Veel btw-ondernemers hebben een werkruimte in hun privéwoning waarin zij met btw-belaste activiteiten uitvoeren. Welke btw mogen zij wel, niet of slechts ten dele aftrekken? Denkt u bijvoorbeeld aan btw die drukt op het meubilair van de werkruimte, de energie- en schoonmaakkosten?

De btw van de bouwkosten op een woon-werkpand is slechts aftrekbaar in de mate waarin het pand zakelijk gebruikt wordt. Dat geldt ook voor de btw op de gemengde kosten voor de werkruimte, zoals energiekosten. De btw op die kosten zijn dus slechts aftrekbaar voor het gedeelte van de kosten dat wordt aangewend ten behoeve van de exploitatie van de onderneming. De btw op de kosten voor de inrichting van de werkruimte zijn rechtstreeks toerekenbaar aan de belaste activiteiten en dus volledig aftrekbaar.

Voorbeeld

Bovenstaande kan het beste worden toegelicht aan de hand van onderstaand voorbeeld.

Een btw-ondernemer, heeft in 2020 een nieuwbouwwoning laten bouwen waarin hij de zolder als werkruimte in gebruik neemt. De zolder bedraagt 20% van het totale woonoppervlak. De ondernemer exploiteert een advieskantoor vanuit de zolder van zijn privéwoning. Alle werkzaamheden en diensten die hij verricht zijn belaste prestaties voor de btw. De ondernemer gebruikt de zolder uitsluitend als zijn werkruimte voor advieswerkzaamheden.

De ondernemer heeft de volgende kosten gemaakt:

Energiekosten (maandelijks): € 200 inclusief 21% btw (€ 35)
Schoonmaakkosten (maandelijks): € 150 inclusief 21 % btw (€ 26)
Bouwkosten aanneembedrijf: € 200.000 inclusief 21% btw (€ 34.710)
Kosten inrichting werkruimte: € 2.500 inclusief 21% btw (€ 434)

thuiswerken_zolder

Eenmalige kosten

De ondernemer mag de btw op de kosten die gemaakt zijn voor de inrichting van zijn werkkamer op zolder volledig aftrekken, aangezien hij deze kantoorartikelen en meubels alleen gebruikt voor zijn onderneming. De ondernemer mag dus € 434 btw aftrekken op de kosten van de inrichting van de werkruimte. Daarnaast mag hij de btw op de bouwkosten voor 20% aftrekken, aangezien dat het het oppervlak van de privéwoning betreft die voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. De ondernemer mag dus € 7.289 (20% € 34.710) aftrekken.

Maandelijkse kosten

De ondernemer kan de btw op energiekosten en schoonmaakkosten in verhouding aftrekken. 20% van € 35 + € 26=  € 61 (€ 13) mag hij maandelijks aftrekken in zijn btw-aangifte.