Van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 wordt de Subsidieregeling Verduurzaming voor het MKB (SVM) in werking gesteld. De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege het Urgenda-vonnis en het Klimaatakkoord. 

Wat houdt deze subsidie in?

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van je bedrijfspand of bedrijfsvoering. Voor het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur en voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Je komt alleen voor deze subsidie in aanmerking als je kunt aantonen dat je één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of hebt uitgevoerd.

Subsidiebedrag

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voor wie is SVM?

Deze subsidieregeling is voor de mkb-ondernemer met maximaal 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden heeft of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huurt en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht valt. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Aanmelden

De regeling is vanaf 1 oktober 2021 09.00 uur open voor het aanvragen van subsidie en sluit op 30 september 2022, 17.00 uur. U logt in met eHerkenning.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidieregeling vind je terug op rvo.nl