Ouders kunnen jaarlijks binnen bepaalde grenzen schenkingen doen aan hun kinderen zonder schenkbelasting verschuldigd te zijn.
Per kind kan in 2020 €5.515 onbelast worden geschonken. Naast de vrijstelling voor jaarlijkse schenkingen mag een kind dat tussen de 18 en 40 jaar is één keer in zijn of haar leven een groter bedrag belastingvrij ontvangen van de ouders. In 2020 gaat het om een bedrag van €26.457 dat onbelast mag worden geschonken, mits op deze vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan.

De vrijstelling kan worden verhoogd tot €55.114 voor een dure studie, maar om voor die vrijstelling in aanmerking te komen moet aan een aantal nadere voorwaarden worden voldaan. U vindt de tarieven voor de schenkbelasting 2020 op deze pagina. Alle vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting in 2020 vindt u op deze pagina.

Met ingang van 1 januari 2017 is de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning structureel verhoogd. In 2020 bedraagt de vrijstelling maximaal €103.643. Voorwaarde is dat de schenking moet worden aangewend voor:

  • de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
  • de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld ter zake van een vervreemde eigen woning van de begiftigde.

De verruimde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning is niet beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen. Wel geldt de eis dat de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn.