Deze maand spreken we met Marianne Kooijman, eigenaresse van Woonhoeve “De Schaapskooij” in Stellendam. Ze vertelt hoe ze met haar man Marinus in 2018 een woonvoorziening oprichtte en welke rol KIBO in de onderneming speelt.

Kun je kort vertellen wat “De Schaapskooij” precies is?

In 2018 hebben we onze organisatie “De Schaapskooij” opgericht. Marinus en ik hebben allebei een achtergrond in de zorg en wilden graag iets voor onszelf beginnen. “De Schaapskooij” is een woonvoorziening voor negen mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Wij ondersteunen en coachen deze groep mensen op leef- en woongebied. Het is ons doel om de bewoners zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn. Daarom heeft iedereen een eigen woon- en slaapkamer en kijken we per cliënt wat hij of zij nodig heeft en waar ontwikkeling mogelijk is.

Wanneer hebben jullie de hulp van KIBO ingeschakeld?

We kwamen via via in contact met KIBO toen wij “De Schaapskooij” wilden oprichten. KIBO heeft ons vervolgens in een vroeg stadium geholpen met leningen bij de bank en het opzetten van onze organisatie. Dat was erg prettig, want wij hebben veel meer kennis van de zorg dan van de bedrijfsmatige aspecten die om de hoek komen kijken bij het oprichten van een onderneming.

KIBO klantverhaal De schaapskooij

Jullie zijn nu een aantal jaar verder, wat doet KIBO tegenwoordig voor jullie?

Eigenlijk heeft KIBO alle financiën in beheer. Wij vinden het heel belangrijk dat wij onze tijd en energie kunnen steken in wat voor onze bewoners het belangrijkste is. We hebben als zorgorganisatie al te maken met veel administratief werk, dus het is voor ons extra belangrijk dat we het financiële werk uit kunnen besteden aan het partij die hier met voldoende focus en zorg naar kijkt.

Wat is de toegevoegde waarde van KIBO voor jullie organisatie?

KIBO biedt ons een bepaalde mate van houvast. Ze houden ons scherp. Eens in de drie maanden worden we bijgepraat over de kwartaalcijfers en bespreken we verschillende aandachtspunten. Zo berekenen zij bijvoorbeeld voor ons wat we op jaarbasis aan onderhoud van ons pand uit kunnen geven. KIBO stelt een realistisch plan op waarin vastgesteld wordt wat we op jaarbasis kunnen veranderen aan de woonomgeving van onze cliënten. Dat zijn zaken waar wij erg veel baat bij hebben.