De in 2023 ingetreden Wet toekomst pensioenen heeft de mogelijkheden voor de opbouw van een aanvullend pensioen verruimd. Veel mensen vinden pensioen iets voor later. Echter, pensioenopbouw is niet iets waar je alleen later wat aan hebt. In veel gevallen heb je direct een belastingvoordeel!

Belastingvoordeel voor pensioensparen?

De premies die je betaalt om lijfrentekapitaal op te bouwen zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De overheid wil namelijk stimuleren dat je voldoende pensioen opbouwt. Heb je vorig jaar te weinig pensioen opgebouwd en ben je op 1 januari niet meer dan 5 jaar ouder dan de AOW-leeftijd? Dan kan je gebruik maken van de jaarruimte.

De jaarruimte is het maximumbedrag aan inleg op een lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering waarvoor je een belastingvoordeel krijgt. De inleg vormt een aftrekpost voor in de aangifte inkomstenbelasting tot wel 49,5%. Hierdoor betaal je minder belasting.

In de toekomst wordt de pensioenuitkering wel belast met inkomstenbelasting. Doordat je waarschijnlijk na de AOW-leeftijd in een lager belastingtarief valt, heb je ook op de lange termijn een voordeel.

Welke premies mag ik aftrekken?

Niet alle premies zijn aftrekbaar. Ook gelden er verschillende voorwaarden. Er zijn drie categorieën waarvoor aftrek mogelijk is:

  1. aanvulling op het pensioen
  2. nabestaandelijfrente
  3. uitkering voor meerderjarig invalide (klein)kind.

De voorwaarden kan je vinden op de website van de Belastingdienst

Wat is mijn jaarruimte dit jaar?

Er geldt geen vaste jaarruimte, dit is afhankelijk van jouw pensioentekort van vorig jaar.

De jaarruimte van dit jaar wordt berekend op basis van wat je vorig jaar hebt verdiend. De jaarruimte is 30% van de premiegrondslag. De premiegrondslag is het totaal van je bruto inkomen verminderd met de AOW-franchise voor lijfrente.

De AOW-franchise is het deel van het inkomen waarover je geen pensioen mag opbouwen, omdat je straks AOW krijgt. In 2024 is de AOW-franchise € 17.545,-.

Dit betekent dat je over jouw inkomen boven de € 17.545,- wel 30% fiscaal vriendelijk pensioen kunt opbouwen.

Niet gebruikte jaarruimte in voorgaande jaren

Het is ook mogelijk om niet gebruikte jaarruimte uit voorgaande jaren, op een later moment in te halen. Hiervoor is de reserveringsruimte bedacht.

Door de wet toekomst pensioenen wordt de reserveringsruimte opgerekt van 7 naar 10 jaar. Het jaarlijkse plafond voor de reserveringsruimte wordt vervangen door een absoluut bedrag van € 38.000,-.

Dit betekent dat je over de afgelopen 10 jaar de jaarruimte mag inhalen. Als de reserveringsruimte meer dan € 38.000,- bedraagt, is de fiscale aftrek beperkt tot dat bedrag. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de maximale reserveringsruimte € 41.608.

Hulp nodig?

Wil je dit jaar geld inleggen voor een lijfrente en heb je vragen? Als klant van KIBO kun je voor informatie over jouw jaarruimte bij ons terecht. Ook denken we graag met je mee over de mogelijkheden en jouw toekomstperspectief.

Financieel plan

Als je dat wilt kijken we verder naar jouw situatie en wensen. De levensbehoefte is namelijk voor iedereen anders. Door in kaart te brengen wat jouw huidige toekomstperspectief is, kan een persoonlijk financieel plan worden gemaakt. Met dit plan weet je wat nodig is om op de door jou gewenste leeftijd te genieten van je pensioen én of jouw wens haalbaar is. Meer informatie? Neem contact op met een van onze adviseurs.