De Belastingdienst mag geen kentekengegevens meer gebruiken. Dat is op 24 februari in hoger beroep bepaald.

De Belastingdienst maakt met snelwegcamera’s van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) foto’s langs de Nederlandse snelwegen. De camera’s zijn voorzien van automatische nummerplaatherkenning, automatic number plate recognition (ANPR). De foto’s worden onder meer gebruikt voor de controle van rittenregistraties waaruit zou blijken dat je meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. Probleem daarbij is dat de foto’s tot in detail laten zien waar je bent geweest en de Belastingdienst dus ernstig inbreuk maakt op je privacy.

Rittenadministratie

Een automobilist die met de Belastingdienst in conflict raakte over zijn rittenadministratie en een procedure aanspande, werd zowel door de Rechtbank als het Hof in het ongelijk gesteld. In de cassatieprocedure stond de vraag centraal of deze wijze van gegevensverwerking voldoet aan de wettelijke eisen. Het antwoord van de Hoge Raad luidde ontkennend. Bovendien ontbreekt een wettelijke grondslag voor de inbreuk die de Belastingdienst maakt op de privacy van automobilisten.

Hoge Raad

Uit het persbericht van de Hoge Raad: ‘Het privéleven van de betrokkenen wordt geraakt door de manier van het verzamelen en gebruiken van de met ANPR-camera’s verkregen gegevens. Het gaat hier namelijk niet om één of enkele waarnemingen in de openbare ruimte, maar om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken en jarenlang bewaren van gegevens over de bewegingen van voertuigen op diverse plaatsen in Nederland. Een voldoende precieze wettelijke grondslag – die in zo’n geval is vereist op grond van artikel 8 EVRM – ontbreekt hiervoor.’