Zowel in een eenmanszaak én in een besloten vennootschap kun je slim ondernemen. KIBO neemt je mee en laat je zien hoe je dit kan doen.

De winstbelasting in Nederland is niet rechtsvormneutraal geregeld. Dat betekent dat de belasting op winst in een eenmanszaak of in een BV fors uiteenloopt. Dat maakt het voor veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) aantrekkelijk om creatief te zijn en te ondernemen in en BV én in een eenmanszaak. De ondernemer met een BV kan die onderneming geheel of gedeeltelijk overdragen aan hemzelf. Voor de inkomstenbelasting (IB) wordt hij dan IB-ondernemer met een eenmanszaak. Stel nu dat de BV een boekwinst maakt op de overdracht van de activa en passiva. Die is in de BV belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 20% (of 25% bij een winst boven de € 200.000). In de IB-onderneming kunnen deze geactiveerde meerwaarden worden afgeschreven tegen het altijd hogere IB-tarief. Dat kan kassa betekenen voor de liquiditeit van de onderneming. De combinatie BV en eenmanszaak levert voornamelijk voordeel op doordat de directeur-grootaandeelhouder (DGA) – maar nu als startende IB-ondernemer – veel fiscale voordelen kan benutten. Denk aan de mkb-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de willekeurige afschrijving voor starters. Er wordt dan wel van de ondernemer verwacht dat hij minstens 1.225 uur per jaar gaat werken voor de eenmanszaak (voor de 14% mkb-winstvrijstelling is dat overigens niet vereist). U kunt een combinatie van BV en eenmanszaak effectueren door nieuwe activiteiten op te starten in de vorm van een eenmanszaak naast uw BV. Dit is ook mogelijk door een deel van de bedrijfsactiviteiten van de BV over te nemen. Daarbij kan een onderneming tussen de aandeelhouder en zijn BV tal van aantrekkelijke fiscale voordelen bieden.

Elke situatie is maatwerk. Uw adviseur kijkt graag met u naar uw mogelijkheden.