Wil jij in de toekomst je bedrijf overdragen? Wees dan op tijd met de voorbereidingen. Het uiteindelijke doel is het verkoop klaar maken van de onderneming: dit neemt meerdere jaren in beslag en is een complexe aangelegenheid. José spreekt uit haar ervaring met bedrijfsoverdrachten en geeft aan dat er zo’n 8 fasen zijn die doorlopen moeten worden. Hieronder geeft zij een uiteenzetting van al deze fasen. En ze geeft aan wat jij kunt doen en waar jij op moet letten.

Fase 1: Het in kaart brengen van de wensen voor bedrijfsoverdracht

Waarom wil je het bedrijf verkopen? Is er een bedrijfsopvolger? En wil je het bedrijf ook aan hem verkopen? Ook niet onbelangrijk is wat je gaat doen nadat het bedrijf verkocht is en wat dan de financiële behoeften en wensen zijn. Het is goed die vooraf in kaart te brengen.

Fase 2: Waardebepaling en verkoopprijs van jouw bedrijf bepalen

Een waardebepaling geeft inzicht in de verdiencapaciteit van uw bedrijf. Zo’n bepaling wordt dan ook al vrij vroeg in het gehele overdrachtsproces opgesteld. Daarnaast geeft dit enige houvast bij een volgende stap, de prijsbepaling. Er zijn verschillende methodes voor een waardebepaling van je bedrijf. Van liquidatiewaarde tot de ‘Discounted Cash flow’ methode en van intrinsieke waarde tot de goodwill methode. De ‘Discounted cash flow’ methode is economisch gezien dé te hanteren methode. De echte waarde van een bedrijf bepalen is een utopie: het gaat altijd over de bandbreedte. Daarnaast zijn er mogelijk nog marktprognoses en groeimogelijkheden, ook deze spelen een belangrijke rol. De waarde ligt dan ook in de toekomstige opbrengsten en nooit in de behaalde resultaten uit het verleden.

De onderneming verkoop klaar en de waarde bepaald? Dan is het tijd voor de verkoopprijs! 

Belangrijke vragen:
        Wat wil ik voor mijn bedrijf krijgen?
        Wat kan ik er maximaal voor krijgen?
        Wat is een reële verkoopprijs?

Goed inzicht in de verkoopprijs? Dat zorgt voor een betere onderhandelingspositie met de koper.

Als het bedrijf binnen de familie wordt verkocht moet er rekening gehouden worden met een markt conforme prijs. Anders kan de belastingdienst het standpunt innemen dat er sprake is van schenking. 

Fase 3: Voorbereiding bedrijfsoverdracht en verkoop klaar maken onderneming

Het is belangrijk dat er een analyse plaatsvindt van het bedrijf. Zoals de markt waar de onderneming in opereert, is die helder in beeld? Hoe is de financiële situatie van de onderneming? Heb je de organisatie goed op orde? En hoe is de kwaliteit van het management? Dit alles leggen we vast in een informatiememorandum. Dit document kan later worden aangeboden aan potentiële kandidaten, mochten die er nog niet zijn.

Een eerste indruk van een bedrijf is niet genoeg. Zorg er dus voor dat het bedrijf in goede conditie verkeerd. Solide jaarcijfers van 5 jaren achtereenvolgend met daarin een juist beeld van de winstgevendheid en een schone balans, zijn van groot belang. Activa die privé gebruikt wordt of een privéschuld aan de onderneming? Zorg dat deze afgelost zijn of uit de B.V.. Ook moet de verhouding eigen en vreemd vermogen goed zijn. Wat die optimale verhouding is, is afhankelijk van wat er in de branche gebruikelijk is.

Zorg dat de structuur zo optimaal mogelijk is, juridisch en fiscaal gezien. Onroerend goed dat in een aparte B.V. wordt ondergebracht of het creëren van een holding structuur met één of meer werk B.V.’s. Het wijzigen van de structuur kan grote fiscale voordelen opleveren maar er dient wel rekening te worden gehouden met de geldende fiscale termijnen (soms wel 3-6 jaar).

Fase 4: Geschikte koper zoeken voor bedrijfsoverdracht

Het wordt tijd om op zoek te gaan naar een mogelijke koper. Binnen de familie? Bijvoorbeeld een zoon of dochter? Of is er een werknemer die het bedrijf over wil nemen? Mogelijk zijn er opvolgers binnen je netwerk? Geen geschikte kandidaat? Dan kun je met je bedrijf de markt opgaan. Maak daarvoor eerst een korte profielschets van het bedrijf, met daarin genoeg informatie om de interesse van de potentiële koper te wekken. 

Fase 5: Onderhandelingsfase en verkoop van je bedrijf

Is er een potentiële koper gevonden? Dan is het tijd voor de onderhandelingsfase! Let op dat de handelingen schriftelijk worden vastgelegd, dit voorkomt onaangename gevolgen. Als de potentiële koper echt geïnteresseerd is, wordt het tijd om belangrijke informatie uit te wisselen. Leg daarbij een geheimhoudingsverklaring voor aan de potentiële koper. Dit voorkomt dat hij/zij onzorgvuldig met de informatie omgaat. 

Als beide partijen vertrouwen hebben in de uitkomst van de onderhandelingen, dan is het gebruikelijk een intentieovereenkomst op te stellen, hierin worden beide intenties op papier vastgelegd. Na deze overeenkomst zal de potentiële koper de verstrekte informatie gaan toetsen. Hier kan een zogenaamd due diligence onderzoek plaats vinden. Alle juridische, financiële en bedrijfseconomische aspecten komen in dit onderzoek aan bod.

Is de gehele onderhandelingsfase succesvol doorlopen en afgerond? Dan kan er over worden gegaan tot een definitieve koopovereenkomst. Let er op dat de overdracht van aandelen van een B.V. bij de notaris dient te gebeuren, daar worden de aandelen officieel overgedragen. Bij ontvangst van de koopsom van je bedrijf is het duidelijk. Je bedrijf is verkocht!

En hoe nu verder? Banden volledig afgesneden? Ga je nog door en blijf je actief betrokken bij de onderneming? Of wellicht is er in de overeenkomst vastgelegd dat de definitieve koopsom afhankelijk is van de toekomstige resultaten.

Heb je vragen over bovenstaande? Neem contact op met je relatiebeheerder van KIBO.