De energiecrisis duurt al een aantal weken en sommige van jullie hebben de gevolgen ondervinden of gaan die ondervinden. Los van de energiecrisis ligt er ook nog een recessie op de loer of zijn we inmiddels in een recessie terecht gekomen. De vraag is: hoe gaan we daar mee om als ondernemer? Hebben we perspectief en kijken we vooruit?

Het is belangrijk om vooruit te kijken. Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor de toekomst? Wat we in ieder geval geleerd hebben van de afgelopen weken en maanden is dat grip op je liquiditeiten van belang is. In dit blog willen we ingaan op de cashflow van je bedrijf.

Liquiditeit tijdens de (energie)crisis

Er bestaat grote onzekerheid hoelang de crisis nog zal voortduren. Juist in crisistijd is het belangrijk overzicht te behouden, risico’s te identificeren, de cash flow te managen, alternatieven af te wegen en op basis van verkregen inzichten besluitvaardig te handelen.
In dit blog willen we jullie handvaten geven om overzicht te behouden.

1. Beoordeel en maak risico’s inzichtelijk
• Verkoop: plotselinge vraaguitval bij klanten, uitgestelde orders of projecten, sluiting van vestigingen, beperkte sales funnel
• Financieel: debiteuren betalen niet of minder snel, vaste kosten lopen door en variabele kosten lopen door voor zover die niet op korte termijn flexibel zijn, voor de crisis aangegane verplichtingen

2. Beoordeel kansen en maatregelen
• Overheid: maak gebruik van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)
• Fiscus/pensioenfondsen: minimaliseer voorlopige aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting, vraag uitstel van betaling voor de loonheffing en BTW aan en stel, indien mogelijk, betaling van pensioenpremies uit
• Financiers: schort rente- en aflossingen op lopende bancaire financieringen voor 6 maanden op en onderzoek alternatieve financieringsmogelijkheden
• Onderneming: inventariseer mogelijke kostenreductie, optimaliseer werkkapitaal, heroverweeg investeringen en overweeg herstructurering indien nodig om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen

Tip: vraag aan je accountant of boekhouder een overzicht van je kosten en bekijk deze kritische. Welke kosten zijn overbodig en kun je direct schrappen en welke kosten kun je op termijn verminderen.

3. Stel uitgangspunten scenario’s op
• Uitgangspunten: definieer op basis van de geïdentificeerde risico’s, kansen en maatregelen verschillende scenario’s om inzicht te krijgen welke impact de energiecrisis kan hebben op de bedrijfsvoering en daaruit volgende financiële implicaties
• Stel hierbij de volgende relevante vragen:
o Zijn er alternatieven om de omzetdaling te beperken?
o Kan ik mijn privé opname of loon voor mezelf minimaliseren?
o Hoe snel kan ik kostenreductie doorvoeren?
o Hoe kan ik mijn werkkapitaal optimaliseren?
o Crediteurentermijn verlengen;
o Zijn er alternatieve inkoopkanalen?
o Voorraad beheersing / aanpassen inkoopbeleid;
o Personeelsplanning opnieuw beoordelen; kan ik uren schrappen?
o Hoeveel liquiditeit is er nodig en voor hoe lang?
o Welke financieringsoplossingen zijn er beschikbaar?
o Wanneer moet ik herstructureren?

4. Verkrijg inzicht en handel doelgericht
• Verkrijg inzicht: maak ‘base-’, ‘worst-’ en ‘best case’ scenario’s inzichtelijk in een exploitatie, balans en liquiditeitsprognose inclusief de daarmee gepaard gaande belangrijkste risico’s
• Houd rekening met tegenvallers: in het ‘worst case’ scenario met een daarbij behorende gedetailleerde liquiditeitsplanning
• Neem beslissingen: handel met het verkregen inzicht proactief en besluitvaardig door waar mogelijk concrete risico mitigerende acties uit te voeren.
• Creëer vertrouwen: bij medewerkers, afnemers, leveranciers en financiers door doelgerichte acties en transparante communicatie

Waarom is een liquiditeitsbegroting zo belangrijk?

Een liquiditeitsplanning geldt als controlemiddel in je onderneming. Het is een schatting van de cashflow, oftewel de inkomende en uitgaande geldstromen in jouw onderneming.

Door deze planning naast de realiteit te leggen, krijg je meer inzicht in het reilen en zeilen van jouw onderneming.

Weet wat de toekomst brengt op financieel gebied

In een liquiditeitsbegroting wordt duidelijk hoe de financieringsbehoefte, ook wel de tekorten genoemd, en het saldo liquide middelen (een bankrekening, contanten of bezittingen die je makkelijk om kunt zetten in geld) van een ondernemingen zich in de toekomst zullen ontwikkelen. De liquiditeitsplanning is een vertaling van de bedrijfsactiviteiten die je voor ogen hebt, naar de in- en uitgaande geldstromen. Je neemt dus als het ware een kijkje in de financiële toekomst van jouw bedrijf en kunt hierdoor voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan.