Een onderneming kan in diverse vormen worden geëxploiteerd. Naast de eenmanszaak is een besloten vennootschap (hierna: BV) de meest gekozen rechtsvorm.

Fiscale voordelen
Een eenmanszaak en een BV hebben ten opzichte van elkaar diverse voor- en nadelen. Over het algemeen wordt de keuze voor een eenmanszaak of een BV beïnvloedt door de fiscale gevolgen van de betreffende ondernemingsvorm. Zeker als startende ondernemer heeft de eenmanszaak veelal een groter fiscaal voordeel ten opzichte van de BV.

Aansprakelijkheid
Naast de fiscale aspecten dient echter ook de aansprakelijkheid overwogen te worden. Bij een eenmanszaak ben jij als eigenaar namelijk ook met je privévermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Bij een BV is deze aansprakelijkheid slechts beperkt tot de BV zelf. Je privévermogen is, met uitzondering van onbehoorlijk bestuur door jou als aandeelhouder, beschermd tegen eventuele zakelijke schuldeisers.

Coronacrisis
De coronacrisis heeft bij veel ondernemers tot omzetverliezen geleid waardoor, ondanks diverse tegemoetkomingen vanuit de overheid, de liquiditeiten onder druk zijn komen te staan. Met het oog op aansprakelijkheid kan het wenselijk zijn om daarom je eenmanszaak nu om te zetten naar een BV. Je privévermogen is beschermd mocht je onderneming in de toekomst zijn verplichtingen aan schuldeisers niet meer na kunnen komen. Let op: omzetting naar een BV is niet mogelijk als er nu al een faillissement van je onderneming dreigt.

Wil jij ook je privévermogen beschermen tegen zakelijke schuldeisers? Wellicht is het omzetten van je ondernemingsvorm naar een BV ook voor jou interessant. Wil je hier meer over weten, neem contact met ons op om samen de mogelijkheden te bekijken.