Veel dga’s hebben een auto op de zaak staan. Jij ook? Lees dan in deze blog over de verkoop van een auto door de bv aan de dga voor een lagere waarde waarbij een btw-voordeel kan worden behaald.

De auto op de zaak

Als een dga de auto op de zaak heeft staan en deze ook voor privéritten wordt gebruik, wordt een bijtelling voor het privégebruik toegepast op het loon. Na vijf jaar is de auto vrijwel volledig afgeschreven. Ook wordt het bijtellingspercentage voor privé gebruik opnieuw vastgesteld. Vooral bij elektrische auto’s nemen de kosten bij de gebruiker flink toe. Zo stijgt eind 2023 het bijtellingspercentage van 4% voor elektrische auto’s uit 2018 naar 22%. Dit kan zomaar een reden zijn om de auto naar privé te halen.

Verkoopprijs auto

De bv kan de auto voor de door een garage, autohandelaar of taxateur vastgestelde waarde verkopen en moet daarover 21% btw in rekening brengen en afdragen. Over het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde (de boekwinst) moet de bv vennootschapsbelasting betalen. De dga kan de btw niet terugvragen bij de Belastingdienst.

Rest-bpm plus opslag

Het alternatief is om de auto te verkopen voor de een lagere waarde. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in 2023 dat een bv de auto voor de btw aan de dga mag verkopen tegen de rest-bpm plus een opslag. Volgens de rechtbank maakt het voor de btw niet uit dat dat er sprake is van een aandeelhoudersrelatie. De daadwerkelijk gehanteerde verkoopprijs is voor de btw het uitganspunt en niet de taxatiewaarde.

Ook als het factuurbedrag gebaseerd is op de rest-bpm plus opslag moet de bv vennootschapsbelasting betalen over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde. De afgesproken prijs geldt enkel voor de btw als uitgangspunt.

Voor de inkomstenbelasting moet worden gekeken naar de waarde in het economisch verkeer. De verkoop tegen de rest-bpm wordt gezien als een voordeel voor de dga. De dga betaalt namelijk een lagere prijs als een derde. Om die reden moet de bv 15% dividendbelasting inhouden op de het verschil tussen de verkoopwaarde en de verkoopprijs. De dga moet in privé aanvullend nog 9,5% tot 15% inkomstenbelasting betalen over dit voordeel.

Voordelen voor de dga

De dga heeft door de hierboven beschreven handelswijze een lagere koopsom betaald, ook na aftrek van de inkomstenbelasting over het voordeel. Daarnaast behaalde hij een fiscaal voordeel, omdat hij minder btw moest betalen.

Let op!

De Belastingdienst was het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en is in hoger beroep gegaan. De hogere rechter kan nog anders oordelen, en uiteindelijk is het aan de Hoge Raad om een uitspraak te doen waar je echt op kunt vertrouwen.

Zo lang er geen afwijkende uitspraak is gedaan door een hogere rechter kan jouw bv de auto tegen een lagere waarde aan jou als dga verkopen. Let er wel op dat je de transactie goed onderbouwt en de juiste stappen zet. Zo moet de bv een uitkeringstest en aangifte dividendbelasting doen en jij moet als dga het voordeel in box 2 van de aangifte inkomstenbelasting opgeven.

Mogen we jou verbazen?

Wil je meer weten over onze diensten, werkwijze of een keer vrijblijvend sparren over jouw onderneming? Laat dan hier je bericht achter.