Werk jij voor een vennootschap waarin jij of je partner een aandelenbelang van 5% of meer hebt? Let dan goed op. Hoewel je directeur en werknemer van je eigen vennootschap bent, ben je niet volledig vrij in het bepalen van je salaris. De vennootschap moet namelijk aan jou een gebruikelijk loon uitkeren. In dit blog lees je hoe deze regeling werkt en welke ruimte jij hebt om je salaris te bepalen.

Wat is het gebruikelijk loon in 2024?

Het gebruikelijk loon moet worden vastgesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • loon van de meestverdienende werknemer
  • normbedrag van € 56.000 (2024)

Vaak is de dga in dienst bij zijn persoonlijke holding en zijn er geen derden in dienst bij deze bv. Voor het loon van de meestverdienende werknemer gaat het ook om werknemers in dienst bij een verbonden lichaam.

Een verbonden lichaam is een bv:

  • waarin jouw bv een belang van minimaal 1/3 heeft
  • die een belang van minimaal 1/3 heeft in jouw bv
  • waarin een derde een belang van minimaal 1/3 heeft terwijl die derde ook een belang van minimaal 1/3 in jouw bv heeft

Wat is een vergelijkbare dienstbetrekking?

Bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking kijk je naar functies bij een andere organisatie. Het gaat daarbij onder andere om de werkzaamheden, branche en grootte van het bedrijf. Het meest belangrijk is de vergelijkbaarheid van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, inhoud van de functie en het aantal werknemers in het concern. Je kunt dus niet zomaar het salaris van een vergelijkbare functie gebruiken.

Is het berekende gebruikelijk loon hoger dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking? Dan mag je het salaris vaststellen op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat die dienstbetrekking qua functie en verantwoordelijkheden aansluit op jouw werkzaamheden.

Mag ik mijn salaris verlagen?

In bepaalde situaties leidt het uitkeren van een gebruikelijk loon tot financiële problemen bij de bv. Dat is niet wenselijk. Een startende onderneming met een slechte liquiditeitspositie mag daarom maximaal drie jaar een lager gebruikelijk loon vaststellen. Ook als de onderneming structureel verlies leidt waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, mag het gebruikelijk loon worden verlaagd. Je mag je salaris dus in beperkte gevallen verlagen.

Hoe werkt het als ik parttime werk?

Als je parttime werkt voor je eigen bv, mag je het loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer berekenen op basis van je parttimepercentage. Je mag geen parttime percentage toepassen op het normbedrag van € 56.000.

Als jij aannemelijk kan maken dat het loon uit vergelijkbare dienstbetrekking op basis van je parttimepercentage lager is dan € 56.000, mag je het gebruikelijk loon vaststellen op dat lagere bedrag. Zorg wel voor een goede onderbouwing!

Wat telt mee voor de hoogte van mijn loon?

Voor het gebruikelijk loon wordt niet alleen gekeken naar het brutoloon in geld. Ook de bijtelling van een auto van de zaak, vergoedingen en verstrekkingen in de werkkostenregeling en ander loon in natura telt mee.

Als jouw gebruikelijk loon is berekend op € 60.000 en je hebt een bijtelling van € 9.000 moet je dus een minimaal brutoloon hebben van € 51.000.

Discussie met Belastingdienst en advies

Vaak krijgt het gebruikelijk loon ook aandacht bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Het is dan belangrijk dat het loon juist is vastgesteld en dat er een goede onderbouwing is. Het is te kort door de bocht om simpelweg aan te sluiten bij het normbedrag of een parttimefactor.

Heb je vragen over de hoogte van het gebruikelijk loon? Neem dan contact op met één van onze fiscalisten.