Als ondernemer betaal je inkomstenbelasting over de winst die je met je onderneming hebt behaald. Op deze winst mogen een aantal aftrekposten in mindering worden gebracht. Hierdoor betaal je dus een stuk minder belasting. De volgende regelingen zijn beschikbaar voor (startende) ondernemers.

Zelfstandigenaftrek

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur besteed aan de onderneming) komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag van € 7.280 voor ondernemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd al bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Let op, om het aantal bestede uren aan te kunnen tonen moet je wel een sluitende urenregistratie bijhouden.

Startersaftrek

Beginnende ondernemers mogen de eerste drie jaar na de start van hun onderneming jaarlijks naast de zelfstandigenaftrek een extra bedrag aftrekken van hun winst, mits zij voldoen aan het urencriterium. Arbeidsongeschikte ondernemers komen in aanmerking voor hogere bedragen, mits de aftrek niet hoger is dan de winst van dat jaar.

Meewerkaftrek

Als je partner onbetaald meewerkt in jouw onderneming kan je profiteren van de meewerkaftrek. De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van je behaalde winst en het aantal door je partner meegewerkte uren. Het is dus erg belangrijk een goede urenadministratie bij te houden voor je partner, of voor jezelf als je in het bedrijf van je partner werkt.

MKB-winstvrijstelling

Daarnaast bestaat er ook recht op de MKB-winstvrijstelling. De MKB-winstvrijstelling bedraagt 14% van de resterende winst na aftrek van onder andere de zelfstandigenaftrek.

Investeringsaftrek

Als je investeert in bedrijfsmiddelen, kun je mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. Tot de investeringsaftrek behoren de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de VAMIL-regeling.