De vluchtelingen uit Oekraïne staan te popelen om de handen uit de mouwen te steken. En dat kan! Sinds 1 april is de Richtlijn Tijdelijk Bescherming Oekraïners in werking getreden. In de eerste maand heeft dit al geleid tot 4.300 vluchtelingen die een baan hebben gevonden in Nederland.

Wil jij ook een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Dan is er, vanwege de richtlijn, geen werkvergunning voor hem of haar nodig. Wel dient er aanmelding plaats te vinden bij het UWV.

Voorwaarden

U hoeft geen werkvergunning aan te vragen voor de werknemer uit Oekraïne, als:
–        De werknemer met u een arbeidsovereenkomst heeft;
–        Hij/zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie valt.

Wat houdt die Richtlijn Tijdelijke Bescherming in?

De richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben daardoor het recht om te werken in Nederland. De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 (en heeft een terugwerkende kracht t/m 4 maart 2022). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (kort gezegd de IND) geeft een document af aan de Oekraïense vluchtelingen waarop staat dat ze verblijven op grond van Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Tevens staat er vermeld dat ze mogen werken. Tot en met 30 mei 2022 was er een vrijstelling om te werken zonder dit document en was aantoning middels paspoort mogelijk. Die vrijstelling is nu komen te vervallen en daarom is het van belang dat u dit document aanvraagt via de IND.

Wat moet er gebeuren?

De Oekraïense vluchtelingen die gehuisvest zijn in Nederland, moeten zich zo snel mogelijk bij het Gemeenteloket melden en zich laten inschrijven in het Basisregistratie Personen register. Daarna ontvangen zij een Burgerservicenummer, wat weer nodig is om te kunnen werken (inschrijving bij het RNI: Registratie Niet-ingezetenen)
Daarna volgt de melding bij het UWV. Twee dagen na de aanmelding kan hij/zij aan de slag als werknemer voor uw bedrijf!

De volgende zaken moeten ingevuld worden:
·       Gegevens van de werkgever; bedrijfsnaam, vestigingsadres, postcode en vestigingsplaats, KvK nummer en sectorindeling;
·       Identiteitsgegevens van de werknemer; voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, documentnummer reisdocument, vreemdelingennummer van de immigratie- en naturalisatiedienst.
·       Informatie rondom de werkzaamheden; begin- en einddatum van het dienstverband, functie indeling, omschrijving en plaats van de werkzaamheden, arbeidstijden, de CAO die van toepassing is (mits van toepassing), loon en gegevens over de huisvesting.

Risico niet aanmelden

Meldt u de werknemer niet aan? Dan bent u in overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen en riskeert u een boete van € 1.500. Twijfelt u aan de echtheid van een identiteitsbewijs, dan kan er contact gezocht worden met Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten om de juistheid te controleren. Contact kan via Koninklijke Marachaussee en/of ID-desk nummer. Bekijk hiervoor de UWV website.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met uw relatiebeheerder!