Wat is financiële planning? Als ondernemer zijn we veelal druk bezig met de onderneming. We maken investeringsplannen, zetten begrotingen op en zijn periodiek bezig met onze cijfers. Opvallend is dat de ondernemer dit veelal niet doet voor zijn persoonlijke situatie. De ondernemer denkt te weinig na over pensioen, verkoop onderneming, gevolgen van overlijden of (blijvende) arbeidsongeschiktheid. Het in kaart brengen van deze events noemen we financiële planning. Iedere ondernemer moet volgens ons de dag dat hij of zij start met zijn of haar onderneming, direct nadenken over het moment waarop de onderneming wordt beëindigd. Al dan niet door verkoop.

Beschik jij al over een goed financieel plan?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat diegenen die over een financieel plan beschikken een betere controle hebben over hun financiën, betere financiële beslissingen nemen, doorgaans een positievere vermogensontwikkeling kennen en eerder hun privé- en ondernemingsdoelstellingen realiseren. Een financieel plan helpt je bij het optimaliseren van de totale juridische en fiscale situatie, zowel zakelijk als privé.

Planningsvraagstukken

Het aantal planningsvraagstukken is bijna oneindig, maar de volgende vragen kun je verwachten bij het opstellen van een financieel plan. Deze vragen dienen om je te laten nadenken en te laten ervaren hoe belangrijk financiële planning is:

  • Heb je geld genoeg om 100 jaar oud te worden en je levensstijl van nu ook in de toekomst voort te zetten? Zo nee, wat is hiervoor nodig? Hoe dit te realiseren?
  • Past het huidige huwelijksgoederenregime wel bij je persoonlijke en financiële situatie?
  • Past je testament nog bij je huidige persoonlijke en financiële situatie? Betreft het hier zowel juridisch als fiscaal een optimaal testament? Zo nee, welk testament zou dan beter passen?
  • Beschik je al over een levenstestament? Dit laatste is vooral voor ondernemers van belang om de continuïteit van de onderneming te bewaken bij ziektes als Parkinson en Alzheimer.
  • In hoeverre wordt gebruikgemaakt van passende en optimale schenkingsfaciliteiten? Hierbij kan gedacht worden aan reguliere schenkingsmethoden, maar ook aan bijvoorbeeld schenken op basis van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Is er al nagedacht over toekomstige bedrijfsopvolging?
  • Moet er iets gebeuren om de financiële risico’s als invaliditeit en arbeidsongeschiktheid of faillissement af te dekken?
  • Wat gebeurt er met je onderneming mocht je plotsklaps overlijden en wat wil je dat er gebeurt?
  • Hoe vermogen op te bouwen en in welke fiscale box? Welk rendement en hiermee risico is nodig om bijvoorbeeld je levenslange inkomensdoelstelling te realiseren? Is het slimmer om vermogen op te bouwen in de bv of in privé, dan wel op een andere wijze?
  • Hoe is de onderneming en/of het onroerend goed gefinancierd? Is dit fiscaal en bedrijfseconomisch optimaal.Wat is verstandiger: vermogen opbouwen of schulden aflossen?

Antwoorden op dit soort vragen leiden er uiteindelijk toe dat de financiële middelen op je persoonlijke doelen kunnen worden afgestemd en je totale financiën worden geoptimaliseerd. Veelal zal het financieel plan in overleg met andere professionals zoals vermogensbeheerders en notarissen worden opgesteld.

Wil je weten wat financiële planning voor jou kan betekenen, neem dan contact met ons op!