een workation zijn namelijk alleen bedrijfskosten indien en voor zover het zakelijke kosten zijn. Als hoofdvoorwaarde geldt dat de reis voor minimaal 50% een zakelijk karakter moet hebben. Het is dus vaak niet voldoende als je op vakantie gaat en daarbij slechts één zakelijke afspraak hebt. Ook de aanleiding en het doel van de workation is van belang. Het doel van de reis moet zakelijk zijn en passen bij de bedrijfsactiviteiten.

    Staat de reis niet in het teken van een bezoek aan een zakenrelatie, maar heb je ‘gewoon’ zin om te werken vanuit een mooie of zonnige omgeving? Dan heeft de reis een privékarakter en zijn de kosten fiscaal gezien niet aftrekbaar.

    Splitsen kosten: zakelijk vs. privé

    Als de reis wél een zakelijk karakter heeft, betekent dat niet dat alle kosten zakelijk zijn. De reis- en verblijfkosten zoals de vliegtickets en huur van de accommodatie worden onderverdeeld in een privédeel en een zakelijk deel. Bovendien zijn bepaalde kosten altijd privékosten, omdat je deze ook zou (kunnen) maken als je thuis bent. Denk hierbij aan kosten van maaltijden, verzorgingsproducten etc.

    Fiscale aftrekbeperking reis-, verblijf- en representatiekosten

    Met de verdeling van de kosten in een zakelijk- en privédeel ben je er nog niet. Reis-, verblijf-, en representatiekosten zijn namelijk maar beperkt aftrekbaar. In 2023 geldt er een drempelbedrag van  € 5.100. De reis- en verblijfskosten zijn bovendien gemaximeerd tot € 1.500,- tenzij er sprake is van een noodzakelijk bezoek.

    In plaats van het drempelbedrag mag je als ondernemer met een eenmanszaak of vennootschap onder firma 80% van deze kosten aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. In de vennootschapsbelasting geldt dat 73,5% van deze kosten aftrekbaar is.

    Zakelijkheid aantonen

    Jij moet als belastingplichtige aantonen dat de gemaakte reis (gedeeltelijk) zakelijk was. Hiervoor moet je bewijs kunnen overleggen. Denk aan notulen van vergaderingen, de uitnodiging van de zakenrelatie of e-mails. Uiteraard moet je ook alle tickets, bonnetjes en facturen bewaren.

    Voorbeeld

    De DGA van Transportbedrijf BV brengt een bezoek aan het Volvo Truck Center in Zweden in verband met de aankoop en samenstellen van een geheel elektrische truck. Hij neemt zijn partner mee op deze reis. Gezien de vluchttijden verblijft de eigenaar drie dagen in Göteborg:

    • Dag 1: vlucht en diner met partner in de stad;
    • Dag 2: afspraak met Volvo en diner met vertegenwoordiger, partner heeft eigen programma;
    • Dag 3: lunch en shoppen met partner in de stad en vlucht naar huis.

    In dit voorbeeld is de aanleiding en het doel van de reis zakelijk: de reden voor de reis is de voorgenomen investering in een nieuwe vrachtwagen en het doel is het samenstellen en uittesten van de diverse mogelijkheden. De hoofdactiviteiten zijn de zakelijke afspraken. De reis is dus een zakelijke reis.

    Echter, niet alle gemaakte kosten zijn zakelijke kosten. De kosten van het diner en de lunch met de partner en de kosten van het vliegticket en verblijf van de partner behoren in de privésfeer. De kosten van het diner met de vertegenwoordiger zijn zakelijke kosten en voor de reis en het verblijf van de eigenaar moet een verdeling worden gemaakt.

    Nadat die verdeling is gemaakt, mag Transportbedrijf BV slechts 73,5% van de kosten van het diner met de zakenpartner en het zakelijke deel van de reis en het verblijf aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor de commerciële cijfers is het gehele zakelijke deel een kostenpost.

    Mogen we jou verbazen?

    Wil je meer weten over onze diensten, werkwijze of een keer vrijblijvend sparren over jouw onderneming? Laat dan hier je bericht achter.