Wie in een (bestel)auto van de zaak rijdt heeft per 1 januari 2017 te maken met een ander bijtellingspercentage voor privégebruik: dat percentage is verlaagd van 25 naar 22. Die 22 procent geldt alleen voor auto’s met een datum eerste toelating (DET) van 1 januari 2017 of later. Voor auto’s van vóór 2017 geldt dus volgens de wet een bijtelling van 25 procent. Sommige milieuvriendelijke auto’s kunnen trouwens nog enige tijd profiteren van het lagere percentage. Is dat terecht? En wat kun je doen?

Ongelijke behandeling

Verschillende partijen vinden het tarief van 25 procent discriminerend ten opzichte van auto’s met een DET van vóór 2017. Ongelijke behandeling van gelijke gevallen, vinden ze. Ze willen dan ook procederen over het bijtellingstarief van 25 procent. Wij kunnen de slagingskans daarvan lastig inschatten. Vergelijkbare (proef)procedures zijn de afgelopen jaren meestal zonder succes gebleven. Toch willen we deze ontwikkeling onder je aandacht brengen. Wat kun je doen tegen deze ongelijkheid?

Eerst betalen, dan bezwaar maken

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Als werkgever kun je maandelijks bezwaar maken tegen de afdracht van loonheffing.
  2. Je werknemers kunnen volgend jaar bezwaar maken tegen de aanslag inkomstenbelasting.

Bezwaar afdracht loonheffing (door werkgever)

Sowieso moet je wel eerst betalen, voordat je bezwaar kunt maken! Als je bezwaar wilt maken moet dat binnen zes weken na betaling van de loonheffing gebeuren. En dat elke maand opnieuw. Natuurlijk kunnen wij dat voor je doen, maar daarvoor brengen we dan wel kosten in rekening. Aangezien de slagingskans onzeker is, kunnen wij ons voorstellen dat je deze kosten liever niet maakt. Wij hebben een modelbezwaarschrift gemaakt. Wil je hiervan gebruik maken? Mail dan naar martin@kiboo.zoutmedia.nl of jose@kiboo.zoutmedia.nl. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst je eerst zal vragen je bezwaar te motiveren en het daarna zal afwijzen. Je wordt dan min of meer verplicht om in beroep te gaan bij de rechtbank en daarvoor griffierecht te betalen. Wij vermoeden dat de Belastingdienst de bezwaarschriften niet zal aanhouden in afwachting van de uitkomst van de proefprocedures (die overigens niet eerder dan eind 2017 worden verwacht). Op dit moment is er ook nog geen zicht op een procedure van massaal bezwaar.

Bezwaar aanslag inkomstenbelasting (door werknemer)

Alternatief is dat je werknemers volgend jaar bezwaar maken tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017, waarin het loon (inclusief bijtelling) is opgenomen. Maar … als tegen de loonaangifte geen bezwaar is gemaakt, is dat waarschijnlijk niet zo kansrijk. Bovendien helpt dat jou als werkgever niet, want de sociale verzekeringspremies en premie Zorgverzekeringswet ontvang je niet terug – ook niet als het bezwaar gegrond wordt verklaard.

Hopelijk hebben we je hiermee geholpen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Martin of José.