Sommige zzp’ers en ondernemers werken veel voor één opdrachtgever en doen nog een paar kleine klusjes voor andere opdrachtgevers. Jij ook? Lees dan verder om geen belangrijke informatie te missen!

Ondernemers kunnen gebruik maken van ondernemersfaciliteiten zoals de MKB-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek en investeringsaftrek. Deze faciliteiten verlagen fiscaal gezien de winst van jouw onderneming, waardoor je minder belasting betaald. Maar wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en kun je gebruik maken van die faciliteiten?

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

De Belastingdienst kijkt naar een aantal zaken om te beoordelen of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting:

  • Winst: je moet winst verwachten en behalen
  • Zelfstandigheid: je moet zelfstandig zijn, er mag geen gezagsverhouding zijn
  • Kapitaal: een onderneming moet kapitaal hebben
  • Arbeid: Wat is de beschikbare tijd en hoeveel tijd besteed je aan je onderneming
  • Opdrachtgevers: hoeveel opdrachtgevers heb je en wie zijn dat?
  • Ondernemersrisico: loop je ondernemersrisico?
  • Bekendheid: Is je onderneming bekend naar buiten toe en hoe staat die bekend?
  • Spraakgebruik: wordt jij gezien/besproken als ondernemer?

Al deze zaken zijn belangrijk en de meeste voorwaarden zijn ook duidelijk. Voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek geldt de harde eis dat je 1225 uur per jaar moet besteden aan je onderneming. Sommige eisen zijn minder duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan de opdrachtgevers.

Eén belangrijke opdrachtgever

Als je één belangrijke opdrachtgever hebt waar een groot deel van je omzet vandaan komt, loop je het risico dat de Belastingdienst jou geen ondernemer voor de inkomstenbelasting vindt. Je mag dan geen gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten. Hierdoor moet je meer belasting betalen.

Aantal opdrachtgevers
De Belastingdienst heeft geen minimumeis voor het aantal opdrachtgevers, wel kijkt de belastingdienst naar de verhouding tussen de opdrachtgever en jou. Als er een gezagsverhouding is tussen jou en de opdrachtgever, moet je meerdere opdrachtgevers in een jaar hebben.

Omzet per opdrachtgever
Ook de omzet die je krijgt per opdrachtgever speelt een rol. Een ondernemer met meerdere opdrachtgevers die meer dan 90% van zijn omzet van één opdrachtgever kreeg, is volgens de Belastingdienst en de rechtbank geen ondernemer. Als je voldoet aan de voorwaarden voor een onderneming en maximaal 70% van je omzet van één opdrachtgever komt, kan je gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting.

Let er daarom op dat je meerdere opdrachtgevers hebt en de omzet niet vooral van één opdrachtgever vandaan komt. Is je omzet voor meer dan 70% afkomstig van die ene opdrachtgever? Bespreek je situatie dan met een adviseur om te kijken naar de gevolgen en mogelijkheden.

Op Prinsjesdag 2023 werden een aantal belastingmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers aangekondigd. Voor 2024 verandert het volgende voor ondernemers:
1. MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 12,7%
2. Zelfstandigenaftrek wordt verlaagd van € 5.030 naar € 3.750
3. Percentage van de EIA EN MIA daalt van 45,5% naar 40%, meer investeringen op de lijst
4. Afschrijving op gebouw in eigen gebruik beperkt tot 100% WOZ-waarde