Als ondernemer wordt je vrijwel dagelijks geconfronteerd tot het nemen van beslissingen die in het belang van de continuïteit van de onderneming zijn. Bij korte afwezigheid, bijvoorbeeld door een vakantie, wordt de verantwoordelijkheid vaak overgedragen naar een compagnon of een werknemer. Zodra je terug bent, neem je zelf de verantwoordelijkheid weer volledig over. Echter, is er ook iets geregeld voor de situatie dat je plotseling handelingsonbekwaam wordt? Zo niet, stel dan een levenstestament op!

Levenstestament

Een levenstestament is een volmacht, vastgelegd in een notariële akte, waarbij je iemand machtigt om namens jou te handelen als je handelingsonbekwaam bent geworden. Handelingsonbekwaam houdt in dat je door ziekte, bijvoorbeeld dementie, niet meer in staat bent je wil te uiten en daardoor geen besluiten meer kan nemen welke een rechtsgevolg hebben. Een levenstestament heeft dus een andere werking dan het gewone testament. In het laatstgenoemde testament worden namelijk zaken voor na jouw overlijden geregeld.

Beslissingen

In een levenstestament kan je naast wensen ten aanzien van de onderneming ook medische behandelwensen (bijvoorbeeld wel of niet toestaan van levensverlengende medicijnen/behandelingen), en andere financiële wensen ten aanzien van het prive vermogen (zoals de mogelijkheid tot het doen van schenkingen tijdens leven) vast laten leggen. Het levenstestament treedt pas in werking op het moment dat je handelingsonbekwaam ben geworden. Heb je niets vastgelegd, dan zal uiteindelijk een rechter beslissingen moeten nemen. Zelfs je partner kan geen beslissingen voor je nemen.

Het nemen van beslissingen door een rechter zal over het algemeen minder soepel en snel kunnen gebeuren en brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast is het mogelijk dat de rechter een andere beslissing neemt die je zelf had gewild. Denk hierbij aan het niet toestaan van een schenking ter besparing van erfbelasting of hoge zorgbijdragen. Door het opstellen van een levenstestament houdt je de regie over deze en andere zaken zoveel mogelijk in eigen hand.

Ben je geïnteresseerd geraakt in een levenstestament, neem dan contact met ons op. Wij adviseren je graag verder.

Hoe kunnen we jou verbazen? Maak een afspraak.