Voor bedrijven is het bijhouden van een personeelsdossier erg belangrijk. Het is wettelijk verplicht en het draagt bij aan een succesvolle bedrijfsvoering. Wat moet erin staan en hoe zet je een dossier op?

Ondernemers kunnen met behulp van een personeelsdossier eenvoudig administratieve en fiscale gegevens bewaren. Daarnaast waarborgt een dossier de persoonlijke groei van werknemers omdat evaluaties en ontwikkelingsdoelen erin staan. Het wettelijk verplichte dossier geeft inzicht in het personeelsbestand, in toekomstige groei en kan waardevol zijn bij het regelen van ontslag van een werknemer.

Up-to-date houden

Een goed bijgehouden dossier kan een belangrijk houvast zijn voor een ondernemer. Wanneer bijvoorbeeld het UWV of een advocaat alles wil weten over eerder ondernomen actie om het gedrag van een werknemer aan te pakken, biedt een up-to-date dossier uitkomst. Ook na een dienstverband kunnen externe instanties om bepaalde gegevens vragen. Gegevens bewaren en bijhouden geeft je als ondernemer meer controle over het omgaan met personeelsgerelateerde zaken.

Hoe ga je te werk?

Als je een nieuwe werknemer in dienst neemt, of als je voor je huidige personeelsbestand dossiers wilt aanleggen, zijn er een paar zaken van belang. Onthoud dat het niet is toegestaan om gegevens op te nemen over iemands geloofsovertuiging, ras, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag waarvoor een verbod is opgelegd. Het opnemen van medische informatie is ook verboden.

Wat moet een personeelsdossier bevatten?

  • Persoonlijke gegevens en kopie van identiteitsbewijs
  • Contracten en arbeidsvoorwaarden
  • Een duidelijk geformuleerde omschrijving van de functie
  • Opgestelde ontwikkelingsdoelen
  • Verslagen van frequente functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Alle correspondentie met de werknemer
  • Details over ziekteverzuim
  • Diversen en bijzonderheden, zoals details over loonbelasting

Koppeling van personeelsadministratie met NMBRS

Het is eenvoudig om een personeelsdossier te koppelen met het loonpakket van KIBO, NMBRS. Hiermee verzamel je de gehele salarisadministratie en de personeelsdossiers op één handige en overzichtelijke plek. Voor hulp en vragen bij het opstarten van een goede personeelsadministratie kun je contact opnemen via onderstaand formulier.

Hoe kunnen we jou verbazen? Maak een afspraak.