Is je positie als DGA statutair directeur van de bv of titulair directeur? Of wellicht draag je beide titels? Er is wel een duidelijk verschil. Als statutair directeur ben je de bestuurder van de bv. Ben je titulair directeur dan ben je een werknemer met de titel van directeur.

Het is van nadrukkelijk belang onderscheid te maken tussen die twee titels, met name als de aansprakelijkheid aan bod komt. Ben je bestuurder en doe je je werk niet naar behoren, onbehoorlijk bestuur dus, dan kun je hiervoor privé aansprakelijk gesteld worden. Als directeur-werknemer is je werkgever, de bv, in beginsel aansprakelijk voor je fouten als werknemer. Let wel: in beginsel want als een werknemer opzettelijk of aantoonbaar fouten maakt die zijn werkgever schade berokkenen, kan de werknemer daar wel degelijk aansprakelijk voor worden gesteld.

Als je zowel statutair als titulair directeur van de bv bent, en dat is in de meeste mkb-bedrijven zo, dan is het zaak om precies te controleren welke werkzaamheden je als statutair of als titulair directeur verricht. Dat is een belangrijke eerste stap om het risico van een persoonlijke aansprakelijkheidsstelling in te dammen. Controleer daarnaast hoe het staat met je juridische status in de dochtervennootschappen van je holding-bv.

Vraag aan KIBO Accountants en belastingadviseurs om je positie als statutair of titulair directeur te checken met de nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder die op 1 januari 2016 in werking is getreden. Deze regeling kan voor veel DGA’s nogal gevolgen hebben voor de premieplicht werknemersverzekeringen.