Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking. Wat is het verschil met het huidige huwelijksvermogensrecht en welke gevolgen heeft de wijziging voor jou?

Huidige huwelijksvermogensrecht

Onder het huidige recht trouw je in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat ieders eigen vermogen samengaat in een gemeenschappelijk vermogen. Bij echtscheiding zal het totale vermogen in de verhouding 50%-50% worden verdeeld. Eventuele verkregen erfenissen en schenkingen kunnen buiten de verdeling worden gehouden, indien de erflater of schenker dit in een notariële akte heeft bepaald (de zogenoemde uitsluitingsclausule). Wil je geen gemeenschap van goederen, dan dien je bij de notaris huwelijkse voorwaarden op te laten stellen.

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Het nieuwe recht heeft als uitgangspunt dat er slechts een beperkte gemeenschap tussen echtgenoten zal ontstaan. Bezittingen en schulden die de echtgenoot had voor het aangaan van het huwelijk, zal bij een eventuele echtscheiding niet verdeeld worden met de andere echtgenoot. Kortom, alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen, zullen bij een echtscheiding nog 50%-50% verdeeld worden. Ook erfenissen en schenkingen zullen niet meer tot de gemeenschap behoren, tenzij er in het testament van de erflater is bepaald dat dit wel is toegestaan (zogenaamde insluitingsclausule).

Let op: een huwelijk in beperkte gemeenschap is niet hetzelfde als een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. Als er tijdens het huwelijk een onderneming wordt gestart, kunnen eventuele schuldeisers alsnog aanspraak maken op het tijdens het huwelijk opgebouwde gezamenlijke vermogen. Ook dient de onderneming bij echtscheiding in de verdeling mee te worden genomen. Wil je dit voorkomen? Dan is het van belang alsnog huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Administratieve verplichtingen

De nieuwe wet brengt met zich mee dat echtgenoten voor het aangaan van het huwelijk hun vermogen vastleggen. Ook tijdens het huwelijk dienen zij dit bij te houden om bij een eventuele scheiding tot een juiste verdeling te kunnen komen. Zorg dus voor een goede en duidelijke schriftelijke vastlegging van het vermogen!

Hoe kunnen we jou verbazen? Maak een afspraak.