Sinds 1 januari 2014 geldt voor ondernemingen die een praktijkleerplek aanbieden, de Subsidieregeling praktijkleren. Ieder jaar kun je aan het einde van het onderwijsjaar de subsidie aanvragen als je zo’n plek aanbiedt.

Voor wie?

De subsidieregeling praktijkleren is vooral bedoeld voor groepen in een kwetsbare positie waar bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Ook sectoren waarin knelpunten in de personele voorziening wordt verwacht en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor onze kenniseconomie vallen onder deze regeling.

Leerniveaus

De regeling geldt voor leerplekken van verschillende niveaus:

  • Vmbo: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg;
  • Mbo: een beroepsbegeleidende leerweg;
  • Hbo: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt;
  • Promovendi: een promotieonderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO;
  • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit

Subsidie per studiejaar

Als werkgever kun je de subsidie per studiejaar naar verhouding van de periode dat je gedurende het studiejaar de (praktijk)begeleiding op de werkvloer hebt verzorgd aanvragen. Ieder jaar kun je de aanvraag doen tegen het einde van het lopende studiejaar. De datum waarop de aanvraag ingediend kan worden is vanaf 2 juni 2019 tot en met 16 september 2019.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de subsidieregeling praktijkleren? Of heb je recht op de subsidie en wil je graag dat wij de aanvraag voor je doen? Neem dan even contact met ons op.