We hebben speciaal voor jou de Prinsjesdagspecial weer gereed gemaakt! In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 en aanvullende wetsvoorstellen voor jou op rij. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota. Lees de hele special nu via onze website.

Lees Prinsjesdagspecial