Hoe vaak dachten we afgelopen jaren niet: ‘nu is de rente zó laag, lager kan gewoon niet!’. Maar met stijgende risico’s in de markt door allerlei soorten crisissen namen de interventies op de kapitaalmarkt toe en daalden de rentes nog verder. De banken moesten zelfs rente betalen om kapitaal te stallen bij de centrale bank en daarmee kwamen ook de rentevergoedingen over het kapitaal onder druk te staan. Dat zorgt nu voor negatieve rente over de tegoeden. In dit artikel vertellen we je waar jij in deze situatie op kunt letten en wat je kunt doen om dit te voorkomen.

Spreiding van je tegoed

Meerdere rekeningen bij dezelfde bank zorgen voor negatieve rente over het tegoed. Spreiden over meerdere banken is dan de oplossing, denk je wellicht in eerste instantie. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd voldoende.
In dat geval is het een optie om het geld over meerdere rekeninghouders te spreiden of je kunt het geld spreiden over privé en de B.V. Dit kun je doen door bijvoorbeeld onderling te lenen of kapitaal te storten/uit te keren. In deze situatie hebben we echter weer met fiscale aspecten te maken.

Spreiding tussen privé en de BV

Ondernemers die te maken hebben met negatieve rente op privé banktegoeden kunnen kiezen voor een bekende route: kapitaal in de B.V. storten, waarna de B.V. dit geld op haar rekening laat storten.

Een manier om dit te realiseren is door het storten van (informeel) kapitaal in de eigen (holding) B.V. Deze actie is je wellicht bekend, omdat deze ook wel eens zorgt voor het voorkomen van de box 3 heffing. Let wel op dat je langs de notaris moet om het geld weer uit de B.V. te halen.

Gaat de route anders van de B.V. naar privé, dan kan dit juist zorgen voor heffing in box 2.

  • Kan de Belastingdienst hard maken dat de verschuiving van het kapitaal als winstuitkering (zogenoemd verkapt dividend) te zien is? Dan ben je in 2022 in totaal 26,90% box 2 heffing verschuldigd over het uitgekeerde vermogen (15% dividendbelasting en 11,90% inkomstenbelasting).
  • Wanneer in 2023 de aangekondigde grens van € 700.000 voor schulden bij je eigen B.V. in werking treedt, hoeft de Belastingdienst overigens niet meer aan te tonen dat er sprake is van dividend. Dit geldt wanneer de schuldpositie van jou als ondernemer bij de eigen B.V. boven deze grens komt. Dat werk wordt dan verricht door de wet. Hou hier dus rekening mee als je schuld aan je eigen B.V. momenteel meer bedraagt dan de genoemde € 700.000.

Spreiding tussen de BV’s

Spreiding van banktegoed tussen de groepsmaatschappijen van jouw bedrijf is ook een optie. De Box 2 heffing komt dan te vervallen. Hier spelen echter wel wat fiscale aandachtspunten, namelijk die van de zakelijkheid van de transacties:

  • Wanneer je kapitaal overdraagt van de ene B.V. naar de andere B.V. (binnen de groep) dan wordt er gelet op de zakelijkheid van de transactie. Binnen de holdingstructuur gebeurt dit overigens in mindere mate. In deze situatie zal er eerder sprake zijn van een storting of winstuitkering via holdingmaatschappijen. Welke in de meeste MKB-gevallen belastingvrij is.
  • Spreid je het kapitaal door het verstrekken van een lening tussen (zuster)maatschappijen dan is het allereerst van belang dat je om een zakelijke reden de lening verstrekt. De voorwaarden van de lening moeten hierbij ook zakelijk zijn. Zo kan een lening voor toekomstige investeringen bijvoorbeeld al als zakelijk gelden. De rente hangt van overige omstandigheden af, zoals verstrekte zekerheden en opgesteld aflossingsschema.

Leg je transactie schriftelijk vast

Als laatste het advies de transactie waarmee je de tegoeden spreidt schriftelijk vast te leggen. Leg daarbij ook het directiebesluit voor de kapitaal spreiding vast. Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact op met je relatiebeheerder!