Inmiddels gaan we richting eind 2023: tijd om de investeringen in 2023 eens te beoordelen. Welke investeringen zijn er gemaakt? Zijn er nog investeringsplannen voor dit jaar of voor volgend jaar? Maak dan optimaal gebruik van de fiscale regelingen door je investeringen goed te plannen. Hoe je dat doet? Dat lees je in dit blog.

De overheid stimuleert het doen van investeringen door de diverse aftrekposten en afschrijvingsmogelijkheden. In 2023 kun je eenmalig gebruik maken van willekeurig afschrijven.

Willekeurig afschrijven

Voor investeringen in 2023 in nieuwe bedrijfsmiddelen mag je in 2023 eenmalig willekeurig afschrijven. Je mag bepaalde bedrijfsmiddelen eenmalig afschrijven tot 50% van de aanschaffingskosten. Op het restant pas je de gewone afschrijving toe. De willekeurige afschrijving verlaagt de winst in 2023 en levert je mogelijk een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Let op: het bedrijfsmiddel moet uiterlijk op 31 december 2025 in gebruik worden genomen. Neem je het bedrijfsmiddel pas in 2024 of later in gebruik? Dan mag je enkel afschrijven over het bedrag dat je in 2023 hebt betaald.
De tijdelijke regeling voor willekeurig afschrijven geldt echter niet voor alle bedrijfsmiddelen. De volgende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd:

  • Alle bedrijfsmiddelen die voor meer dan 70% bestemd zijn voor verhuur
  • Bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven
  • Gebouwen, immateriële activa, dieren, schepen, vliegtuigen, bromfietsen en motoren
  • Personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsgoederenvervoer met uitzondering van auto’s zonder CO2-uitstoot.

Fiscale aftrekposten

Naast de eenmalige willekeurige afschrijving kun je jaarlijks gebruik maken van diverse aftrekposten. Deze aftrekposten worden toegepast in de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. De bekendste aftrekpost is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt voor vrijwel alle bedrijfsmiddelen, met uitzondering van personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsgoederenvervoer.

Investering Kleinschaligheidsaftrek
Minder dan € 2.600 0%
€ 2.601 t/m € 63.716 28% van het investeringsbedrag
€ 63.717 t/m € 117.991 € 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973 € 17.841 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 117.991
Vanaf € 353.973 0%

In bovenstaande tabel zie je dat je vanaf € 2.601 t/m € 63.716 een aftrekpost hebt van wel 28% van het investeringsbedrag. Naarmate het bedrag aan investeringen toeneemt, daalt het voordeel. Kortom, heb je in 2023 de drempel van € 2.601 nog niet bereikt, maar heb je wel investeringsplannen en ruimte? Haal de investering dan naar voren en benut het fiscale voordeel van de investeringsaftrek in 2023!

Heb je al voor een flink bedrag geïnvesteerd en komt er nog een investering van minimaal € 2.600 aan? Stel de investering dan uit tot 2024, zodat je maximaal gebruik kunt maken van de aftrekpost.

Latere ingebruikname

Als je een investering naar voren haalt maar het bedrijfsmiddel pas in 2024 in gebruik neemt, mag je in 2023 investeringsaftrek claimen tot het bedrag dat je in 2023 hebt betaald. Het restant mag dan in 2024 worden geclaimd.

Milieu-investeringaftrek en Energie-investeringsaftrek

Voor investeringen in nieuwe duurzame bedrijfsmiddelen kun je onder voorwaarden gebruik maken van de milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek.
Voor investeringen boven € 2.500 die op de milieulast of energielijst staan kun je een extra aftrek krijgen in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De milieu-investeringsaftrek loopt op tot wel 45%. De energie-investeringsaftrek bedraagt in 2023 45,5% van het aanschafbedrag.

Let op: je moet de investering vooraf melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Je hebt hiervoor tot 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst.

Combineren aftrekposten

Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek kan niet.

In 2023 kan je onder voorwaarden dus gebruik maken van de willekeurige afschrijving, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en milieu- of energie-investeringsaftrek!

Tot slot

Heb je vragen over een van deze regelingen of over je investeringsplan? Bel dan snel naar ons kantoor en mis geen fiscaal voordeel!

Mogen we jou verbazen?

Wil je meer weten over onze diensten, werkwijze of een keer vrijblijvend sparren over jouw onderneming? Laat dan hier je bericht achter.