We zijn inmiddels in de laatste periode van 2021 beland en maken ons op voor 2022. Dit vraagt van jou als ondernemer na te denken over je begroting, financiële en strategische doelstellingen en niet te vergeten je persoonlijke doelstellingen!

Financiële doelstellingen

Wij adviseren onze klanten om ieder jaar een begroting op te stellen voor het komende jaar. Door het stellen van financiële doelstellingen word je door middel van je financiële dashboard iedere periode ‘getriggerd’. Zijn de doelstellingen behaald of juist niet en wat kun jij er nog aan veranderen om de doelstellingen wel te behalen? Winst wordt te vaak gezien als een toevallige uitkomst van omzet minus kosten. Maar draai het eens om! Hoeveel winst wil je halen in 2022 of hoeveel winst vind je minimaal benodigd gezien je inspanningen, risico’s, etc.?

Het opstellen van een begroting en cashflow prognose helpt je als ondernemer verder. Wil je een keer van gedachten wisselen hoe wij dit doen of heb je hulp nodig bij het opstellen hiervan? Bel je adviseur en we maken graag een afspraak!

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen leggen de focus op het doel, niet op de middelen. Ze vertellen op algemeen niveau hoe je naar de realisatie van de missie in de volgende periode zal toewerken. Maak gebruik van het SMART-principe (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). De visie en strategie van een organisatie moet je zo vertalen dat elke medewerker weet hoe hij of zij ernaar moet handelen.

Persoonlijke doelstellingen

Veel ondernemers zijn bezig met hun zaak en vergeten vaak hun persoonlijke doelstellingen. Wat wil jij bereiken als ondernemer? Meer vrije tijd, een andere functie of werkzaamheden in je onderneming of juist een nieuwe woning? Het houden van doelen houd je scherp. Als je een doelstelling hebt, wordt dat je nieuwe focus in je dagelijks leven. Oftewel: het zorgt ervoor dat je bezig bent met iets dat voldoening geeft. En dát houd je elke dag scherp en maakt je gelukkiger.

Bij zowel de financiële, strategische als persoonlijke doelstellingen geldt dat doelen stellen motiveert: Een duidelijk doel zorgt ervoor dat je iets hebt om naartoe te werken. Een eindpunt. Het is een soort deadline: je werkt ergens naartoe, waardoor je veel gemotiveerder werkt dan zonder. Bij KIBO hebben we als doelstelling om in 2022 een dag(deel) te organiseren omtrent de voorgaande onderwerpen en daar met onze klanten over na te denken. Verdere informatie volgt!